Innovasjon Norge

Såkornfond flyttes fra Innovasjon Norge til Investinor

Del

Fondene har gitt gode resultater på utløst privat kapital til oppstartbedrifter. Investinor overtar nå ansvaret.

I statsbudsjettet for 2020 ble det bestemt at egenkapitalvirkemidlene for bedrifter i tidlig fase skal samles i ett miljø.

Det betyr at disse virkemidlene overføres fra Innovasjon Norge til Investinor:

  • Presåkornfond
  • Såkornfond
  • Koinvesteringsfond for Nord-Norge

Hensikten med fondene er å utløse privat kapital, for bedrifter med potensiale for verdiskaping.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal bidra til nyskaping i næringslivet og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Selskapet tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. 

Innovasjon Norge har drevet disse fondene i mange år, og kan vise til svært gode resultater på utløst privat kapital. 

- Vi vet hvor kritisk det er med kapitalinnsprøyting for bedrifter i tidlig fase, og vi er derfor  veldig fornøyde med resultatene fra disse fondene. De har utløst privat kapital som neppe ellers ville kommet oppstartsbedrifter til gode. Presåkorn- og såkornordningene er viktige brikker i et helhetlig økosystem for innovasjon, og vi ser frem til å samarbeide nært med Investinor fremover, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Investinor

Investinor er statlig eid og investerer risikokapital i lovende bedrifter som har ambisjoner om å bli verdensledende. Investinor fungerer dermed også som risikoavlaster for private investorer. Siden 2010 har over en tredel av investert venturekapital i Norge kommet fra Investinor.

Ved å investere i sektorer som ikke prioriteres av private aktører i markedet, bidrar Investinor til større mangfold i fremtidens norske eksportindustri.

- Investinor har de seneste årene bygd opp et sterkt kompetansemiljø for å investere i norske vekst-og gründerselskaper. Vi er godt i gang med å fase inn de nye dyktige medarbeiderne fra Innovasjon Norge for å bygge et enda sterkere lag. Det er mange viktige og utfordrende oppgaver som ligger foran oss, sier administrerende direktør i Investinor Terje Eidesmo.

Såkornfond

Såkornfondene investerer i innovative selskaper som har internasjonale vekstambisjoner. Selskapene har ofte lange og kapitalkrevende utviklingsløp som krever investeringer over tid. Fondene er opprettet av Innovasjon Norge i samarbeid med private investorer, og forvaltes av profesjonelle forvaltningsteam. Disse forvaltningsmiljøene tilfører i tillegg til kapital også nettverk og kunnskap som er avgjørende for at porteføljebedriftene skal lykkes.  

Fondene skal oppnå lønnsomhet i investeringsvirksomheten, og målet er å få mest mulig privat kapital i fondene. Tidligere analyser viser at statens investeringer på 2,3 milliarder kroner har utløst mer enn 13 milliarder kroner til porteføljebedriftene i egenkapital, tilskudd og lån.

Såkornkapitalordningen har opprettet fond i flere omganger. Totalt forvalter 14 fond cirka 4 milliarder kroner, og har investert i over 190 selskaper. Alle 14 fondene har ca. 1,15 milliarder kroner tilgjengelig for investering. Vi estimerer at ca. 0,65 milliarder kroner er tilgjengelig for investeringer i nye selskaper som er yngre enn fem år, og at de resterende 0,5 milliarder kroner er bundet til oppfølgingsinvesteringer i eksisterende porteføljeselskaper og dekning av løpende forvaltningskostnader. 

Nøkkelord

Kontakter

Anders Vinnogg - anders.vinnogg@innovasjonnorge.no

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom