Samferdselsdepartementet

Samferdselsbudsjettet: Regjeringen foreslår penger til E6 på Helgeland

Del

- Vi sørger for at utbyggingen av E6 gjennom Helgeland forsetter i årene som kommer. I budsjettet legger vi opp til at utbyggingen av strekningen Svenningelv bru - Lien, forbi Trofors, kan starte neste år. Dette kommer folk og næringsliv lokalt, regionalt og nasjonalt til gode, sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF).

- Dette er en veldig viktig sak for Nordland, og vi er glade for at vi kan videreføre den jobben vi har startet, sier statssekretær Ingelin Noresjø. Bildet er fra åpningen av parsellen Mosjøen - Osen, som ble åpnet 3. september 2020.
- Dette er en veldig viktig sak for Nordland, og vi er glade for at vi kan videreføre den jobben vi har startet, sier statssekretær Ingelin Noresjø. Bildet er fra åpningen av parsellen Mosjøen - Osen, som ble åpnet 3. september 2020.

Delstrekningen Svenningelv bru - Lien er den siste i delprosjektet Kapskarmo - Brattåsen - Lien. Dette er et av to delprosjekt i E6 Helgeland sør. Det andre delprosjektet, vegutviklingskontrakten, skal være ferdig bygget ut i november 2020.

På grunn av kostnadsøkninger i begge delprosjektene, foreslår regjeringen å øke kostnadsrammen for E6 Helgeland sør med 450 millioner kroner. Den nye kostnadsrammen dekker dermed hele delstrekningen Kapskarmo Brattåsen - Lien, og vegutviklingskontrakten. Det vil si hele det opprinnelige prosjektet E6 Helgeland sør, med unntak av de to opsjonsparsellene som ble tatt ut av kontrakten på grunn av kostnadsøkninger.

- Ved å øke kostnadsrammen, sørger vi for at den siste delstrekningen kan starte opp. Dette er en veldig viktig sak for Nordland, og vi er glade for at vi kan videreføre den jobben vi har startet, sier Noresjø.

Nøkkelord

Bilder

- Dette er en veldig viktig sak for Nordland, og vi er glade for at vi kan videreføre den jobben vi har startet, sier statssekretær Ingelin Noresjø. Bildet er fra åpningen av parsellen Mosjøen - Osen, som ble åpnet 3. september 2020.
- Dette er en veldig viktig sak for Nordland, og vi er glade for at vi kan videreføre den jobben vi har startet, sier statssekretær Ingelin Noresjø. Bildet er fra åpningen av parsellen Mosjøen - Osen, som ble åpnet 3. september 2020.
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan i arbeid: Samferdselsministeren har i dag fått nye svar om kostnader og lønnsomhet15.10.2020 14:08:03 CESTPressemelding

Samferdselsdepartementets virksomheter leverer i dag oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjekter de har foreslått å prioritere. – Dette er et viktig grunnlag for vårt videre arbeid og som vil hjelpe oss å bruke ressursene best mulig i Nasjonal transportplan 2022–2033, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom