Samferdselsdepartementet

Samarbeid med Sverige om utredning av jernbane Oslo - Stockholm

Del

– Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er å ta klimavennlige valg. Stadig flere vil gjerne også reise miljøvennlig til utlandet. Det har lenge vært ønske om å få til en bedre togforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Vi ber nå Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til mandat for en utredning av jernbanestrekningen, sier Knut Arild Hareide.

Foto: SD
Foto: SD

Det har vært gjennomført flere møter på politisk nivå mellom svenske og norske myndigheter om jernbaneforbindelsen Oslo – Stockholm, og det er enighet om å gå videre med en felles utredning.

Regjeringen ber nå Jernbanedirektoratet om å gå sammen med Trafikverket for å lage et felles mandat for utredningen.

Ber også om å hente innspill fra ikke-statlige initiativer
Regjeringen ber Jernbanedirektoratet ta med seg følgende utgangspunkt for dialogen med sine svenske kollegaer:

  • Kartlegge markedspotensialet
  • Vurdere kapasiteten på jernbanen
  • Vurdere kostnadene
  • Utrede mulige traseer
  • Foreta samfunnsøkonomiske beregninger

I tillegg presiseres det at utredningen bør hente innspill fra de ikke-statlige initiativene, som mener det er potensial for å bygge en slik jernbane uten statlige investeringer. Vi ber derfor om en vurdering av bedriftsøkonomien i prosjektet "Oslo – Stockholm 2.55". Samtidig understreker regjeringen at utredningen ikke skal vurdere alternative finansieringsformer som forutsetter forskuttering eller at staten dekker utgiftene over tid.


For flere opplysninger – se:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Viderefører støtte til tog og kollektiv ut 2021: - Sikrer forutsigbarhet og et godt tilbud til de reisende21.9.2021 14:16:35 CEST | Pressemelding

– Pandemien ser heldigvis ut til å være på retur. Forhåpentlig kan vi bruke tog, buss og annen kollektivtransport i større grad fremover. Det bør vi gjøre, fordi kollektivtransport er en del av klimaløsningen. Vi må samtidig ta høyde for endrede reisevaner som følge av pandemien. For å gi kollektivselskapene forutsigbarhet og opprettholde et godt tilbud til de reisende, viderefører derfor regjeringen den økonomiske støtten til kollektivselskapene ut året, sier samferdselsminister Knut Aril Hareide.

Ny avtale: – Vi gir Nye Veier-verktøy til Bane NOR10.9.2021 16:43:01 CEST | Pressemelding

– I løpet av de siste årene har vi gått fra å holde liv i jernbanen til å utvikle den. For å følge opp intensjonen i jernbanereformen, og for å få "mer jernbane for pengene", inngår vi nå en helt ny avtale med Bane NOR. Avtalen gir foretaket mer ansvar, men også mer frihet. Vi gir nå Nye Veier-verktøy til Bane NOR. Foretaket får rammevilkår som likner på dem som Nye Veier har - med mer forutsigbarhet, kostnadskontroll og vektlegging av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom