Statens vegvesen

Riksveg 52 mellom Østlandet og Vestlandet åpner for modulvogntog 1. juli

Del

Med ny Skjøiten bru på riksveg 52 i Hemsedal kan hele strekningen mellom Gol og Borlaug åpne for modulvogntog type 1 og 2.

Ny Skjøiten bru over Mørkedøla på Hemsedalsfjellet er dimensjonert for modulvogntog type 1 og 2. (Foto: Statens vegvesen / Kjell Wold)
Ny Skjøiten bru over Mørkedøla på Hemsedalsfjellet er dimensjonert for modulvogntog type 1 og 2. (Foto: Statens vegvesen / Kjell Wold)

Nye Skjøiten bru åpnet denne uka og med den er en flaskehals på riksveg 52 mellom Gol i Viken fylke og Borlaug i Vestland fjernet. Dermed kan hele strekningen åpnes for modulvogntog type 1 og 2, noe som lenge har vært etterspurt av transportnæringa.

Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er den fjellovergangen i Sør-Norge med den klart høyeste andelen tunge kjøretøy på nær 30 prosent.

Missing link åpner 1. juli

Fra før har strekningene Gol–Tuv og Viken grense–Borlaug vært åpne for modulvogntog type 1 og 2, mens den om lag 25 kilometer lange strekningen imellom, Tuv–Viken grense, har vært stengt for de store vogntogene. Årsaken har vært begrensninger på gamle Skjøiten bru.

– Vi er glade for at vi nå kan åpne hele riksvegstrekningen mellom Østlandet og Vestlandet for modulvogntogene. Dette er en viktig tilrettelegging for transportører og næringsliv, sier Anne Grethe Hestenes i Statens vegvesen.

Sammenhengende vegnett for store kjøretøy viktig

Roy N. Wetterstad, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), sier det er viktig for transportnæringen, NLF sine kunder, sikkerheten og miljøet at det er et godt sammenhengende vegnett som er dimensjonert for store kjøretøy.

– Skjøiten bru har vært en flaskehals som har hindret fremkommeligheten for modulvogntog. Vi ser nå frem til å kunne ta i bruk den aktuelle strekningen og håper myndighetene fortsetter å ha søkelys på å løse utfordringer i vegnettet slik de har gjort i dette tilfellet, sier Wetterstad.

– NLF har vært blant pådriverne for å få bedre forbindelser mellom de østlige og vestlige delene av landet. I dag kan en rekke fornøyde transportbedrifter heise flagget og glede seg sammen med andre deler av næringslivet og Statens vegvesen, sier han om åpningen av riksveg 52 for modulvogntog type 1 og 2 som skjer 1. juli.

Står i veglistene for riksveger

Fra 1. juli er strekningen rv. 52 Gol–Borlaug å finne i Statens vegvesen sine veglister for riksveger. Veglistene gir blant annet opplysninger om vegens tillatte bruksklasse, tillatt totalvekt og vogntoglengde. Dette er et viktig verktøy når transportørene skal planlegge sine ruter.

Veglistene blir normalt oppdatert to ganger i året, i mai og november. På grunn av en teknisk feil har Statens vegvesen foretatt en ekstra revisjon av den aktuelle veglista nå i sommer. Det ble dermed mulig å ta denne endringen nå.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Ny Skjøiten bru over Mørkedøla på Hemsedalsfjellet er dimensjonert for modulvogntog type 1 og 2. (Foto: Statens vegvesen / Kjell Wold)
Ny Skjøiten bru over Mørkedøla på Hemsedalsfjellet er dimensjonert for modulvogntog type 1 og 2. (Foto: Statens vegvesen / Kjell Wold)
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom