Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet går inn for videre planlegging av fire alternative korridorer for rv. 19 gjennom Moss

Del

Hovedlinjer for valg av trasé for riksvei 19 gjennom Moss har blitt kvalitetssikret eksternt (KS1). På bakgrunn av dette har Samferdselsdepartementet besluttet at fire alternative korridorer skal utredes videre for å finne det beste valget for ny vei gjennom Moss. Det skal i planarbeidet legges til grunn en øvre kostnad for ny vei på fire milliarder kroner.

- Ingen av alternativene vil berøre Værne Kloster landskapsvernområde. Dette er en viktig premiss, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
- Ingen av alternativene vil berøre Værne Kloster landskapsvernområde. Dette er en viktig premiss, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

- Vi må løse de utfordringene som er på riksvei 19. Veien er både til for mossingene og for alle dem som tar ferja mellom Moss og Horten. Derfor har vi lagt opp til oppstart i første seksårsperiode i ny Nasjonal transportplan. Nå har vi bedre oversikt over mulighetsrommet for den videre planleggingen av veien og vi vet også litt bedre hva veien kan komme til å koste. Det er gjort en veldig god jobb av Statens vegvesen og den eksterne kvalitetssikrer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Værne Kloster lanskapsverneområde bevares

Statens vegvesen har vurdert syv ulike forslag til korridor for ny vei. Gjennom den eksterne kvalitetssikringen som nylig er avsluttet, har Samferdselsdepartementet altså bestemt seg for å gå videre med fire alternativer. Statens vegvesen skal nå jobbe videre med dette gjennom en kommunedelplan som skal konsekvensutredes. Det er vanlig prosedyre for slike prosjekter.

Det er alternativene som heter 0+, 4, 5 og 6 som nå skal bli en del av kommunedelplanen.

- Ingen av alternativene vil berøre Værne Kloster landskapsvernområde. Dette er en viktig premiss, sier samferdselsministeren.

Videre vurderinger

Nærmere vurderinger av kvikkleire og hvor ferjeleie skal ligge er noe av det som skal vurderes videre. Eventuell flytting av ferjeleie skal ikke finansieres av staten, og er dermed ikke i kostnadsanslaget.

- Riksvei 19 gjennom Moss er i dag en svært belastet vei. Dette er hovedveien for trafikken fra ferjesambandet Moss–Horten, som er Norges mest trafikkerte ferjesamband. I tillegg er det en veldig viktig vei for lokaltrafikken, sier Hareide.

Nøkkelord

Bilder

- Ingen av alternativene vil berøre Værne Kloster landskapsvernområde. Dette er en viktig premiss, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
- Ingen av alternativene vil berøre Værne Kloster landskapsvernområde. Dette er en viktig premiss, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Kristiansand får 113 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:18:57 CEST | Pressemelding

Kristiansand får nå utbetalt 92,8 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Buskerudbyen får nær 106 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:15:59 CEST | Pressemelding

– Buskerudbyen får nå utbetalt 85,11 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tromsø får 87,6 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettprise13.4.2021 12:12:21 CEST | Pressemelding

– Tromsø får nå utbetalt 67 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nedre Glomma får 77 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:10:09 CEST | Pressemelding

– Nedre Glomma får nå utbetalt 56,7 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen ber om Stortingets samtykke til å ratifisere konvensjonen som gjør IALA til en mellomstatlig organisasjon9.4.2021 12:01:20 CEST | Pressemelding

Det er fremforhandlet en ny konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA). Det betyr at IALA blir et eget folkerettssubjekt i form av en mellomstatlig organisasjon. Da vil organisasjonen være underlagt folkeretten, som gjelder mellom stater, og ikke ett lands lover. Stortinget må samtykke til å ratifisere denne konvensjonen.

Nå skal det bli lettere å drive med motorsport9.4.2021 12:00:00 CEST | Pressemelding

– Motorsporten er i utvikling, og en tilpasning av regelverket til dagens behov er lenge blitt etterspurt. Derfor legger vi nå til rette for at flere aktører skal kunne drive med motorsport på lukket bane, og vi åpner for at det skal kunne kjøres i høyere fart enn lovens fartsgrenser ved trening til konkurranse og såkalte "banedager". Samtidig må sporten fortsatt foregå i trygge rammer. Derfor vil vi stille krav om sikkerhetsregler som arrangører skal følge, og om at kurstilbydere har den kunnskapen og erfaringen som må til for at deltakernes sikkerhet ivaretas, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom