Revisorforeningen

Revisjon trygger velferden

Del

Et forslag om heving av tersklene for revisjonsplikt var nylig på høring. Tunge aktører som Skatteetaten, LO og Økrimforeningen går mot forslaget.

- Revisor kvalitetssikrer grunnlaget for skatter og avgifter, selve fundamentet i finansieringen av velferdssamfunnet vårt, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
- Revisor kvalitetssikrer grunnlaget for skatter og avgifter, selve fundamentet i finansieringen av velferdssamfunnet vårt, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

Forslaget, som ble fremmet av den forrige regjeringen, innebærer at om lag 6000 virksomheter med omsetning mellom 6 og 7 millioner kroner unntas for plikt til å ha revisjon.

Revisjon = tillit

- Revisor kvalitetssikrer grunnlaget for skatter og avgifter, selve fundamentet i finansieringen av velferdssamfunnet vårt. Gjennom å bistå næringslivet, kontrollere og bekrefte informasjonen de gir til det offentlige og til markedet, bidrar vi til å skape tillit. Tillit i næringslivet og i samfunnet generelt, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

- Revisor er samfunnets tillitsperson. Revisjon er en svært viktig kontroll for å hindre både tilsiktete og utilsiktede feil i selskapenes regnskap, skatterapportering og interne rutiner og prosesser. I tillegg bidrar revisor til bedre beslutninger og en mer bærekraftig utvikling i bedriftene, påpeker Kvalevåg.

- Norge er helt på verdenstoppen i tillit. For samfunnet er verdien av tillit enrom. Forskere på NHH anslår at verdien for Norge overstiger den samlede oljeformuen, sier Kvalevåg.

Revisjon bidrar til å hindre arbeidslivskriminalitet

I 2019 vedtok Arbeiderpartiet et «Arbeidslivsmanifest» for styrking av arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Her går de blant annet inn for å evaluere regelverket knyttet til revisjonsplikt for å vurdere om flere virksomheter skal omfattes av dette.

- Dette viser en forståelse for den samfunnsmessige betydningen av revisjon som vi i bransjen er helt enige i, og som vi jobber hver dag for å innfri til samfunnets beste. Økning av terskelverdiene for revisjonsplikt går i stikk motsatt retning, sier Kvalevåg.

- For oss er det veldig viktig å sikre ryddige arbeidsforhold og at viktige ansattrettigheter blir ivaretatt. Revisor bidrar blant annet til trygge arbeidsplasser gjennom å forebygge og avdekke:

  • sosial dumping
  • omgåelser av allmengjøring av tariffavtaler
  • annen arbeidslivskriminalitet slik som grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene
  • brudd på regelverket for obligatorisk tjenestepensjon

Vi som bransje er en viktig samarbeidspartner for et anstendig og ryddig arbeids- og næringsliv. Vi både kan og vil bidra, avslutter Kvalevåg.   

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Revisor kvalitetssikrer grunnlaget for skatter og avgifter, selve fundamentet i finansieringen av velferdssamfunnet vårt, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
- Revisor kvalitetssikrer grunnlaget for skatter og avgifter, selve fundamentet i finansieringen av velferdssamfunnet vårt, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
Last ned bilde

Lenker

Om Revisorforeningen

Revisorforeningen
Revisorforeningen
Postboks 2914 Solli
0230 Oslo

+47 23 36 52 00https://revisorforeningen.no/

Revisorforeningen er interesse- og kompetanseorganisasjonen for statsautoriserte revisorer i Norge. Foreningens 5000 medlemmer arbeider i ekstern revisjon og rådgivning, regnskapsføring, offentlig sektor og i næringslivet.

Foreningen bidrar aktivt i utviklingen av næringslivets finansielle rapportering og rapportering om bærekraft, og koordinerer revisjonsbransjens viktige rolle som pådriver i digitaliseringen av norsk næringsliv. I tillegg arbeider foreningen for å sikre gode vekst- og rammevilkår for bransjen og for næringslivet.

Revisorforeningen driver en omfattende kurs-, informasjons- og veiledningsvirksomhet og gjennomfører regelmessig kvalitetskontroll av medlemmene.

Følg pressemeldinger fra Revisorforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Revisorforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Revisorforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom