Helse Vest RHF

Så mange medarbeidarar er vaksinerte på sjukehusa på Vestlandet

Del

Nær 100 prosent av medarbeidarane på sjukehusa i Helse Vest har fått første dose med koronavaksine. Over 40 prosent har allereie fått dose tre.

Statistikken over talet vaksinerte medarbeidarar er oppdatert til og med 15. desember.
Statistikken over talet vaksinerte medarbeidarar er oppdatert til og med 15. desember.

– Det viser at sjukehusa jobbar godt og systematisk med å vaksinera alle medarbeidarane sine. Det gir tryggleik for både pasientane som skal behandlast på sjukehusa og medarbeidaranesjølv. Vaksinasjon er, som regjeringa og FHI har påpeika lenge, vegen ut av pandemien, seieradministrerande direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.   

Ferske tal frå Helse Vest viser at nær allemedarbeidarar på sjukehusa i Helse Fonna, Helse Førde, Helse Stavanger og Helse Bergen vaksinerer seg. 

Over 40 prosent fått tredje dose  

Over 32 700 medarbeidarar i sjukehusa i vest har fått første dose. Over 31 300 medarbeidarar har teke dose to, medan det til no er over 13 400 av medarbeidarane som også har fått den tredje dosa.Tala inkluderer ikkje berre faste tilsetja, men studentar, vikarar, avtalespesialistar og andre medarbeidarar som har eit aktivt stillingsforhold på sjukehusa. Det er og viktig å hugsa på at talet ikkje kan bli nøyaktig hundre prosent, for nokre medarbeidarar skal ikkje ta alle dosane - til dømes dei som allereie har vore smitta med korona.   

–  Kvar einasteein av dei over 30 000 medarbeidarane i Helse Vest er viktige for at pasientane skal få trygge og gode helsetenester. Derfor er det gledeleg å sjå at over 40 prosent av medarbeidaraneallereie har fått tredje dose, held Bryne fram 

I januar vil dei aller fleste medarbeidarane i Helse Vest truleg ha fått tredje dose. Grunnen til at det ikkje skjer før er at alle må ha eit intervall på fire og ein halv månad mellom andre og tredje dose. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Statistikken over talet vaksinerte medarbeidarar er oppdatert til og med 15. desember.
Statistikken over talet vaksinerte medarbeidarar er oppdatert til og med 15. desember.
Last ned bilde
Administrerande direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.
Administrerande direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.
Last ned bilde

Lenker

Om Helse Vest RHF

Helse Vest RHF
Helse Vest RHF
Postboks 303 Forus
4066 Stavanger

+47 51 96 38 00https://helse-vest.no/

Helse Vest RHF er eitt av fire regionale helseføretak i Noreg. Vi har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland fylke. I heile Helse Vest er det om lag 30 000 tilsette som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane på Vestlandet. Helse Vest er direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi eig dei fem helseføretaka i regionen, Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger og Sjukehusapoteka Vest, i tillegg til Helse Vest IKT AS.

Følg pressemeldinger fra Helse Vest RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Vest RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Vest RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom