KS

Samarbeid om bærekraft og innovasjon i offentlig sektor

Del

For å kunne møte utfordringene offentlig sektor står overfor, er det nødvendig å tenke nytt. Nå skal regjeringen og KS styrke samarbeidet om bærekraftsmålene og innovasjon i offentlig sektor.

I årene som kommer vil samfunnet møte demografiske endringer og et redusert økonomisk handlingsrom. Samtidig skal vi nå ambisiøse klima- og bærekraftsmål, og utvikle tjenestene til det beste for innbyggere og næringsliv.

For å få til dette må offentlig sektor bruke ressursene på en mer effektiv og bærekraftig måte. Nå inngår KS og staten en avtale  for å øke samarbeidet om bærekraftsmålene og innovasjon i offentlig sektor. Målet med avtalen er å bidra til en nytenkende, innovativ og bærekraftig offentlig sektor som leverer gode tjenester, har høy grad av tillit i befolkningen, og finner nye løsninger på samfunnsutfordringer. 

– Med denne samarbeidsavtalen støtter vi opp om innovasjon og utvikling i kommunesektoren. Hvis Norge skal nå bærekraftsmålene, er det avgjørende at stat og kommune samarbeider om å finne de gode løsningene, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS skal blant annet samarbeide om å finne indikatorer som kan følge utviklingen av bærekraftsmålene over tid. Partene skal også vurdere hvordan vi mer systematisk kan bruke forsøk til å teste ut nye løsninger på større samfunnsutfordringer.

-        For å øke innovasjonstakten er vi nødt til å utvikle nye løsninger som har bred legitimitet og svarer på samfunnsutfordringene. Stat og kommune må innovere sammen. Denne samarbeidsavtalen gir nye muligheter for å finne nye måter å løse oppgavene på, på tvers av forvaltningsnivå og sektorer, sier styreleder i KS Bjørn Arild Gram.


Som en del av avtalen kan KS, etter søknad, tildeles inntil åtte millioner kroner årlig til prosjekter og arbeid innenfor temaene innovasjon og bærekraft i kommunesektoren.

Avtalen varer ut 2023.

1.06.2021

Kontakt:

KS: kom@ks.no, 24 13 26 01

Kommunal og moderniseringsdepartementet: ke@kmd.dep.no, 22 24 25 00

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg pressemeldinger fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom