Riksrevisjonen

Riksrevisjonen undersøker koronatiltak

Del

Riksrevisjonen skal undersøke NAVs koronahåndtering og myndighetenes krisepakker.

Riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Ilja Hendel / Riksrevisjonen.
Riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Ilja Hendel / Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen har ansvar for å sjekke hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

– Det er ikke mindre viktig i et kriseår, for å si det forsiktig. Norge har innført de strengeste og mest inngripende tiltakene i fredstid. Det har vært nødvendig for å redde liv og helse, og for å sikre næringsliv og arbeidsplasser. Det har gått fort. Da øker risikoen for at det gjøres feil. Det er det vår oppgave å avdekke slik at vi lærer av feilene, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Stortinget har bevilget nærmere 250 milliarder kroner ekstra til ulike koronatiltak. At krisemidlene blir utbetalt og brukt i tråd med Stortingets vedtak, er helt avgjørende for tilliten til statsforvaltningen.

Riksrevisjonen har besluttet å undersøke to områder spesielt:

• NAVs koronahåndtering
• Myndighetenes økonomiske krisepakker

Koronahåndtering vil i tillegg være en naturlig del av Riksrevisjonens årlige revisjon av forvaltningen og statsregnskapet som legges frem høsten 2021.

NAV

Da Norge stengte ned i mars, steg arbeidsledigheten dramatisk. NAV fikk en helt sentral rolle i å følge opp alle som plutselig ble arbeidsledige. Per 23. august hadde etaten mottatt 514 000 søknader om dagpenger og behandlet 410 000.

– Påleggene fra Stortinget har gjort at NAV har måttet flytte på ressurser, utsette flere viktige oppgaver og innføre nye IT-systemer mye raskere enn normalt. Da øker risikoen for at noen ikke får pengene de har krav på, at noen får penger og fordeler de ikke skulle hatt og at andre lovpålagte oppgaver ikke blir gjennomført. Dette er noe av det vi skal se nærmere på, sier Foss.

Krisepakker

De mange milliardene Stortinget har bevilget, omfatter en rekke tiltak for å unngå unødige oppsigelser og konkurser i levedyktige selskap. Ordningene er søknadsbaserte utbetalinger til bedrifter eller personer som er rammet av krisen, og finanspolitiske tiltak som eksempelvis endringer i skatter og avgifter. I tillegg har offentlige virksomheter fått ekstra midler.

– Når man oppretter søknadsbaserte ordninger så raskt, øker risikoen for forskjellsbehandling og for at midler tildeles feil, sier Foss.

Dialog med koronakommisjonen

Riksrevisjonen åpner også opp for at det kan dukke opp nye temaer som bør granskes, og vil ha tett dialog med blant andre koronakommisjonen om hvilke områder det er mest hensiktsmessig å undersøke nærmere.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Ilja Hendel / Riksrevisjonen.
Riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Ilja Hendel / Riksrevisjonen.
Last ned bilde

Om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Storgata 16
0184 Oslo

22 24 10 00http://www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Følg saker fra Riksrevisjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksrevisjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Riksrevisjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom