Norges idrettsforbund

Rogaland idrettskrets får 43,4 millioner kroner i momskompensasjon

Del

452 idrettslag i Rogaland idrettskrets har fått igjen 43,4 millioner kroner i momskompensasjon for regnskapsåret 2019.

Se oversikt over tildelingen fylkesvis og idrettslag sortert i alfabetisk rekkefølge.

Totalt får norsk idrett nå i desember utbetalt 622,2 millioner kroner i momskompensasjon, basert på regnskapsåret 2019, en økning på 16,6 millioner kroner fra i fjor. Utbetaling til klubbene utgjør ca. 5,4 millioner kroner mer enn de fikk i fjor. Det er likevel et stykke frem før vare- og tjenestemomsen til norsk idrett dekkes fullt ut. For regnskapsåret 2019 ble det søkt om 768,4 millioner i kompensasjon for vare- og tjenestemoms i norsk idrett. Dekningsgraden for regnskapsåret 2019 er på 81 prosent.

– Norges idrettsforbund er fornøyd med nok et år med rekordutbetaling av vare- og tjenestemomskompensasjon til idretten. Dette vil være sårt tiltrengte midler til mange slunkne klubbkasser som følge av koronasituasjonen, og særdeles viktige inntekter for å kunne opprettholde aktivitet i en krevende tid. Både søknadssum og utbetalingssum øker fra i fjor, dog er økningen mindre enn i fjor. Svært få klubber og lag har også fått avslag på sine søknader. Det er positivt, sier idrettspresident Berit Kjøll. 

I fjor fikk dessverre hele 150 klubber avslag som følge av manglende registrering i frivillighetsregisteret. I år er tallet redusert til kun 10 klubber.

– Samtidig er det bekymringsfullt at antall klubber som har søkt i år har gått ned med drøyt 5 prosent fra fjor. Dersom dette skyldes at en del klubber ikke har lykkes med å følge opp søknadsprosessen som følge av koronasituasjonen, er dette naturligvis alvorlig for de klubbene dette gjelder, sier Kjøll og legger til:

– Dekningsgraden på 81 prosent er marginalt bedre enn i fjor, selv om vi aldri kan bli helt fornøyd før vi når vårt mål om full rettighetsfestet momskompensasjon. Vi vil fortsette å jobbe målrettet mot alle politiske partier for å få gjennomslag for denne viktige fanesaken for norsk idrett i de respektive partiprogrammene frem mot stortingsvalget neste år. Dette vil være et viktig bidrag for at klubber står best mulig rustet når pandemien er lagt bak oss, sier Kjøll.

Andre organisasjonsledd

For særforbundene er tildelingen i år på 71,4 millioner kroner, på toppen av de 30,1 millionene som særkretser og regioner har mottatt. Norges idrettsforbund sentralt får 18,1 millioner i kompensasjon, mens idrettskretsene får 10,3 millioner kroner.

Penger til jul?

NIF har ikke mottatt dato for utbetaling av momskompensasjonen fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, men vil utbetale så snart midlene er mottatt. 

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg saker fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom