Det russiske formannskapet i Arktisk Råd

Russlands første møte for arktiske embetsmenn styrket forbindelsene i Arktisk

Del

Det første plenumsmøtet for Senior Arctic Officials’ (SAO) under det russiske formannskapet er gjennomført i Salekhard, Russland og digitalt i øvrige arktiske stater og observatørland

Russland var vertskap for rundt 180 registrerte delegater fra de åtte arktiske statene og seks urfolksorganisasjoner, samt Arktisk Råds seks arbeidsgrupper og over tretti observatører i et hybrid møteformat.

Møtet ga delegatene i Arktisk Råd muligheten til å diskutere temaer som er felles for både Russlands plan for formannskapet og Arktisk Råds ti-årsplan. Dette inkluderte regionalt samarbeid, en gjennomgang av pågående prosjekter i Arktisk råd, bærekraftig sosioøkonomisk utvikling og ungdomssamarbeid.

Regionalt samarbeid om urbefolkning 

Å styrke samarbeidet mellom arktiske regioner og befolkning, spesielt urfolk, er et handlingsområde skissert i rådets strategiske plan og en prioritet for det russiske formannskapet. Formannskapet engasjerte derfor delegatene i en dialog om regionalt og folk-til-folk-samarbeid, og inviterte, blant andre foredragsholdere, sin utnevnte spesialutsending for urbefolkning og regionalt samarbeid, Mikhail Pogodaev. Pogodaev ga en oversikt over hans mandat og fremtidige arbeid til støtte for formannskapet. Kommende initiativ inkluderer et utvidet arrangementsprogram, samt en serie spesialrapporter som vil fremheve både utfordringer og eksempler på beste praksis fra arktiske strøk.

Arbeid mot målene i rådets strategiske plan

En betydelig del av møtet var dedikert til de pågående og nye prosjektene til de seks arbeidsgruppene i Arktisk Råd og Ekspertgruppen for Svart karbon og Metan. De presenterte fremdriften til prosjektporteføljene sine og demonstrerte hvordan de i samarbeid tar opp tverrgående problemer i Arktis, inkludert skogbranner, klimaendringers påvirkning på arktiske økosystemer og helseproblemer som påvirker urbefolkning og andre arktiske innbyggere.

- Dette møtet viste nok en gang at arbeidsgruppene er drivkraften i rådets arbeid. Prosjekter som jobbe med å dempe og tilpasse seg klimaendringer, sikre bærekraftig økonomisk utvikling i Arktis, utforske nye trusler inkludert zoonoser, digitalisering av den språklige og kulturelle arven til urbefolkning, fremme arktisk motstandskraft mot virkningene av tining av permafrost, evaluering av skipstrafikken i Nordsjøveien – for bare å nevne noen – bidrar allerede til kjerneområdene i rådets strategiske plan, sa leder av SAO og ambassadør Nikolay Korchunov.

Bærekraftig sosioøkonomisk utvikling i Arktis

Møtet i Salekhard samlet også representanter fra både Arktisk Råd og Det Arktiske Økonomiske Råd til en spesiell sesjon. Dette var andre gang delegatene fra begge råd møttes siden de signerte et bilateralt omforent memorandum. Partene diskuterte nøkkelområdene for samarbeidet, inkludert bærekraftig økonomisk utvikling, blå økonomi, maritim sikkerhet, samt utdanning og kapasitetsbygging. Delegatene understreket behovet for å utforske synergiene mellom rådets respektive arbeidsgrupper ytterligere for å øke mulighetene for fremtidig samarbeid samtidig som urfolks rettigheter respekteres.

Samarbeid med ungdom

Et annet viktig diskusjonspunkt var rådets sterke støtte til å fremme bærekraftig og meningsfylt samarbeid og engasjement mellom ungdom og Arktisk råd. Denne forpliktelsen gjenspeiles i rådets strategiske plan og en dedikert tematisk del for ungdom i formannskapsprogrammet til Russland. I Salekhard ble diskusjonen om ungdomsengasjement innledet av formannskapets ungdomsutsending for internasjonalt samarbeid i Arktis, Mikhail Uksusov, som snakket om ungdomsrelaterte spørsmål i Arktis og behovet for å fremme potensialet til arktisk ungdom. I tillegg skisserte Ekaterina Evay, RAIPONs urfolksungdomsutsending, en serie ungdomsrelaterte formannskapsarrangementer som vil gi en plattform og legge til rette for delt lederskap innenfor den arktiske konteksten.

Kulturelt innhold på agendaen 

Delegatene ble ønsket velkommen av guvernøren i den autonome regionen Yamal-Nenets, som var glad for å gi deltakerne et innblikk i regionen, dens folk og deres levesett, samt understreket viktigheten av å fremme dialog mellom mennesker i Arktis.

Møtet inkluderte et kulturprogram som introduserte deltakerne til både tradisjonelle levebrød og kulturene til urbefolkningen i Yamal-Nenets. Deltakerne fikk også delta på smaking av mat tilberedt av urfolksungdom som bor i reindriftsområdene i Arktis under en mottakelse i regi av prosjektet «EALLU: Indigenous Youth Food Knowledge and Arctic Change» ledet av Association of World Reindeer Herders under Arktis råd sin arbeidsgruppe for bærekraftig utvikling. 

Neste møte og kommende arrangementer

Det neste plenumsmøtet for Senior Arctic Officials’ (SAO) vil finne sted i Arkhangelsk, Russland i mai 2022. I mellomtiden vil det russiske formannskapets utvidede arrangementsprogram fortsette, inkludert Young Leaders of the Arctic Council Countries ICE i Salekhard 6.-9. desember og Arctic Food Festival i Moskva 10.-11. desember.

Bilder av arrangementet er tilgjengelig på Arktisk råd sin Flickr-konto: https://flic.kr/s/aHsmXc9QZQ

Nøkkelord

Bilder

Om Det russiske formannskapet i Arktisk Råd

Det russiske formannskapet i Arktisk Råd
Press office of the Russian Chairmanship of the Arctic Council


Russland overtok formannskapet i Arktisk råd i mai 2021 og vil lede det mellomstatlige forumet frem til våren 2023. Det russiske formannskapsprogrammet skisserer fire prioriterte områder for sin toårige periode: Arktiske innbyggere og urfolk, miljøvern og klimaendringer, sosioøkonomisk utvikling,og styrking av Arktisk råd. Les mer om det russiske formannskapets prioriteringer her: https://arctic-council.org/about/russian-chairmanship-2/. Arrangementsansvarlig under det russiske formannskapet i Arktisk råd 2021-2023 er Roscongress Foundation: https://roscongress.org/en/

Følg pressemeldinger fra Det russiske formannskapet i Arktisk Råd

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Det russiske formannskapet i Arktisk Råd på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Det russiske formannskapet i Arktisk Råd