Samferdselsdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett: Meir pengar til vedlikehald av riksvegar og til lokale gang- og sykkelvegar

Del

- Vi må ta vare på det vi allereie har. Denne regjeringa har satsa ambisiøst på å redusere vedlikehaldsetterslepet både på veg og bane. No aukar vi løyvinga til drift og vedlikehald av riksvegar med om lag 250 millionar kroner. I tillegg ønsker vi å bruke 212 millionar kroner til lokale tiltak i Bergensområdet og Trondheimsområdet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Ved å auke støtta til Bergensområdet og Trondheimsområdet, legg vi til rette for at fleire kan velje kollektivtransport, sykkelen eller å gå, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Illustrasjon: Regjeringen.no
- Ved å auke støtta til Bergensområdet og Trondheimsområdet, legg vi til rette for at fleire kan velje kollektivtransport, sykkelen eller å gå, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Illustrasjon: Regjeringen.no

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringa å omdisponere 248,4 millionar kroner til vedlikehald av riksvegane. Utbetring av setningsskader, tunneltryggleik, belysning og tiltak mot utforkøyringar er dømer på tiltak som kan bli gjennomført i år. Statens vegvesen fordeler midla på aktuelle prosjekt.

- Vi ønsker å prioritere tiltak som vil betre trafikktryggleiken og lette framkoma. Med desse midlane vil det vere mogleg å gjere ekstra vedlikehald på riksvegar over heile landet, seier Hareide.

Midlar til lokale tiltak i Bergensområdet og Trondheimsområdet

Regjeringa foreslår å sette av 212 millionar kroner til lokale tiltak i byvekstavtalane for Bergensområdet og Trondheimsområdet.

Det kan vere etablering av gang- og sykkelvegar og kollektivtiltak langs dei kommunale og fylkeskommunale vegane, og vil bidra til å nå måla i byvekstavtalane.

- Dette vil gjere det enklare å ferdast i Bergen og Trondheim. Ved å auke støtta til to av våre største byområde, legg vi til rette for at fleire kan velje kollektivtransport, sykkelen eller å gå, seier samferdselsministeren.

Til Bergensområdet foreslår regjeringa om lag 57 millionar kroner. Prosjekt som kan vere aktuelle, er gang-, sykkel og kollektivtiltak på Paradis, gang- og sykkelveg på fv. 404 Kvamsbrekko i Lindås, kulvert og busstopp på Idrettsvegen i Øygarden og etablering av gangveg mellom helsehuset og Såtabu i Knarvik.

Til Trondheimsområdet foreslår regjeringa om lag 155 millionar kroner. Prosjekt som kan vere aktuelle, er lokalt sykkelvegsystem på Sluppen, gang- og sykkelbru over E6 i Melhus, og gang- og sykkelbru over Bjørndalen (Saupstadbrua).

For meir informasjon, sjå:

Bilder

- Ved å auke støtta til Bergensområdet og Trondheimsområdet, legg vi til rette for at fleire kan velje kollektivtransport, sykkelen eller å gå, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Illustrasjon: Regjeringen.no
- Ved å auke støtta til Bergensområdet og Trondheimsområdet, legg vi til rette for at fleire kan velje kollektivtransport, sykkelen eller å gå, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Illustrasjon: Regjeringen.no
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Avinor AS21.6.2021 12:23:51 CEST | Pressemelding

- Avinor er hardt rammet av koronapandemien, og det er et behov for effektivisering og omstilling, slik at selskapet snarest mulig kommer tilbake til lønnsom drift. I denne prosessen er det viktig at styret bidrar til at Avinor kan levere mest mulig effektivt på sitt samfunnsoppdrag. Med valget av Rolf G. Roverud som nytt styremedlem i Avinor får styret tilført et medlem med bred omstillingskompetanse, industriell erfaring og god kjennskap til samferdselssektoren, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nye styremedlemmer i Bane NOR21.6.2021 10:29:14 CEST | Pressemelding

- Det er fire og et halvt år siden Bane NOR ble opprettet og Jernbaneverket lagt ned. Det er både krevende og lærerikt å omstille virksomheter fra etat til foretak. Vi går nå inn i en ny fase, der Bane NOR skal få mer ansvar og større handlingsrom, og jeg har store forventninger til endringene vi nå gjør i foretakets rammevilkår. Styret i Bane NOR har i dag fått tre nye aksjonærvalgte medlemmer, som vil gi verdifulle bidrag inn det kommende styrearbeidet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom