Samferdselsdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett 2020: Ytterligere 25 millioner kroner for å få gods fra vei til sjø

Del

- I Norge har vi muligheten til å benytte den lange kystlinjen vår til å frakte varer og gods. Det er mer miljøvennlig og trafikksikkert enn på veien. Derfor har tilskuddsordningen for å få mer gods fra vei til sjø vært en suksess. Vi foreslår nå å bevilge ytterligere 25 millioner kroner til ordningen i 2020, slik at enda mer gods kan dra til sjøs, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen foreslår ytterligere 25 millioner kroner til tilskudssordningen for godsoverføring fra vei til sjø. Ordningen vil ende på totalt 75 millioner kroner i 2020. Foto: Olav Heggø.
Regjeringen foreslår ytterligere 25 millioner kroner til tilskudssordningen for godsoverføring fra vei til sjø. Ordningen vil ende på totalt 75 millioner kroner i 2020. Foto: Olav Heggø.

Med den foreslåtte bevilgningen i revidert nasjonalbudsjett, vil tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø ende på totalt 75 millioner kroner i 2020.

- Denne regjeringen har som ambisjon å overføre 30 prosent av gods på strekninger over 300 kilometer fra vei til sjø og bane innen 2030. Sjøtransporten er derfor viktig. Det er den transportformen som gir lavest kostnader for samfunnet. Rett og slett fordi det er færre ulykker, mindre kø, slitasje på infrastruktur, luftforurensing og klimagassutslipp, sier Hareide.

Etter at tilskuddsordningen ble innført som en prøveordning i 2017 har den i 2020 blitt permanent. Undersøkelser viser at ordningen fungerer veldig godt for å få mer gods fra vei til sjø.

Det er rederne, de som eier skipene, som får utbetalt penger for prosjekter som flytter gods fra veitransport til sjøtransport. Pengene kan dekke 30 prosent av driftskostnadene eller 10 prosent av investeringskostnadene.

- Denne støtten er en oppstarthjelp. Det er viktig at prosjektene er levedyktige når støtten forsvinner. Rederne har mulighet til å få støtte i inntil tre år, sier samferdselsministeren.

For mer informasjon, se samlesiden om revidert nasjonalbudsjett 2020.

Nøkkelord

Bilder

Regjeringen foreslår ytterligere 25 millioner kroner til tilskudssordningen for godsoverføring fra vei til sjø. Ordningen vil ende på totalt 75 millioner kroner i 2020. Foto: Olav Heggø.
Regjeringen foreslår ytterligere 25 millioner kroner til tilskudssordningen for godsoverføring fra vei til sjø. Ordningen vil ende på totalt 75 millioner kroner i 2020. Foto: Olav Heggø.
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Levanger1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Mellom anna betyr det at det tenestetilbodet som var foreslått nedlagt i Levanger likevel held fram, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Larvik, Kragerø og Mandal1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Mellom anna betyr det at det tenestetilbodet som var foreslått nedlagt i Larvik, Kragerø og Mandal likevel held fram, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringa vil sikre gode tenester for trafikantar i heile landet1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Konklusjonen er at dei fleste av tenestestadene som var foreslått nedlagt likevel held fram, men at det vil skje nokre endringar i tenestetilbodet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tenestestaden for trafikantane held fram i Nordfjordeid1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Mellom anna betyr det at tilbodet om hallkontroll for tunge og lette køyretøy i Nordfjordeid som var foreslått lagt ned likevel vidareførast, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Sandnessjøen og Leknes1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Konklusjonen er at dei fleste av tenestestadene som var foreslått nedlagt likevel held fram, men at det vil skje nokre endringar i tenestetilbodet. Mellom anna vil tenestetilbodet som var foreslått lagt ned i Sandnessjøen og Leknes likevel vidareførast, seier statssekretær Ingelin Noresjø.

Persontogtilbud på Østfoldbanen og Gjøvikbanen: Konkurransen om Trafikkpakke 4 utsettes30.6.2020 12:54:00 CESTPressemelding

- Togtrafikken har blitt hardt rammet av koronapandemien. Med færre reisende har billettinntektene falt, og det er usikkert hvordan etterspørselen etter togreiser blir fremover. Denne uforutsigbarheten øker risikoen ved å gjennomføre konkurransen om trafikkpakke 4 som planlagt. I tillegg er det økt risiko på andre områder. Jernbanedirektoratet får derfor litt mer tid til å forberede konkurransen om drift av persontogtilbudene på Østfoldbanen og Gjøvikbanen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom