Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Russisk og norsk kriminalomsorg viderefører samarbeidsavtale

Del

Moskva: 6. desember skrev norsk kriminalomsorg under på en videre samarbeidsavtale med Russlands Føderale Straffegjennomføringstjeneste (FSIN). Avtalen sikrer kompetansesamarbeid og utveksling av erfaringer om straffegjennomføring.

Direktør Aleksander Kalashnikov i FSIN og direktør Lise Sannerud i KDI under avtaleunderskrivingen i Moskva. Foto: FSIN
Direktør Aleksander Kalashnikov i FSIN og direktør Lise Sannerud i KDI under avtaleunderskrivingen i Moskva. Foto: FSIN

 - En av målsettingene i samarbeidet er å utvikle et sterkt kompetansesamarbeid på kriminalomsorgsområdet mellom Norge og Russland. Samarbeidet mellom FSIN og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har vart i mange år, og er svært godt. Mitt inntrykk er at vi har gjensidig nytte og glede av å lære av hverandre – både hvordan drive våre fengsler og friomsorgskontor på en god og profesjonell måte og samtidig sørge for sikkerhet og at de domfelte får god rehabilitering. Derfor er vi glade for at vi fortsetter samarbeidet i tre nye år, i perioden 2020-2022, sier Lise Sannerud, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Russisk kriminalomsorg er en av verdens største straffegjenomføringstjenester og denne tjenesten er både kompleks og mangfoldig. Samarbeidet har de senere årene blitt spisset og forankret som kompetanseutveksling mellom praksisutøverne i kriminalomsorgen. Samarbeidet koordineres av fageksperter som har Norges lengste og mest omfattende breddekunnskap om russisk straffegjennomføring, både på regelverksiden, men også om praksis.

Russisk kriminalomsorg startet et omfattende reformprogram i 2010. Målsettingene for reformen er at russisk kriminalomsorg innen 2020 skal følge Europarådets standarder, fengsler skal moderniseres og effektiviseres, antall innsatte skal halveres, bruk av fengsel for mindreårige lovbrytere reduseres og bruk av alternativer til fengsel økes.  Dette er også temaer innenfor det kriminalomsorgsfaglige samarbeidet mellom Norge og Russland.

- Vår felles intensjon er å vektlegge dialog om hvordan norsk og russisk kriminalomsorg følger og implementerer de europeiske konvensjoner og internasjonale standarder som har fokus på humanisme og menneskerettighetsperspektivet i straffegjennomføringen. Dette reflekteres i avtalene og arbeidsprogrammene for samarbeidet gjennom å drive kompetansesamarbeid på temaene organisering og drift av fengsler, profesjonalitet i straffegjennomføringen i og utenfor fengsler, samt forberedelse til god tilbakeføring til samfunnet. Vi ser blant annet på enheter i Russland som kan vise til gode resultater i rehabiliteringsarbeid med innsatte. Det er nyttig læring for oss, sier direktøren i kriminalomsorgen.

Flere norske fengsler og friomsorgskontorer deltar i samarbeidet med Russland og det organiseres en rekke utvekslinger og besøk for å styrke erfaringsutvekslingene mellom landene.

- Tilbakemeldingene vi får fra våre norske deltakere i samarbeidet med russisk kriminalomsorg, er at dette er et svært nyttig samarbeid, og at vi har mye å lære av hverandre, sier Sannerud.

Samarbeidet finansieres over prosjektmidler fra Utenriksdepartementet. KDI søker UD om midler for perioden 2020-2022.

Nøkkelord

Kontakter

Direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Lise Sannerud, telefon 404 03 954.

Bilder

Direktør Aleksander Kalashnikov i FSIN og direktør Lise Sannerud i KDI under avtaleunderskrivingen i Moskva. Foto: FSIN
Direktør Aleksander Kalashnikov i FSIN og direktør Lise Sannerud i KDI under avtaleunderskrivingen i Moskva. Foto: FSIN
Last ned bilde

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg saker fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom