KS

Rikslønnsnemnda har avgjort legevaktavtalen

Del

Rikslønnsnemnda har avgjort uenigheten mellom KS og Legeforeningen om tariffavtalen som regulerer legevakt. Rikslønnsnemnda har besluttet at tariffavtalen forlenges uendret til 31. desember 2021.

Rikslønnsnemnda har avgjort uenigheten mellom KS og Legeforeningen om tariffavtalen som regulerer legevakt. Tariffavtalen forlenges uendret til 31. desember 2021. Foto: Shutterstock.
Rikslønnsnemnda har avgjort uenigheten mellom KS og Legeforeningen om tariffavtalen som regulerer legevakt. Tariffavtalen forlenges uendret til 31. desember 2021. Foto: Shutterstock.

- Rikslønnsnemndas kjennelse løser konflikten på kort sikt, men den løser ikke de grunnleggende utfordringene med legevaktavtalen, sier direktør for arbeidsliv i KS Tor Arne Gangsø.

Enige om at vaktbelastningen er høy
KS og Legeforeningen er enige om at vaktbelastningen på legevakt er høy, særlig for mange leger i distriktene. Men partene er ikke enige om løsningen. Rikslønnsnemnda har forståelse for at dagens organisering av legevakt innebærer en stor belastning for legene, men at en endring av dagens ordning trolig vil være forbundet med en mer omfattende og dyptgripende reform. Rikslønnsnemnda mener det vil være en risiko for manglende legedekning dersom det fastsettes en ordning som bryter med dagens system uten samtidig å sikre at det er nok leger tilgjengelig.

- Vi oppfatter at rikslønnsnemnda har forståelse for vårt syn om at dette er en problemstilling som ikke kan løses i en tariffavtale, løsrevet fra de nasjonale rammevilkårene i fastlegeordningen. Staten, KS og Legeforeningen må uansett sette seg sammen og finne løsninger som gjør at kommunene kan sikre innbyggerne legevakt, og som samtidig sikrer legene en forsvarlig vaktbelastning.

Bakgrunn for Rikslønnsnemndas behandling
Forhandlingene mellom Legeforeningen og KS om ny kommunelegeavtale (SFS 2305) endte høsten 2020 med streik. Regjeringen avsluttet etter kort tid streiken med tvungen lønnsnemnd.

De to kravene fra Legeforeningen, som KS ikke kunne innfri var:

  • En øvre ramme for arbeidstid på legevakt tilsvarende et gjennomsnitt på 7 timer per uke.

  • Krav om kommunal eller interkommunal samfunnsmedisinsk beredskap.

Bilder

Rikslønnsnemnda har avgjort uenigheten mellom KS og Legeforeningen om tariffavtalen som regulerer legevakt. Tariffavtalen forlenges uendret til 31. desember 2021. Foto: Shutterstock.
Rikslønnsnemnda har avgjort uenigheten mellom KS og Legeforeningen om tariffavtalen som regulerer legevakt. Tariffavtalen forlenges uendret til 31. desember 2021. Foto: Shutterstock.
Last ned bilde

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg pressemeldinger fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom