Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet ber om nytt kostnadsestimat for E134 Dagslett–E18

Del

- Vi ber nå Statens vegvesen om å inkludere kostnadene i Viker-alternativet i det videre arbeidet med E134 Dagslett–E18. Lier kommune har ønsket at dette alternativet skal vurderes. Nå kommer vi kommunen i møte og sørger for at Viker-alternativet blir vurdert i den videre planleggingen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Denne saken viser at samfunnsøkonomisk nytte ikke alltid skal trumfe ikke-prissatte konsekvenser. Viker-korridoren kommer best ut på alle tema under ikke-prisatte konsekvenser, som dyrka mark og kulturminner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
– Denne saken viser at samfunnsøkonomisk nytte ikke alltid skal trumfe ikke-prissatte konsekvenser. Viker-korridoren kommer best ut på alle tema under ikke-prisatte konsekvenser, som dyrka mark og kulturminner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Det skal utarbeides kommunedelplan for strekningen E134 Dagslett–E18. Samferdselsdepartementet har tidligere fastsatt et kostnadsestimat på 3,8 milliarder kroner for prosjektet.

Etter dialog med lokale myndigheter og Statens vegvesen, ber nå departementet om at Statens vegvesen utarbeider et nytt grunnlag for å fastsette et estimat i konseptvalgutredningen (KVU) i tråd med Viker-alternativet.

- Dyrka mark og kulturminner er viktig

Estimatet skal sikre god kostnadsstyring tidlig i planfasen. Dersom det foretas beslutninger eller oppstår forhold som påvirker prognosene for hva prosjektet vil koste, skal Samferdselsdepartementet informeres.

– Denne saken viser at samfunnsøkonomisk nytte ikke alltid skal trumfe ikke-prissatte konsekvenser. Viker-korridoren kommer best ut på alle tema under ikke-prisatte konsekvenser, som dyrka mark og kulturminner, sier Hareide.

Med et nytt KVU-estimat vil Viker-alternativet være med i den videre planleggingen, uten at staten retter innsigelse på grunn av overskridelser av dagens KVU-estimat.

Dagens vei har dårlig standard og oppfyller ikke gjeldende krav til sikkerhet og fremkommelighet. For strekningen E134 Dagslett–E18 er det foreslått fire alternative traseer: Jensvoll, Vitbank, Huseby og Viker.

– Kostnadsestimatet betyr imidlertid ikke at vi har tatt stilling til trasevalg, men at Viker-alternativet blir med videre i vurderingene i den kommunale planprosessen. Det er Asker og Lier kommuner som er planmyndigheter. En kommunal planprosess kan gi rom for dialog mellom kommunene, Statens vegvesen og regionale myndigheter, i arbeidet med å finne omforente løsninger i valget av korridor. Med et nytt KVU-estimat som ivaretar Viker-alternativet, vil ikke staten sette en stopper for dette alternativet på grunn av kostnaden, sier samferdselsministeren.

Nøkkelord

Bilder

– Denne saken viser at samfunnsøkonomisk nytte ikke alltid skal trumfe ikke-prissatte konsekvenser. Viker-korridoren kommer best ut på alle tema under ikke-prisatte konsekvenser, som dyrka mark og kulturminner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
– Denne saken viser at samfunnsøkonomisk nytte ikke alltid skal trumfe ikke-prissatte konsekvenser. Viker-korridoren kommer best ut på alle tema under ikke-prisatte konsekvenser, som dyrka mark og kulturminner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Avtaler signert: Nye Veier AS overtar Ringeriksbanen og ny E161.7.2021 15:05:00 CEST | Pressemelding

– Ringeriksbanen og ny E16 vil realisere en helt ny reisehverdag for folk og næringsliv i regionen. Raskere reiser, mindre kø, bedre togtilbud og økt transportsikkerhet vil utvide bo- og arbeidsmarkedene og styrke næringslivet. Nye Veier har de siste årene vist at det går an å bygge veier både raskere og rimeligere enn før. Når selskapet i dag har signert avtaler om å overta ansvaret for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er det god grunn til å tro at selskapet også kan oppnå slike positive effekter innen jernbanebygging, sier statsminister Erna Solberg.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom