Innovasjon Norge

Revidert nasjonalbudsjett: Et enklere virkemiddelapparat og mer til grønn næringsutvikling

Del

– Regjeringens forslag om styrket satsing på grønn næringsutvikling og beslutningene om et enklere virkemiddelapparatet er viktige grep for utvikling av nytt norsk næringsliv, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

– Vi er glade for at regjeringen gir oss i Innovasjon Norge i oppdrag å sikre en enkel dør inn for næringslivet. Her jobber vi allerede med å utvikle løsninger,  sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.  (Foto: Astrid Waller)
– Vi er glade for at regjeringen gir oss i Innovasjon Norge i oppdrag å sikre en enkel dør inn for næringslivet. Her jobber vi allerede med å utvikle løsninger, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. (Foto: Astrid Waller)

Forslagene inngår i regjeringens framlegg til Revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2021, som ble presentert tirsdag. I forslaget orienterer regjeringen også Stortinget om enkelte endringer i organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet, med utgangspunkt i virkemiddelgjennomgangen som ble gjennomført i 2019.

Samler krefter
En av endringene som foreslås er å overføre inkubatorprogrammet, næringshageprogrammet og Norsk katapult fra Siva – Selskapet for industrivekst – til Innovasjon Norge.

– Å bidra til bærekraftig næringsutvikling i hele landet er kjernen både i SIVAs og Innovasjon Norges samfunnsoppdrag. Gjennom å samle krefter kan vi oppå mer. Kombinasjonen av det SIVA har bygget opp av nasjonal innovasjonskapasitet, våre virkemidler og regionale og internasjonale tilstedeværelse, styrker vår samlede evne til å bidra til utvikling av ny norsk industri, f.eks. innen nye grønne verdikjeder, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

– Så snart som mulig ønsker vi å samlokalisere de av Sivas ansatte som nå blir del av Innovasjon Norge med vårt regionkontor i Trøndelag. I tillegg er Innovasjon Norge innstilt på å legge forvaltning av andre samhandlingsprogrammer til Trondheim. Det vil også være aktuelt å legge andre utviklingsoppgaver dit. I sum innebærer dette at vi får et samlet og styrket innovasjonsmiljø i Trondheim, med sentrale nasjonale oppgaver og en sterk kopling til Innovasjon Norges internasjonale kontorer, sier Haugli.

Enkel dør inn
I tillegg slår regjeringen i RNB fast at Innovasjon Norge får rollen som førstelinje for det samlede virkemiddelapparatet. Det betyr enklere adgang for norske bedrifter til de verktøyene som skal bidra til omstilling, innovasjon og utvikling.

– Vi er også glade for at regjeringen gir oss i Innovasjon Norge i oppdrag å sikre en enkel dør inn for næringslivet. Her jobber vi allerede med å utvikle løsninger både digitalt og gjennom vår tilstedeværelse som sparringpartnere for bedrifter i hele landet, sier Haugli.

Regjeringen varsler også at den vil foreslå å flytte støtteordningen for studententreprenørskap, STUD-ENT, fra Forskningsrådet til Innovasjon Norge.

– Vi ser frem til å bidra til at flere studenter lykkes med å omsette sine gode ideer til bedrifter og til at disse bedriftene vokser nasjonalt og internasjonalt. Endringen vil gi oss mulighet til å se ulike virkemidler i sammenheng, og bidra til å styrke Innovasjon Norges samspill med universitetene og høyskolene. Både i Norge og internasjonalt ser vi hvilken sentral rolle høyere utdanningsinstitusjoner har for entreprenørskap og innovasjon, det er i denne sammenheng verdt å minne om at noen av verdens aller største selskaper er etablert av studenter ved universiteter med en sterk entreprenørskapskultur, sier Håkon Haugli.  

Koblinger  
Det foreslås også å etablere et nytt eksportstrategisk råd - Eksportstrategirådet - som skal bidra til å beslutte store eksportsatsinger med involvering og medfinansiering fra næringslivets side. Forslaget innebærer ingen endring i Innovasjon Norges organisering eller tilstedeværelse i utlandet.

Haugli ser frem til å utvikle samarbeidet med det nye rådet:

– Vi merker oss også at regjeringen også peker på en samlokalisering av de regionale kontorene til Eksportfinansiering Norge som etableres 1. juli etter sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt, med de kontorene Innovasjon Norge allerede har i regionene. Næringsutvikling og eksport henger nøye sammen. Vi er glade for de koblingene regjeringen nå understreker viktigheten av.

Grønn styrking

I RNB foreslår regjeringen også å øke bevilgningen til Grønn plattform med 100 millioner kroner. Dette er en ordning som skal fremme omstilling og grønn vekst gjennom støtte til prosjekter innen forskning, innovasjon og kommersialisering. 60 millioner kroner av denne økningen foreslår regjeringen å øremerke Innovasjon Norge. Øvrig fordeling er 30 millioner kroner til Forskningsrådet og 10 millioner kroner til Siva.

– Dette er et fremtidsrettet bidrag til utviklingen av ny, grønn industri. Det kan gi oss både grønne arbeidsplasser og grønne eksportinntekter, sier Håkon Haugli.

Andre forslag i revidert nasjonalbudsjett er en ekstrabevilgning på 50 millioner kroner til internasjonal markedsføring av Norge som reisemål, forutsatt at det blir lempet på innreiserestriksjonene.  Samtidig forlenges støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer til ut oktober 2021. I tillegg blir rammen for tapsavsetning for innovasjonslån og landsdekkende garantier foreslått økt med 350 millioner kroner, slik at Innovasjon Norge kan utnytte rammene for lån og garantier fullt ut.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

– Vi er glade for at regjeringen gir oss i Innovasjon Norge i oppdrag å sikre en enkel dør inn for næringslivet. Her jobber vi allerede med å utvikle løsninger,  sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.  (Foto: Astrid Waller)
– Vi er glade for at regjeringen gir oss i Innovasjon Norge i oppdrag å sikre en enkel dør inn for næringslivet. Her jobber vi allerede med å utvikle løsninger, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. (Foto: Astrid Waller)
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Presseinvitasjon: Innovasjonstalen 2021 - en SWOT-analyse av norsk næringsliv31.5.2021 12:07:47 CEST | Presseinvitasjon

Verden etterspør grønne og digitale løsninger - EU lanserte i 2019 vekststrategien Green Deal, USA har sin plan Build Back Better. Dette betyr at verden er full av muligheter, akkurat nå. Verden ønsker norske løsninger og norske selskaper velkommen. Men muligheter er bare muligheter om vi ikke aktivt jobber for å ta dem. På Innovasjonstalen skal vi gjøre en SWOT-analyse - hva er styrkene, svakhetene, mulighetene og truslene Norge står overfor i global konkurranse?

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom