Det russiske formannskapet i Arktisk Råd

Russiske og utenlandske forskere diskuterte innovative teknologier for rehabiliteringen av den forurensede arktiske kystlinjen

Del

En internasjonal konferanse om biologisk opprydning av økosystemer på land og i sjø langs den arktiske kysten ble nylig holdt i Moskva. Mulighetene som ligger i internasjonalt vitenskapelig samarbeid ble diskutert og et fellesprosjekt mellom forskere fra Murmansk, Norge og Finland ble særlig trukket frem.

Ledende forskere fra Russland, Canada, USA og Finland deltok i samtalen om utbedring av forurenset jord og vannressurser. Diskusjonen ble avholdt i serien av store arrangementer i forbindelse med det russiske formannsskapet i Arktisk råd i 2021-2023, drevet av Roscongress Foundation.

De skjøre økosystemene i Arktis er utsatt for økende forurensning, blant annet fra oljeprodukter. En av de mest lovende metodene for fjerning av forurensning er bruken av mikroorganismer som bryter ned forurensningen.

- Russland har et sterkt vitenskapelig miljø innen bioremediering, og positive erfaringer med å samarbeide med forskere fra Norge, USA og Canada. Det samarbeidet må fortsette. Veien fra vitenskapelig utvikling til praktisk bruk er ofte lang og det russiske formannskapet i Arktisk råd kan hjelpe regjeringen og næringslivet med å fremheve prestasjonene til forskere innen naturrestaurering i den nordlige regionen, sa Pavel Krasilnikov, medlem av det russiske vitenskapsakademiet, doktor i biologiske vitenskaper og dekan ved fakultetet for jordvitenskap ved Lomonosov Moscow State University.

Spesialistene presenterte sine erfaringer med forskning og praktisk bruk av bioremedieringsteknologier for restaurering av arktisk natur. Fordelene knyttet til bruk av biologiske metoder i opprensningen av forurensede områder ble særlig vektlagt.  

- Biologiske behandlingsmetoder er mest effektive i arktis på grunn av den stadig mer intensive utviklingen av regionen gjennom vekst i oljeproduksjon, godstrafikk og befolkningsstørrelse. Metodene kan både brukes i nødsituasjoner som miljøkatastrofer, men også for å forebygge og fremheve sårbare områder, sa Mikhail Makarov, doktor i biologiske vitenskaper og direktør for Murmansk Marine Biological Institute ved det russiske vitenskapsakademiet.

Mulighetene som ligger i internasjonalt vitenskapelig samarbeid ble også diskutert og et fellesprosjekt mellom forskere fra Murmansk, Norge og Finland ble særlig trukket frem. Dette samarbeidet er igangsatt for å skape bioteknologi som skal brukes i restaureringen av de oljeforurensede arktiske kystlinjene og er en del av samarbeidsprogrammet "Kolarctic"

- Vi ser et stort potensial i å studere mikroorganismers evne til å bryte ned oljeprodukter. Slike metoder er spesielt effektive i fasen etter at man har gjennomført en mekanisk rensing av et forurenset område, eller når andre metoder ikke er gjennomførbare, sier Kirsten Jørgensen, en ekspert fra det finske miljøinstituttet. 

Resultater fra praktisk bruk av bioremedieringsmetoder ble presentert av Graeme Spires, professor emeritus i miljøgeologi ved Laurentian University (Ontario, Canada). Han rapporterte om landrydding og skogplanting i tidligere industri- og gruveområder i Canada. Konferansedeltakerne påpeket at biosaneringsprosjekter spiller en viktig rolle i å forbedre miljøsikkerheten i Arktis. Viktigheten av å oppskalere metodene på en sikker og teknologisk forsvarlig måte ble spesielt fremhevet.

Bilder

Om Det russiske formannskapet i Arktisk Råd

Det russiske formannskapet i Arktisk Råd
Press office of the Russian Chairmanship of the Arctic Council


Følg pressemeldinger fra Det russiske formannskapet i Arktisk Råd

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Det russiske formannskapet i Arktisk Råd på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Det russiske formannskapet i Arktisk Råd