Samferdselsdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett: Regjeringa vil gi Avinor økonomisk handlingsrom til å kunne vedta bygging av ny lufthamn i Bodø

Del

– Flytting av Bodø lufthamn er viktig for byutviklinga i Bodø. Eg kan derfor forstå at dei lokalt er utålmodige etter å setje spaden i jorda. Men pandemien råka Avinor hardt økonomisk, slik at selskapet måtte utsetje utbyggingsvedtaket for den nye lufthamna. Regjeringa foreslår no å auke statens økonomiske bidrag til luftahamna, i tillegg til at staten skal påta seg halvparten av risikoen ved uventa kostnadsauke i byggjefasen. Med dette får Avinor eit større økonomisk handlingrom til å kunne gjere eit utbyggingsvedtak, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Regjeringa foreslår å løyve 250 millionar kroner for å ta høgde for behov for økonomisk støtte til Avinor i andre kvartal i år. Illustrasjonsfoto: Bodø kommune.
Regjeringa foreslår å løyve 250 millionar kroner for å ta høgde for behov for økonomisk støtte til Avinor i andre kvartal i år. Illustrasjonsfoto: Bodø kommune.

I januar i år kunngjorde Avinor at selskapet hadde utsett utbyggingsvedtaket for den nye lufthamna i Bodø med 12 månader. Grunnen var den svekte økonomiske situasjonen i selskapet som følgje av pandemien, og at Avinor då ikkje kunne påta seg den økonomiske risikoen ved å gå i gang med utbyggingsprosjektet.

Foreslår auka statleg bidrag og å ta halvparten av kostnadsrisikoen

Regjeringa foreslår å auke bidraget staten gir til den nye lufthamna med 390 millionar kroner og redusere bidraget til Avinor med same beløp. Med dette vil netto finansieringbyrde for staten utgjere 3 114 millionar kroner. I tillegg kjem utgifter til opprydding på dagens lufthamn og tilpasningar for Forsvaret på nye Bodø lufthamn.

Regjeringa vil óg ta halvparten av risikoen for uventa kostnadsauke i byggjefasen for den nye lufthamna.

Med desse føreslåtte tiltaka ønskjer regjeringa å leggje til rette for at Avinor kan gjere et utbyggingsvedtak for den nye lufthamna.

I dialog med ESA om godkjenning av midlar til planlegging  

Finansieringa av den nye lufthaman utgjer offentleg støtte etter EU/EØS-regelverket. I statsbudsjettet for 2022 løyvde Stortinget 200 millionar kroner til Avinor til planlegging av den nye lufthamna.

For å kunne utbetale offentlege midlar og gå i gang med bygging, må finansieringa på førehand vere godkjent av EFTAs overvakingsorgan ESA. Samferdselsdepartementet er i dialog med ESA om saka. Ei godkjenning er venta å vere klar i 2023. Før det kan ikkje løyvinga på 200 millionar kroner bli utbetalt.

Foreslår økonomisk støtte til Avinor

Koronapandemien har ført til ein svekt økonomisk situasjon for Avinor. Generalforsamlinga i Avinor har på denne bakgrunn gitt selskapet mellombels adgang i 2022 til å avvike eigenkapitalkravet på 40 prosent, men ikkje under 35 prosent.

Regjeringa foreslår å løyve 250 millionar kroner for å ta høgde for behov for økonomisk støtte til Avinor i andre kvartal i år. Dette vil leggje til rette for at eigenkapitalandelen til selskaper ikkje fell under 35 prosent.    

For fleire opplysningar, sjå regjeringen.no

Nøkkelord

Bilder

Regjeringa foreslår å løyve 250 millionar kroner for å ta høgde for behov for økonomisk støtte til Avinor i andre kvartal i år. Illustrasjonsfoto: Bodø kommune.
Regjeringa foreslår å løyve 250 millionar kroner for å ta høgde for behov for økonomisk støtte til Avinor i andre kvartal i år. Illustrasjonsfoto: Bodø kommune.
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Gjør endringer i førerkortveilederen, men beholder krav om helseattest for bilførere over 80 år20.5.2022 11:45:00 CEST | Pressemelding

– I Norge bor folk spredt, og bilen er et viktig transportmiddel for mange. For regjeringen er det viktig å utforme politikk som tar hensyn til dette, samtidig som vi skal ivareta trafikksikkerheten for alle. Derfor vil regjeringen opprettholde krav om helseattest for eldre bilførere, men vi vil gjøre endringer og presiseringer når det gjelder bruk av kognitive tester og kjørevurderinger, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom