Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen utrede undersjøiske løsninger langs Romsdalsaksen

Del

– Vi ønsker å velge de beste samferdselsprosjektene for Norge. Da må vi sørge for at vi har et godt nok grunnlag for avgjørelsene våre. Trasévalget for E39 Ålesund-Molde ble gjort av regjeringen i 2014. I 2019 ble det gjort en tilleggsutredning av Romsdalsaksen. Vi ber derfor Statens vegvesen om å komplettere rapporten fra 2019 med å utrede undersjøiske løsninger langs Romsdalsaksen. Utredningen skal ikke ha noe å si for fremdriften i prosjektet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Statens vegvesen har gjort en veldig god jobb med utredningen av forslaget som ligger på bordet i dag. Forslaget er kvalitetssikret og gir et korrekt og godt grunnlag for de vurderingene som skal tas. Foto: Torbjørn Tandberg
– Statens vegvesen har gjort en veldig god jobb med utredningen av forslaget som ligger på bordet i dag. Forslaget er kvalitetssikret og gir et korrekt og godt grunnlag for de vurderingene som skal tas. Foto: Torbjørn Tandberg

Som en del av ny E39 mellom Ålesund og Molde, skal Romsdalsfjorden inn til Molde krysses. Gjennom Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2022–2033, ble traséen Vik–Julbøen valgt. Bedre kjent som Møreaksen.

– Statens vegvesen har gjort en veldig god jobb med utredningen av forslaget som ligger på bordet i dag. Forslaget er kvalitetssikret og gir et korrekt og godt grunnlag for de vurderingene som skal tas. I rapporten fra 2019 ble ikke alternativet med undersjøisk tunnel langs Romsdalsaksen vurdert. Vi velger derfor nå å be Statens vegvesen om å utrede dette. Da vil vi kunne se det opp mot det gode grunnlaget som allerede finnes, sier Hareide.

Utredningen gjøres på samme grunnlag som rapporten fra 2019 for kryssing av Romsdalsfjorden. Det vil gi et godt sammenligningsgrunnlag. Utredningen har ikke noe å si for framdriften i prosjektet.

Bilder

– Statens vegvesen har gjort en veldig god jobb med utredningen av forslaget som ligger på bordet i dag. Forslaget er kvalitetssikret og gir et korrekt og godt grunnlag for de vurderingene som skal tas. Foto: Torbjørn Tandberg
– Statens vegvesen har gjort en veldig god jobb med utredningen av forslaget som ligger på bordet i dag. Forslaget er kvalitetssikret og gir et korrekt og godt grunnlag for de vurderingene som skal tas. Foto: Torbjørn Tandberg
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Viderefører støtte til tog og kollektiv ut 2021: - Sikrer forutsigbarhet og et godt tilbud til de reisende21.9.2021 14:16:35 CEST | Pressemelding

– Pandemien ser heldigvis ut til å være på retur. Forhåpentlig kan vi bruke tog, buss og annen kollektivtransport i større grad fremover. Det bør vi gjøre, fordi kollektivtransport er en del av klimaløsningen. Vi må samtidig ta høyde for endrede reisevaner som følge av pandemien. For å gi kollektivselskapene forutsigbarhet og opprettholde et godt tilbud til de reisende, viderefører derfor regjeringen den økonomiske støtten til kollektivselskapene ut året, sier samferdselsminister Knut Aril Hareide.

Samarbeid med Sverige om utredning av jernbane Oslo - Stockholm11.9.2021 11:20:20 CEST | Pressemelding

– Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er å ta klimavennlige valg. Stadig flere vil gjerne også reise miljøvennlig til utlandet. Det har lenge vært ønske om å få til en bedre togforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Vi ber nå Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til mandat for en utredning av jernbanestrekningen, sier Knut Arild Hareide.

Ny avtale: – Vi gir Nye Veier-verktøy til Bane NOR10.9.2021 16:43:01 CEST | Pressemelding

– I løpet av de siste årene har vi gått fra å holde liv i jernbanen til å utvikle den. For å følge opp intensjonen i jernbanereformen, og for å få "mer jernbane for pengene", inngår vi nå en helt ny avtale med Bane NOR. Avtalen gir foretaket mer ansvar, men også mer frihet. Vi gir nå Nye Veier-verktøy til Bane NOR. Foretaket får rammevilkår som likner på dem som Nye Veier har - med mer forutsigbarhet, kostnadskontroll og vektlegging av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Ønsker nattogtilbud mellom Oslo og København så raskt som mulig10.9.2021 16:09:10 CEST | Pressemelding

– Det er helt tydelig at nattogtilbudene har fått sin renessanse på flere strekninger i Europa. Grunnen er at stadig flere ønsker å reise mer klimavennlig. Foreløpige tilbakemeldinger fra Jernbanedirektoratet tyder på at det er fullt mulig å etablere et nattogtilbud mellom Oslo og København. Direktoratet skal nå prioritere arbeidet med nødvendige avklaringer for å få et slikt tilbud på plass så raskt som mulig, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom