Innovasjon Norge

Rjukan har mottatt Merket for bærekraftig reisemål

Del

Reiselivsdestinasjon. UNESCOs verdensarvliste. Nasjonalparkkommune. Krigshistorie. Solspeilet. Nå kan også Rjukan føye til eier av 'Merket for bærekraftig reisemål'. Som første reisemål i Vestfold og Telemark.

Krossobanen Kirsebæret .Kreditering: Ian Brodie
Krossobanen Kirsebæret .Kreditering: Ian Brodie

- Rjukan er en destinasjon som gjennom årene har gjort mye godt arbeid for og med reiselivsnæringen. Derfor er det veldig hyggelig at de nå mottar Merket for bærekraftig reisemål av Innovasjon Norge. Bevisstheten rundt bærekraft har økt stort blant destinasjonens reiselivsbedrifter, og ringvirkningen med at 16 reiselivsbedrifter de siste par årene har valgt å miljøsertifisere seg er rett og slett veldig positivt! Det er helt i tråd med den nye nasjonale reiselivsstrategien og utviklingen vi ønsker for norsk reiseliv i årene framover. Vi gratulerer Rjukan med Merket for bærekraftig reisemål, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Et naturlig valg å prioritere Merket for bærekraftig reisemål

Rjukan er reiselivsdestinasjonen i Tinn kommune. Flere enn 1 av 10 av innbyggerne er sysselsatte i reiselivsnæringen og hvert år ønskes 500.000 gjester velkommen til distriktet. Reiselivet er mangfoldig i Telemarks-kommunen, som har en rekke aktiviteter tilpasset både vinter- og sommerturisme.

- Reiseliv er valgt som hovedsatsing for næringsutvikling for Tinn kommune, for å sikre et levedyktig lokalsamfunn. I forbindelse med utarbeidelse av ny reiselivsstrategi i 2018 kom det tydelig fram at en videre utvikling av reisemålet måtte skje med bærekraftprinsipper i fokus, både for å ta vare på og utvikle lokalsamfunnet på best mulig måte, men også fordi vi mente at dette var noe turistene ville kreve i større og større grad. Derfor ble det naturlig å prioritere arbeidet med å oppnå merket Bærekraftig reisemål, forteller Steinar Bergsland, ordfører i Tinn kommune.

Også i fylkeskommunen blir Rjukans innsats lagt merke til.

- Dette er veldig gledelig og viktig for Rjukan og hele regionen vår. Reiselivet er ekstremt viktig for Vestfold og Telemark, og vi ser at bærekraft er et av de viktigste valgkriteriene for fremtidens turister. Jeg håper dette kan være til inspirasjon for flere av våre attraktive reisemål, sier Truls Vasvik, leder av Hovedutvalget for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark Fylkeskommune.

Mener Rjukan har tatt ledertrøya i regionen

Rjukan er del av Visit Telemark, som organiserer et mangfold av destinasjoner fra kyst til høyfjell.

- Dette er en stor dag og en viktig milepæl for Telemark som reiselivsdestinasjon. Som reiselivsdirektør er jeg utrolig stolt over den jobben som nå har blitt gjort på Rjukan. Vi står overfor en enorm omstilling mot en mer bærekraftig og miljøvennlig verden, spesielt mot 2030. Bærekraft er ikke lenger diskuterbart, men har i dag blitt en hygienefaktor. Skal Telemark lykkes med verdiskaping så må vi være med på den omstillingen som skjer, men også sørge for at vi holder på konkurransekraften vår - og dette bidrar en slik sertifiseringsprosess sterkt til. Det er også utrolig gøy at Rjukan og reiselivet har tatt på seg ledertrøya innenfor bærekraftig omstilling i regionen vår og kan være et godt eksempel på den jobben resten av Telemark står ovenfor som bærekraftig destinasjon. Gratulerer så mye til visitRjukan og Tinn kommune, sier Anne-Hege Svartdal, reiselivsdirektør i Visit Telemark.


Økt bevissthet

Prosessen for å oppnå Merket for bærekraftig reisemål har tatt to år, og arbeidet har vært ledet av Karin Rø. Arbeidet har skapt stort engasjement på tvers av reiselivsnæringen på destinasjonen. For Rjukan symboliserer Merket Bærekraftig reisemål nå en anerkjennelse for at reiselivsbedrifter, kommunen og andre aktører har gjort mye riktig så langt.

- Det har gitt oss en bevissthet rundt hva det innebærer å ha fokus på bærekraft på en destinasjon. Vi har også fått kunnskap om områder hvor vi trenger et ekstra løft, samtidig som vi vet at vi kan bli bedre på alle områder i tiden framover, forteller Hege Sætre Næss, daglig leder i visitRjukan.

For å oppnå Merket for bærekraftig reisemål stilles det krav til omfattende, påkrevde undersøkelser. Disse har gitt visitRjukan verdifull informasjon fra gjester, fritidsboligeiere, innbyggere og reiselivsbedrifter. Dette grunnlaget brukes for gode prioriteringer og styring av reiselivet fremover.

- Innspillene viser et sammenfallende syn med destinasjonsledelsen når det gjelder forbedringsområder, og også hva som er det beste med Rjukan som reiselivsdestinasjon, sier Næss. og legger til at - For oss er dette starten på arbeidet videre. Vi har fått et nyttig verktøy til å utvikle Rjukan til en mer bærekraftig destinasjon. En utvikling som både enkeltbedrifter og kommunen må ta del i, og som våre innbyggere og gjester må gi oss viktige innspill på også framover.

Fakta:

visitRjukan har vært prosjekteier og hatt prosjektansvar for hele prosessen. Prosjektleder er ansatt i visitRjukan.

Styringsgruppen har hatt en bred sammensetning med ordfører og kommunedirektør (rådmann), direktør på Norsk Industriarbeidermuseum, direktør på Gaustablikk Høyfjellshotell, daglig leder Norsk Villreinsenter, daglig leder visitRjukan, nestleder styret i visitRjukan (PA), styreleder Rjukan Handels- og serviceforening, representant fra landbruk, observatør fra Innovasjon Norge, prosessveileder fra Mimir.

Kontaktpersoner:
Fagansvarlig bærekraftig reiseliv, Ingunn Sørnes: 957 78 663 - Ingunn.Sornes@innovasjonnorge.no
Daglig leder visitRjukan Hege Sætre Næss: 952 67 290 - hege@visitrjukan.com
Ordfører i Tinn kommune: Steinar Bergsland: 404 02 513 – steinar.bergsland@tinn.kommune.no
Prosjektleder: Karin Rø: 922 38 872 – karin@visitrjukan.com

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Krossobanen Kirsebæret .Kreditering: Ian Brodie
Krossobanen Kirsebæret .Kreditering: Ian Brodie
Last ned bilde
Hege Næss. Kreditering: visitRjukan
Hege Næss. Kreditering: visitRjukan
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Presseinvitasjon: Innovasjonstalen 2021 - en SWOT-analyse av norsk næringsliv31.5.2021 12:07:47 CEST | Presseinvitasjon

Verden etterspør grønne og digitale løsninger - EU lanserte i 2019 vekststrategien Green Deal, USA har sin plan Build Back Better. Dette betyr at verden er full av muligheter, akkurat nå. Verden ønsker norske løsninger og norske selskaper velkommen. Men muligheter er bare muligheter om vi ikke aktivt jobber for å ta dem. På Innovasjonstalen skal vi gjøre en SWOT-analyse - hva er styrkene, svakhetene, mulighetene og truslene Norge står overfor i global konkurranse?

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom