Samferdselsdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett 2020: Forsinkelser på Fornebubanen gir penger til andre bytiltak

Del

- Denne regjeringen har satset stort på kollektivtransport, syklende og gående i de største byområdene. Det skal vi fortsette med. I revidert nasjonalbudsjett foreslår vi å bevilge 60 millioner kroner til byområdene. Dette bidrar til at vi kan inngå belønnings- og byvekstavtaler i 2020, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til bytiltak i de største byområdene. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til bytiltak i de største byområdene. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Fornebubanen er et stort T-baneprosjekt mellom Fornebu og Majorstuen. Prosjektet er forsinket. Derfor foreslår regjeringen å redusere bevilgningen med 200 millioner kroner i 2020. Pengene vil i stedet bli betalt ut et annet år.

Staten har forpliktet seg til å betale 50 prosent av kostnadene til Fornebubanen. Det er en del av bymiljøavtalen med Oslo og tidligere Akershus fra 2017, og er også omtalt i den fremforhandlede byvekstavtalen fra i fjor sommer. Det er de statlige midlene som nå foreslås redusert for 2020.

- Reduksjonen for 2020 hindrer ikke utbyggingen av Fornebubanen. Det er hvordan prosjektet er koblet til E18 Lysaker–Ramstadsletta som gjør at banen er forsinket. Regjeringen har fortsatt en ambisjon om å bidra til utbyggingen av Fornebubanen, så snart det er mulig, sier samferdselsministeren.

Fornebubanen og E18 Lysaker–Ramstadsletta henger politisk sammen gjennom Oslopakke 3-enigheten - også fysisk på grunn av at det ligger inne en adkomst til Fornebu som en del av E18-prosjektet. Det pågår nå samtaler rundt E18-prosjektet med og mellom lokale myndigheter.

60 millioner kroner mer til byområdene

- På grunn av reduksjonen i midlene til Fornebubanen, foreslår vi å bruke 60 millioner kroner til nye belønningsavtaler og byvekstavtaler. Med det styrker vi grunnlaget for å inngå nye avtaler i 2020. Det er viktig for at flere skal ta kollektivtransport, sykle eller gå i de store byene i årene som kommer, sier Hareide.

Med bakgrunn i de foreslåtte midlene har Kristiansand, Nedre Glomma og Tromsø allerede fått tilbud om nye belønningsavtaler. Det er fremforhandlet nye byvekstavtaler for Bergensområdet og Nord-Jæren, og en tilleggsavtale for Trondheimsområdet. Når det gjelder Osloområdet er det en kobling mellom byvekstavtalen og de pågående avklaringene om E18 Lysaker - Ramstadsletta og Oslopakke 3.

Grenland og Buskerudbyen har allerede belønningsavtaler.

For mer informasjon, se samlesiden om revidert nasjonalbudsjett 2020.

Nøkkelord

Bilder

Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til bytiltak i de største byområdene. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til bytiltak i de største byområdene. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Regjeringen vil øke bevilgningen til flyrutekjøp med 1000 millioner kroner10.11.2020 11:45:00 CETPressemelding

– Luftfarten er fortsatt i en vanskelig situasjon som følge av pandemien. Dette medfører at det også i 2021 kan være behov for økt flyrutekjøp og støtte til de ordinære kjøpsrutene. Det er viktig å sikre et godt flyrutetilbud i hele landet også til neste år, derfor foreslår vi å øke bevilgningen til flyrutekjøp utover det vi har foreslått i statsbudsjettet for 2021, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Mellombels tilskotsordning for kommersielle buss- og passasjerbåtruter blir forlenga6.11.2020 14:38:43 CETPressemelding

- Vi ser at ekspressbussane framleis har vanskelege driftsvilkår under covid-19-pandemien. Det er difor viktig for oss å forlenge tilskotsordninga for kommersielle ruter. Dette gjer det mogleg å oppretthalde eit tilfredsstillande rutetilbod, noko som kan vere viktig for pendlarar som ikkje har andre gode reisealternativ til og frå samfunnskritiske jobbar, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom