Lundin Norway

Rosenberg WorleyParsons skal gjøre modifikasjonsarbeid på Edvard Grieg-plattformen

Del

Lundin Norway og lisenspartnerne i lisens PL338 tildeler Stavangerbedriften Rosenberg WorleyParsons en kontrakt for modifikasjonsarbeid på Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen. Kontrakten gir viktige ringvirkninger lokalt og regionalt, og vil på det meste sikre arbeid til 130 personer.

Edvard Grieg-plattformen ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, 20 mil vest for Stavanger.
Edvard Grieg-plattformen ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, 20 mil vest for Stavanger.

Hensikten med modifikasjonen er å klargjøre plattformen for å ta imot og prosessere olje og gass fra nærliggende felt. I første omgang er det funnene Luno II og Rolvsnes som skal kobles opp til Edvard Grieg.

Kontrakten er en såkalt EPC-kontrakt som omfatter ingeniørtjenester, innkjøp og oppkoplingsarbeid offshore. Rosenberg WorleyParsons starter ingeniørarbeid knyttet til prefabrikasjon av stålstrukturer, rør og annet nødvendig materiell umiddelbart, mens installasjonsarbeidet offshore starter i løpet av første halvår 2019. Arbeidet ventes å være avsluttet i løpet av første kvartal 2021.

«Arbeidet med å forberede Edvard Grieg-plattformen for å kunne ta imot olje- og gass fra nærliggende felt er svært viktig for oss», sier administrerende direktør i Lundin Norway, Kristin Færøvik. «Det sikrer både en god anvendelse av den infrastrukturen vi allerede har i plattform og eksportrør, og det gjør oss i stand til å kunne bygge ut mindre felt i området på en lønnsom måte».

Edvard Grieg-plattformen ble designet som et feltsenter nettopp med tanke på å kunne prosessere olje og gass fra andre felt i området. I tillegg til egen produksjon prosesserer Edvard Grieg i dag hydrokarboner fra Ivar Aasen-feltet. Med den modifiseringen som gjennomføres nå, kan man ta inn satellittfeltene Luno II og Rolvsnes hvor Lundin er operatør. I tillegg forberedes det for fremtidig innfasing av ytterligere satellittfelt.

Luno II ligger 19 km kilometer sør for Edvard Grieg, og planlegges utbygget som en subsea-installasjon med rørledning tilbake til Edvard Grieg. Man tar sikte på å levere plan for utbygging og drift (PUD) for Luno II tidlig i 2019.

Fra Rolvsnes skal det i første omgang gjennomføres en langtids brønntest der olje og gass prosesseres på Edvard Grieg. Rolvsnes-funnet er gjort i et reservoar bestående av oppsprukket og forvitret grunnfjell. Dette er en helt ny reservoartype for norsk sokkel. Derfor er det nødvendig med mer kunnskap før man kan velge en effektiv utbyggingsløsning for feltet.

«Rosenberg WorleyParsons vant denne kontrakten i skarp konkurranse med både norske og utenlandske leverandører», sier Kristin Færøvik. «Det er gledelig både for oss og partnerne, men også for hele olje- og gassindustrien i Norge, at norsk leverandørindustri hevder seg helt i toppen også globalt», sier Færøvik.

Kontakter

Bilder

Edvard Grieg-plattformen ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, 20 mil vest for Stavanger.
Edvard Grieg-plattformen ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, 20 mil vest for Stavanger.
Last ned bilde
Direktør for Rosenberg WorleyParsons, Jan T. Narvestad og administrerende direktør i Lundin Norway, Kristin Færøvik signerte kontrakt tirsdag.
Direktør for Rosenberg WorleyParsons, Jan T. Narvestad og administrerende direktør i Lundin Norway, Kristin Færøvik signerte kontrakt tirsdag.
Last ned bilde

Om Lundin Norway

Lundin Norway
Strandveien 4
1366 Lysaker

+47 67 00 20 00https://lundin-energy-norway.com/

Lundin Norway AS har etablert seg som det mest suksessrike leteselskapet på norsk kontinentalsokkel. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vi er ledende i Barentshavet med funn på feltene Gohta og Alta. Også i årene fremover vil vi ha en ambisiøs letestrategi. Videre jobber selskapet med å modne prosjektene Luno II, Rolvsnes og Alta som mulige utbygginger.

Vi startet produksjon fra Edvard Grieg-feltet i 2015, og siden oppstart har feltet hatt rekordhøy regularitet. Selskapet er i dag et fullt integrert oljeselskap.

Vårt hovedkontor og driftssenter er lokalisert på Lysaker utenfor Oslo og vi har et avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen vår består av omkring 360 fast ansatte.

Følg pressemeldinger fra Lundin Norway

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lundin Norway på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Lundin Norway

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom