IMDi

Rogaland-kommunene må bosette flere flyktninger neste år

Del

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber kommunene i Rogaland om å bosette 2290 flyktninger i perioden 2014-2016.

Kommunene blir bedt om å bosette et visst antall flyktninger hvert år i perioden 2014-2016. Kommunene i Rogaland blir bedt om å ta imot 790 personer i 2014, og 750 personer hvert av de to påfølgende årene.

Stabile prognoser

På landsbasis bor det nå over 4400 flyktninger i asylmottak og venter på å få komme til en kommune. Dette er 1700 flere enn på samme tid i fjor. Nesten 800 av disse er barn.

Årsakene til at rekordmange venter på å bli bosatt er at flere asylsøkere innfrir kravene til flyktningstatus enn før, og at Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler søknader raskere.

For kommunene er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave, og det er kommunene selv som vedtar hvor mange flyktninger de ønsker å bosette. Anmodningstallene for hver kommune har IMDi kommet frem til i samarbeid med KS. IMDi anmoder til sammen 360 kommuner om å delta i bosettingsarbeidet i årene fremover. Dagens bosettingsmodell er en “solidaritetsmodell”. Med dette menes at dersom én kommune som blir anmodet om å bosette flyktninger svarer nei eller fatter vedtak som er lavere enn IMDis anmodning, må antallet flyktninger fordeles på de øvrige bosettingskommunene.

IMDi anmoder norske kommuner om å bosette til sammen 10 000 flyktninger i 2014, og 9 000 for hvert år i 2015 og 2016.

En langsiktig kommunal oppgave

Det er grunn til å anta at antallet flyktninger som trenger en kommune å bo i vil holde seg stabilt i årene som kommer. IMDi mener kommunene må tenke langsiktig om bosetting og integrering av flyktninger. IMDi ber derfor kommunene om å forplikte seg til å bosette over flere år.

IMDi Region Vest med fylkene Rogaland, Hordaland, og Sogn og Fjordane kan vise til kommuner som allerede har gode rutiner på bosetting og kvalifisering av flyktninger. Det arbeidet må de fortsette med i årene fremover, sier regiondirektør Ohene Aboagye i IMDi Vest:

Bosettingskapasiteten må imidlertid løftes til et nivå som samsvarer med behovet. Bosetting og integrering av flyktninger må ses på som en ordinær oppgave som inngår i det langsiktige planarbeidet, sier han.

Det er nylig inngått en forpliktende avtale mellom regjeringen og Kommunesektorens organisasjon (KS) om bosetting av flyktninger, der KS på vegne av kommunesektoren forplikter seg til å jobbe for at det i årene som kommer stilles tilstrekkelig plasser til rådighet, slik at flyktninger får et nytt hjem. Staten legger til rette for at kommunene skal kunne oppfylle målene i bosettingsavtalen.

I IMDis spørreundersøkelse blant norske kommuneledere som nylig er gjennomført, svarer over 70 % at tilgangen på boliger er den største utfordringen med å bosette flere flyktninger. Regjeringen har varslet en økning av tilskudd til utleieboliger til flyktninger fra 20 til inntil 40 prosent. Mange kommuner har et vellykket samarbeid med det private boligmarkedet, som et viktig supplement til kommunale boliger.

Anmodninger i Rogaland 2014-2016 inkludert enslige mindreårige (EM)  

Kommune

Anmodning 2014

Herav EM

Anmodning 2015

Herav EM

Anmodning 2016

Herav EM

1101 Eigersund

35

5

35

5

35

5

1102 Sandnes

70

10

70

7

70

7

1103 Stavanger

120

25

120

20

120

20

1106 Haugesund

60

 

60

 

60

 

1111 Sokndal

10

 

10

 

10

 

1112 Lund

25

 

20

 

20

 

1114 Bjerkreim

10

 

10

 

10

 

1119 Hå

35

 

30

 

30

 

1120 Klepp

35

 

35

 

35

 

1121 Time

35

 

35

 

35

 

1122 Gjesdal

30

 

30

 

30

 

1124 Sola

40

5

35

5

35

5

1127 Randaberg

30

3

30

3

30

3

1130 Strand

30

 

30

 

30

 

1133 Hjelmeland

25

 

20

 

20

 

1134 Suldal

25

 

20

 

20

 

1135 Sauda

25

 

20

 

20

 

1141 Finnøy

10

 

10

 

10

 

1142 Rennesøy

25

3

20

2

20

2

1146 Tysvær

30

 

30

 

30

 

1149 Karmøy

60

 

60

 

60

 

1160 Vindafjord

25

 

20

 

20

 

SUM

790

51

750

42

750

42

Nøkkelord

Lenker

Om IMDi

IMDi
IMDi
Tollbugata 20
0152 OSLO

24 16 88 00http://www.imdi.no
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). IMDi er gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at deres samfunnsoppdrag kan utføres best mulig.

Følg saker fra IMDi

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra IMDi på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra IMDi

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom