Innovasjon Norge

Risikoavlastning til banker skal bidra til næringsvekst

Del

Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet (EIF) har inngått en garantiavtale som sikrer norske banker to milliarder kroner til ny næringsvekst. Avtalen betyr at bankene sammen med Innovasjon Norge kan tilføre små og mellomstore bedrifter etterlengtet risikokapital til nye satsinger.

Innovasjon Norge sikrer risikoavlastning til 14 banker i Norge. Det skal bidra til mer risikokapital til næringsliv over hele landet. (Foto: Getty Images)
Innovasjon Norge sikrer risikoavlastning til 14 banker i Norge. Det skal bidra til mer risikokapital til næringsliv over hele landet. (Foto: Getty Images)

Som følge av avtalen med EIF kan Innovasjon Norge lansere en egen vekstgarantiordning der 14 banker i Norge deltar. Ordningen innebærer at de 14 bankene de to neste årene kan låne ut i alt to milliarder kroner til norske vekstbedrifter. Garantiene i ordningen vil også gjøre det mulig for bankene å ta økt lånerisiko i forhold til bedrifter som har god betjeningsevne, men som mangler god nok sikkerhet.

Gir løft
Næringsminister Iselin Nybø mener denne ordningen vil være et viktig bidrag i en krevende tid:

- Denne ordningen treffer landets småbedrifter spesielt godt, og kan gi et løft for innovasjon og vekst i småbedrifter over hele landet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Innovasjon Norge har siden 2017 testet en slik vekstgarantiordningen i samarbeid med seks utvalgte banker. I testperioden bidro ordningen med rundt regnet 800 millioner kroner i lån til 240 norske bedrifter.

- Dette er en god løsning som gir norske næringsliv bedre tilgang til risikokapital. Resultatene så langt bekrefter at dette er en ordning som virker etter hensikten. Både bankene og kundene er ifølge evalueringene fornøyde, sier næringsministeren.

Full skala

Nå blir ordningen utvidet og rullet ut i full skala i samarbeid med 14 banker. Dette gir ordningen en god geografisk spredning. (Se liste over banker som deltar i Vekstgarantiordningen sist i saken.)

- Norsk økonomi trenger flere vekstbedrifter som lykkes med innovasjon og vekst både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom samarbeidet med EIF kan vi bidra med den kapitalen våre vekstbedrifter må har for å få det til, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Geografisk spredning
Elleve regionbanker er blant de 14 bankene som nå deltar i Vekstgarantiordningen. Det gir ordningen en god geografisk spredning og gjør vekstgarantiordningen tilgjengelig for så si alle bedrifter i Norge.  Garantien gir supplerende sikkerhet ut over det bankene vanligvis har i finansieringssaker.

- Vekstgarantiordningen gir også bankene en mulighet til å ta en mer aktiv rolle i utviklingen av et innovativt og vekstkraftig norsk næringsliv over hele landet. De som deltar er banker som allerede kjenner og står i et nært forhold til næringslivet, sier Haugli.

Samarbeid

Innovasjon Norge har i tillegg inngått en avtale med EIF som øker Innovasjon Norges egen evne til å lånefinansiere norske bedrifter. Den samlede rammen økes nå med 500 millioner kroner til totalt 1,9 milliarder kroner. Siden den første avtalen ble inngått i 2017 har Innovasjon Norge i samarbeid med EIF gjort det mulig å tilføre rundt regnet 4,6 milliarder kroner til styrking av kapitaltilgangen til innovative og raskt voksende bedrifter i Norge.  

-------------------------

Her er bankene som deltar i Vekstgarantiordningen 2020 - 2021:
(Se kontaktpersoner under)

 • DNB
 • SpareBank 1 SMN
 • Sparebanken Møre
 • SpareBank 1 Nord-Norge
 • SpareBank 1 SR-Bank
 • Nordea
 • Sparebanken Sør
 • Sparebanken Sogn og Fjordane
 • SpareBank 1 Østfold Akershus
 • Sparebanken Vest
 • SpareBank 1 BV
 • Danske Bank
 • SpareBank 1 Østlandet
 • SpareBank 1 Gudbrandsdal

-----------------------------------------------

Fakta om Vekstgarantiordningen:

 • Innovasjon Norges Vekstgarantiordning har til formål å styrke innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifters tilgang til bankfinansiering.
 • Vekstgarantiene i ordningen gir risikoavlastning og supplerende sikkerhet for bankene i saker hvor bedrifter har betjeningsevne, men ikke kan stille tilfredsstillende sikkerheter for finansiering. Dette gjøres ved at Innovasjon Norge, gjennom en porteføljeavtale med samarbeidende banker, garanterer for 75 prosent av bankens tap (tapsgaranti) på lån inntil kroner 4 000 000 per bedrift. Garantiansvaret er begrenset til 20 prosent av låneporteføljen for hver enkelt bank. 
 • Bedriftene som det søkes om garanti for må tilfredsstille EUs krav til innovasjon eller vekst. I tillegg til at bedriften må ha verdiskaping i Norge.
 • Lånene bedriftene får bevilget kan brukes både til arbeidskapital og fysiske og immaterielle investeringer.
 • Lån gitt gjennom Vekstgarantiordningen kan også suppleres med annen finansiering både fra Innovasjon Norge og andre finansieringsinstitusjoner. 
 • Vekstgarantiordningen bygger på en avtale om risikoavlastning mellom Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet (EIF) under EUs rammeprogram for forskning- og innovasjon, Horisont 2020. Avtalen gjelder for to år. Gjennom kontragarantien sier EIF seg forpliktet til å dekke 50 prosent av Innovasjon Norges tap under Vekstgarantiordningen.

Les mer om vekstgarantiordningen her (https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/vekstgarantiordningen/

-------------------------------------------------

KONTAKTPERSONER I INNOVASJON NORGE:

 • Geir Ove Hansen, avdelingsleder finansieringsportefølje, mob 414 27 715,                                                             e-post: geiha@innovasjonnorge.no
 • Bernt Ellingsen, seniorrådgiver kommunikasjon, mob 905 77 277,
                                                               e-post: beell@innovasjonnorge.no

 KONTAKTPERSONER I BANKENE SOM ER MED I VEKSTGARANTIORDINGEN:

Bank

Kontaktperson

e-post

Telefon

DNB

Kjersti Solheim

Kjersti.Solheim@dnb.no

41517409

SpareBank 1 SMN

Gøran Steffensen

goran.steffensen@smn.no

90986662

Sparebanken Møre

Erik Røkke

erik.rokke@sbm.no

97113383

SpareBank 1 Nord-Norge

Niclas Aafos

niclas.aafos@snn.no

90876400

SpareBank 1 SR-Bank

Marianne Bakke

marianne.bakke@sr-bank.no

95893388

Nordea

Håvard Lindtvedt

havard.lindtvedt@nordea.com

93498177

Sparebanken Sør

Erling Vik

erling.vik@sor.no

94179476

Sparebanken Sogn og Fjordane

Jo Dale Pedersen

jo.dale.pedersen@ssf.no

94151317

SpareBank 1 Østfold Akershus

Ina Tiller

ina.t@sparebank1oa.no

94802048

Sparebanken Vest

Ragnhild Fresvik

Ragnhild.Fresvik@spv.no

95928038

SpareBank 1 BV

Stian thomassen

stian.thomassen@sparebank1bv.no

96040437

Danske Bank

Thomas Thomsen

ththo@danskebank.no

47619486

SpareBank 1 Østlandet

Elianne Haneberg

Elianne.Haneberg@sb1ostlandet.no

97078355

SpareBank 1 Gudbrandsdal

Tore S. Lie

tsl@s1g.no

95290841

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Innovasjon Norge sikrer risikoavlastning til 14 banker i Norge. Det skal bidra til mer risikokapital til næringsliv over hele landet. (Foto: Getty Images)
Innovasjon Norge sikrer risikoavlastning til 14 banker i Norge. Det skal bidra til mer risikokapital til næringsliv over hele landet. (Foto: Getty Images)
Last ned bilde
- Vekstgarantiordningen gir bankene en mulighet til å ta en mer aktiv rolle i utviklingen av et innovativt og vekstkraftig norsk næringsliv over hele landet, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.
- Vekstgarantiordningen gir bankene en mulighet til å ta en mer aktiv rolle i utviklingen av et innovativt og vekstkraftig norsk næringsliv over hele landet, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom