Riksrevisjonen

Riksrevisjonens årlige rapport til Stortinget om forvaltningen av statens interesser i selskaper:

Del

Sykehusenes bygg og medisinsk-tekniske utstyr har ikke god nok tilstand. Få Svalbard-selskap vet hvordan klimaendringer vil påvirke dem.

I den årlige kontrollen har Riksrevisjonen også undersøkt helseforetakenes investeringer og svalbard-selskapenes klimatilpasninger.  FOTO: National Cancer Institute/Unsplash og Riksrevisjonen
I den årlige kontrollen har Riksrevisjonen også undersøkt helseforetakenes investeringer og svalbard-selskapenes klimatilpasninger. FOTO: National Cancer Institute/Unsplash og Riksrevisjonen

Sykehusenes investeringer har ikke vært tilstrekkelige til å hindre en negativ utvikling i tilstanden til helseforetakenes bygg og alderen til medisinsk-teknisk utstyr. Det viser en av undersøkelsene i Riksrevisjonens kontroll.

Stortinget påpekte allerede i 2011 at en betydelig del av bygnings­massen var i for dårlig teknisk tilstand til å tilfredsstille kravene som gjaldt da. Riksrevisjonens undersøkelse viser at den tekniske tilstanden til bygningsmassen i et flertall av helse­foretakene har blitt forverret etter det. Gjennomsnittsalderen til det medisinsk-tekniske utstyret har økt fra 2015 til 2020 i et flertall av helseforetakene.

Moderne utstyr og bygg i god teknisk tilstand er viktig for å gi god kvalitet i pasientbehandlingen.

Siden 2010 har det vært en sterk vekst i årsverk. Samtidig har investeringsnivået vært relativt stabilt. Det er planlagt flere større investeringer i bygg i helseforetakene i årene som kommer, men svært få sykehus vil bli omfattet av disse.

– Helsepersonell er en knapp ressurs. Investeringer blir et viktigere virkemiddel for å løse helseforetakenes oppgaver og dempe arbeidskraftbehovet i årene som kommer. Det kan få alvorlige konsekvenser for pasienttilbudet dersom man ikke lykkes med dette, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Les mer om undersøkelsen på riksrevisjonen.no

Svalbard-selskapenes klimatilpasning: Bare Svalbard lufthavn AS har skaffet seg nok kunnskap

Riksrevisjonens undersøkelse viser at

  • selskapene har mangler i tilpasning og sikring av eksisterende bygninger og infrastruktur
  • i Longyearbyen er det tatt hensyn til klimaendringene ved nybygg. Det er ikke i like stor grad tilfelle i Ny-Ålesund.
  • departementene har i sin dialog med selskapene liten oppmerksomhet om de utfordringene som klimautfordringene representerer

Klimatilpasning handler om å erkjenne at klimaet er i endring, forstå konsekvensene og iverksette tiltak for enten å hindre skade eller utnytte muligheter endringene kan innebære.

– Klimaendringene på Svalbard utgjør en økende risiko for bebyggelse og infrastruktur. De utgjør også en betydelig risiko for selskapenes virksomhet. Derfor er det viktig at selskapene gjennomfører inspeksjoner. Selskapene må også sørge for at det finnes gode systemer og rutiner for å dokumentere tilstandsvurderinger, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Svalbardselskapene:

  • Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (Store Norske)
  • Kings Bay AS
  • Svalbard lufthavn AS
  • Norges arktiske studentsamskipnad
  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Les mer om undersøkelsen på riksrevisjonen.no

Den årlige kontrollen

Riksrevisjonen har kontrollert hvordan 12 forskjellige departementer ivaretar statens eierinteresser i 117 selskaper. Våre kontroller innebærer å vurdere om generalforsamlinger og foretaksmøter er avholdt i samsvar med krav, ut fra den dokumentasjonen den enkelte statsråd er pålagt å sende oss årlig. Mange av selskapene ivaretar samfunnskritiske oppgaver og utgjør en betydelig del av landets verdiskapning.

Les mer om kontrollen på riksrevisjonen.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

I den årlige kontrollen har Riksrevisjonen også undersøkt helseforetakenes investeringer og svalbard-selskapenes klimatilpasninger.  FOTO: National Cancer Institute/Unsplash og Riksrevisjonen
I den årlige kontrollen har Riksrevisjonen også undersøkt helseforetakenes investeringer og svalbard-selskapenes klimatilpasninger. FOTO: National Cancer Institute/Unsplash og Riksrevisjonen
Last ned bilde

Lenker

Om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Storgata 16
0184 Oslo

22 24 10 00http://www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Følg pressemeldinger fra Riksrevisjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksrevisjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksrevisjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom