Kompetanse Norge

Rustet for en digital arbeidshverdag

Del

Bygningsentreprenøren MBA Entreprenør i Mo i Rana satser stort på kompetanseheving. Nå har de nettopp gjennomført et Kompetansepluss-kurs i data.

– Alle skal få lov til å bli den beste de kan mens de er her. Løpende kursing og kompetanseheving er viktig. Kunnskap gir trygghet, og trygge medarbeidere gjør en bedre jobb. Det er viktig for bedriften og for meg som leder å ha dyktige fagfolk i alle ledd, daglig leder Trond Harry Hansen. 
 

Selskapet tar imot lærlinger i tømrerfaget, betongfaget og murerfaget, lærer dem opp og former dem til de medarbeiderne de vil ha.
– Vi er 84 ansatte og har i løpet av de siste 12 årene hatt over 70 lærlinger. Bedriften er for øvrig den mestvinnende gjennom ti år i nordnorsk mesterskap i byggfag for lærlinger (NNM), sier Hansen.


Som de fleste andre næringer blir også byggenæringen stadig mer digitalisert. Noen av anleggslederne hos MBA Entreprenør har derfor deltatt på Kompetansepluss-kurs i digitale ferdigheter.

–Vi må tilpasse oss den verden vi lever i og fremtiden som kommer, og også forberede medarbeiderne på den rivende utviklingen. Digitale verktøy er en naturlig del av den, opplyser Hansen.

Ønsker seg flere kurs

En av medarbeiderne som deltok på datakurset er anleggsleder Viggo Åsland. Han er 55 år og har jobbet hos MBA Entreprenør i 24 år.

–Det var et bra kurs. Vi bruker ulike dataprogrammer og digitale verktøy i forbindelse med prosjektene vi holder på med, og kurset har bidratt til at jeg jobber raskere og mer effektivt. Jeg skulle gjerne fortsatt med flere kurs. Nå har jeg det grunnleggende i bunnen og har lyst til å bygge på med mer kunnskap, sier han.

Unik mulighet for voksne


–Byggebransjen står foran en omfattende digitalisering, noe som gjør det viktig å forberede de ansatte til å møte framtidens krav. Innenfor enkelte fagområder i byggebransjen er det utfordrende å få tak i fagfolk, i tillegg til at det er vanskelig å rekruttere unge. Da blir det ekstra viktig å heve kompetansen til de ansatte man allerede har, sier fungerende direktør i Kompetanse Norge Anders Fremming Anderssen.

Den teknologiske utviklingen gjør at det blir stadig færre jobber som krever liten eller ingen formell kompetanse.

–Opplæring gjennom Kompetansepluss er en unik mulighet fordi det er tilpasset voksne i full jobb i en hektisk hverdag, sier Anderssen. 

Målgruppen for Kompetansepluss-ordningen er primært voksne arbeidstakere med kort formell utdanning. For mange er det lenge siden sist de gikk på skole, derfor har de behov for å styrke de grunnleggende ferdigheter sine.

–Vi ser at dette kan gi motivasjon for enda mer kompetanseheving og til å ta fagbrev på sikt. I et arbeidsliv i stadig omstilling, vil dette ruste folk til å stå lenger i jobben, eller til å få andre jobber i fremtiden, sier Anderssen.

 Fakta om Kompetansepluss

  • Kompetanse Norge forvalter og tildeler midler i Kompetansepluss på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
  • Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne får opplæring i grunnleggende ferdigheter.
  • Siden oppstarten av Kompetansepluss i 2006 har drøye 80.000 deltakere mottatt midler gjennom ordningen.
  • Kompetanse Norge regner med at cirka 13 000 voksne fikk opplæring gjennom prosjektene i Kompetansepluss arbeid og Kompetansepluss frivillighet i 2018. Totalt ble det tildelt 206,9 mill. kroner gjennom Kompetansepluss-ordningen i 2018.
  • Les mer om årets utlysning av Kompetansepluss-midler. Søknadsfristen er 9. desember. https://www.kompetansenorge.no/kompetansepluss/soknadsprosess/soknadsprosess/sok-midler/

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

–Vi må tilpasse oss den verden vi lever i og fremtiden som kommer, og også forberede medarbeiderne på den rivende utviklingen, sier daglig leder Trond Harry Hansen hos MBA Entreprenør.
–Vi må tilpasse oss den verden vi lever i og fremtiden som kommer, og også forberede medarbeiderne på den rivende utviklingen, sier daglig leder Trond Harry Hansen hos MBA Entreprenør.
Last ned bilde
Anleggsleder Viggo Åsland har deltatt på datakurs og opplever at han jobber raskere og mer effektivt.
Anleggsleder Viggo Åsland har deltatt på datakurs og opplever at han jobber raskere og mer effektivt.
Last ned bilde
–Byggebransjen står foran en omfattende digitalisering, noe som gjør det viktig å forberede de 
ansatte til å møte framtidens krav, sier fungerende direktør i Kompetanse Norge Anders Fremming Anderssen.
–Byggebransjen står foran en omfattende digitalisering, noe som gjør det viktig å forberede de ansatte til å møte framtidens krav, sier fungerende direktør i Kompetanse Norge Anders Fremming Anderssen.
Last ned bilde

Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Karl Johans gate 7
0154 Oslo

23 38 13 00http://www.kompetansenorge.no

Kompetanse Norge – hvem vi er og hva vi gjør

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at voksne i Norge skal ha rett kompetanse, slik at de kan delta i arbeids- og samfunnsliv.

Verden endrer seg, og Norge endrer seg. Globalisering og ny teknologi påvirker samfunnet, og arbeidslivet krever medarbeidere med mer og stadig ny kompetanse. Flere må få muligheten til å sikre seg ny kompetanse gjennom hele livet.

Det er viktig for mennesker å ha en jobb, og det er viktig for samfunnet at flest mulig jobber. Derfor er kompetanseutvikling et av de viktigste politikkområdene framover.

 

Kompetanse Norge sørger for: 

  • at voksne får tilgang til fleksibel opplæring

  • at norske virksomheter jobber målrettet med kompetanseutvikling

  • at myndigheter og folk flest har god kunnskap om hva slags kompetanse vi trenger i framtida

  • at innvandrere får god norskopplæring og gode prøver (Statsborgerprøven, norskprøven og samfunnskunnskapsprøven.)

  • at både unge og voksne har tilgang til gratis, kvalitetssikret karriereveiledning

Følg saker fra Kompetanse Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kompetanse Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kompetanse Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom