Innovasjon Norge

Samarbeid kan gi økt innovasjon

Del

Ifølge en ny undersøkelse fra BI:CCI er sammenhengen mellom innovasjonsgrad og bruken av kreative bransjer tydelig. Kreativ næring kan bidra til økt innovasjon i andre næringer og gi fart på omstillingen av Norge.

Fv: Frokostmøte om kreativ næring. Margit Klingen-Daams fra Innovasjon Norge, Gisle Mardal fra Abelia, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm, Maiken Lønnerød fra Splint og Anne-Brit Gran fra BI:CCI. Foto: Innovasjon Norge
Fv: Frokostmøte om kreativ næring. Margit Klingen-Daams fra Innovasjon Norge, Gisle Mardal fra Abelia, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm, Maiken Lønnerød fra Splint og Anne-Brit Gran fra BI:CCI. Foto: Innovasjon Norge

I går arrangerte Innovasjon Norge frokostmøte om hvilken rolle kreativ næring kan spille i omstillingen av Norge. Kulturminister Linda Hofstad Helleland åpnet møtet med å understreke næringens store vekst- og verdiskapingpotensial.

– 
Kunst og kreativitet kan bidra til den omstillingen norsk økonomi nå står ovenfor, både direkte via kulturell og kreativ næring og indirekte som innsatsfaktor i øvrig næringsliv, sier kulturministeren.

Norske ledere tenker tradisjonelt om kreativitet

Professor Anne-Britt Gran fra BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) presenterte nye tall fra en undersøkelse der 500 ledere i norske bedrifter har svart på betydningen av kreative bransjer og kompetanser framover. Det er et hovedfunn at bruken av alle de kreative bransjene og profesjonene - som reklame, design, musikk, scenekunst, billedkunst og dataspill - er relativt lav i norsk næringsliv. Funnet er ikke overraskende, ifølge professoren.

–  Rundt halvparten av bedriftene har ikke benyttet noen kreative profesjoner fra den såkalt kreative næringen siste 12 måneder. Norske ledere tenker ganske tradisjonelt om kreativitet og kulturliv, og de kobler i liten grad slik kompetanse til selve kjernevirksomheten. Her trengs opplysningsarbeid overfor både bedrifter og kreativ næring. Vi finner en signifikant sammenheng mellom hvor ofte en bedrift har innovasjoner og bruk av kreative profesjoner, og det betyr at det er et potensiale her. Det finnes også gode norske eksempler på slike power couples, sier Gran.

Statoil kobler design og sikkerhet

Både norsk spillbransje og norsk designbransje samarbeider med næringslivet, blant annet ved olje- og gassutvinning, forsvarsteknologi og distribusjon av rent drikkevann. Kongsberg Gruppen benytter designere i forbedringen av sine produkter og operasjoner. GexCon har investert i 3Dvisualisering og spillteknologi i sin eksplosjonstesting og risikovurdering. Statoil har designere på laget når de utformer nye sikkerhetssystemer. I tillegg til å være en direkte innsatsfaktor i andre næringer, besitter kreativ næring en rekke kompetanser, ferdigheter og metoder, som med hell kan benyttes på mange ulike måter i andre næringer.

– Innovasjon Norge har begynt å jobbe med «power couples» hvor målsetningen for bedriftene er å innovere og for oppstartsselskapene å skalere. Kreative bransjer kan med sin spisskompetanse og tankesett bidra til større mangfold i andre næringer, noe som er essensielt for innovasjon og omstillingfart, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

30 millioner fra Kulturdepartementet

Innovasjon Norge har fått et historisk oppdrag fra Kulturdepartementet på 30 millioner kroner til å utvikle vekstkraftige virksomheter som omsetter kulturelt og kreativt innhold nasjonalt og internasjonalt. Målet er også å øke norske bedrifters og investorers investering i kulturelle og kreative produkter og tjenester, rettigheter og talenter.

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fv: Frokostmøte om kreativ næring. Margit Klingen-Daams fra Innovasjon Norge, Gisle Mardal fra Abelia, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm, Maiken Lønnerød fra Splint og Anne-Brit Gran fra BI:CCI. Foto: Innovasjon Norge
Fv: Frokostmøte om kreativ næring. Margit Klingen-Daams fra Innovasjon Norge, Gisle Mardal fra Abelia, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm, Maiken Lønnerød fra Splint og Anne-Brit Gran fra BI:CCI. Foto: Innovasjon Norge
Last ned bilde
Kulturminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
Kulturminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
Last ned bilde
Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. Foto: Jo Michael
Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. Foto: Jo Michael
Last ned bilde

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

Dette mener Innovasjon Norge om statsbudsjettet for 20207.10.2019 11:41:46 CESTPressemelding

- Dette er et godt budsjett for videre utvikling og nødvendig omstilling av norsk næringsliv. Budsjettforslaget gir Innovasjon Norge økte muligheter til å bidra med risikokapital til norske vekstbedrifter. Norge trenger bedrifter som vokser, gir arbeidsplasser og bidrar med skatter og eksportinntekter som sikrer den fremtidige velferden for oss alle, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom