Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

RME ber om innspill på Statnett sitt forslag til bruk av flaskehalsinntekter

Del

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) ønsker innspill på Statnett sitt forslag til hvordan flaskehalsinntektene skal brukes. RME skal årlig godkjenne at Statnett bruker inntektene de får, på kraftforbindelsene mellom Norge og våre naboland, i tråd med regelverket.

Foto: Laila Høivik, NVE
Foto: Laila Høivik, NVE

I hovedsak foreslår Statnett at de vil bruke inntektene til å betale for kostnader knyttet til nettanlegg i Norge, som de mener er relevante for utvekslingskapasiteten mot våre naboland. Disse kostnadene ville ellers blitt betalt for gjennom nettleien.

- RME ber om innspill på forslaget til Statnett før vi godkjenner bruken av flaskehalsinntektene for 2020. Relevante innspill vil tas med i vurderingen, sier Tore Langset, seksjonssjef i RME.

Etter regelverket skal Statnett primært bruke flaskehalsinntektene til å opprettholde eller øke kapasiteten mellom Norge og nabolandene. Statnett mener at store deler av transmisjonsnettet i Norge er svært viktig for denne utvekslingskapasiteten og at flaskehalsinntektene derfor kan betale for mye av transmisjonsnettet innenlands.

- Transmisjonsnettet er viktig både for innenlandske brukere og for utenlandshandelen. Når flaskehalsinntekter brukes til å dekke kostnader i transmisjonsnettet, blir det mindre å betale for norske forbrukere, forklarer Langset.

Her kan du lese forslaget og gi innspill

Frist for å sende innspill er mandag 26. april 2021.

Fakta:
Slik bestemmes bruken av flaskehalsinntektene

Statnett foreslår en metode for å dokumentere at de vil bruke inntektene etter regelverket. Det er denne metoden vi nå ønsker innspill på. Med metoden som er foreslått ser vi at inntektene i praksis vil bli brukt som tidligere – til å dekke relevante kostnader i transmisjonsnettet og redusere nettleien innenlands.

  1. Etter regelverket skal Statnett på forhånd fastsette hvordan de skal bruke flaskehalsinntektene, og rapportere om den faktiske bruken av inntektene til RME.
  2. RME skal godkjenne at Statnett har brukt flaskehalsinntektene i tråd med regelverket. RME vil deretter offentliggjøre en rapport om bruken av disse inntektene.

Fakta:
Flaskehalsinntekter

  • Flaskehalsinntektene oppstår som følge av prisforskjeller mellom Norge og våre naboland, både når det importeres og eksporteres kraft.
  • Prisforskjeller oppstår når markedet ønsker å overføre mer kraft mellom landene enn det er kapasitet til.
  • Flaskehalsinntektene får man ved å multiplisere prisforskjellen med overført kraftvolum time for time.
  • Eierne av en utenlandsforbindelse deler flaskehalsinntektene, vanligvis 50/50. I Norge er det Statnett SF som eier alle utenlandsforbindelser, og som derfor mottar disse inntektene.
  • RME skal årlig godkjenne hvordan Statnett bruker inntektene de får på forbindelsene mellom Norge og nabolandene.

Om Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME)

Reguleringsmyndigheten for energi er en enhet i NVE. RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. RME har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser, engrosmarkeder og systemdrift, vilkår for bruk av mellomlandsforbindelser, regulering av leveringskvalitet, tariffer og omsetning av kraft og gass til sluttbrukere. Les mer om RME her

(+47) 22 95 95 95

www.reguleringsmyndigheten.no 

Kontakter

Tore Langset, seksjonssjef
Mobil: 900 56 552

Bilder

Foto: Laila Høivik, NVE
Foto: Laila Høivik, NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom