Samferdselsdepartementet gir Jevnaker kommune medhold i flere punkter i klagesaken om bompengeinnkreving

Del

– Jeg har vært opptatt av at vi må finne noen gode løsninger for innbyggerne på Jevnaker. Derfor er jeg glad for at vi nå gir medhold i flere av punktene i klagen fra kommunen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Det som er viktig i en slik behandling, er at særordninger ikke går utover inntjeningen i prosjektet. Når et bompengeprosjekt er godkjent av Stortinget, må vi være sikre på at bompengegjelden blir nedbetalt som vedtatt. Det er jeg glad for at vi har løst, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD
– Det som er viktig i en slik behandling, er at særordninger ikke går utover inntjeningen i prosjektet. Når et bompengeprosjekt er godkjent av Stortinget, må vi være sikre på at bompengegjelden blir nedbetalt som vedtatt. Det er jeg glad for at vi har løst, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD

Samferdselsdepartementet gir fritak for betaling av bompenger for visse husstander i Jevnaker som må betale bomavgift for å komme seg til kommunesenteret. Departementet er også enig i at takstopplegget kan utbedres på visse områder.

Kommunens ønsker om fritak for kjøring til og fra Stortjern barnehage, for nullutslippskjøretøy i noen av bommene, utvidelse av timesregelen på sideveier og flytting av bom 4, innvilges ikke.

Samferdselsdepartementet mener takstvedtaket ikke er ugyldig

I forbindelse med at bommene på den nye E16 mellom Olum og Eggemoen ble satt opp i mai 2022, klaget Jevnaker kommune på takstopplegget som ble vedtatt av Vegdirektoratet. Kommunen mente at tidligere avtaler og forutsetninger om ulike fritaksordninger ikke ble fulgt opp.

Takstopplegget og plasseringen av bommene er satt opp i tråd med bompengeproposisjonen Stortinget har vedtatt. Samferdselsdepartementet har ikke fått fremlagt avtalene kommunene viser til. Dermed konkluderer departementet med at takstvedtaket ikke er ugyldig, slik kommunen mener.

Likevel har departementet mulighet til å behandle søknaden om ulike fritak for betaling av bompenger individuelt. I denne saken var det særskilte omstendigheter som gjorde at en avgrenset gruppe fikk innvilget fritak for betaling av bompenger. Fritaket er gitt i tråd med et brev skrevet av departementet i 2016 som konkret gjaldt disse innbyggerne i Jevnaker kommune.

– Det som er viktig i en slik behandling, er at særordninger ikke går utover inntjeningen i prosjektet. Når et bompengeprosjekt er godkjent av Stortinget, må vi være sikre på at bompengegjelden blir nedbetalt som vedtatt. Det er også viktig for departementetet at like saker behandles likt. For mange fritak som bryter med vedtatte retningslinjer kan rokke ved dette. I denne saken skal vi imidlertid være innenfor nå. Det er jeg glad for at vi har løst, sier samferdselsministeren.

Nøkkelord

Bilder

– Det som er viktig i en slik behandling, er at særordninger ikke går utover inntjeningen i prosjektet. Når et bompengeprosjekt er godkjent av Stortinget, må vi være sikre på at bompengegjelden blir nedbetalt som vedtatt. Det er jeg glad for at vi har løst, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD
– Det som er viktig i en slik behandling, er at særordninger ikke går utover inntjeningen i prosjektet. Når et bompengeprosjekt er godkjent av Stortinget, må vi være sikre på at bompengegjelden blir nedbetalt som vedtatt. Det er jeg glad for at vi har løst, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Ønsker krav om nullutslipp i offentlige anskaffelser også for tunge varebiler29.9.2022 08:10:00 CEST | Pressemelding

- For å nå klimamålene vi har satt oss under Paris-avtalen, er det helt avgjørende å redusere utslippene fra transportsektoren. Da er vi nødt til å ta i bruk en rekke virkemidler. Noe av det vi må gjøre, er i større grad å gå over til nullutslippskjøretøy der det er mulig. Her må offentlig sektor gå foran. Jeg vil derfor innføre krav om at alle nye tunge varebiler som anskaffes av det offentlige, skal være nullutslippsbiler fra 1. januar 2023, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Koronapandemien: 500 millioner kroner i omstillingsmidler til fylkeskommunal kollektivtransport2.9.2022 08:00:00 CEST | Pressemelding

– Kollektivtransporten ble hardt rammet under pandemien. Heldigvis ser det ut til at vi har lagt det verste bak oss, men som ventet ser vi en ny normal med noe færre reisende enn før. Hjemmekontor og redusert reiseaktivitet medfører lavere inntekter for fylkeskommunene. De får derfor en omstillingspakke til kollektivtransporten på 500 millioner kroner, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom