Samferdselsdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett 2020: Forsinkelser på Fornebubanen gir penger til andre bytiltak

Del

- Denne regjeringen har satset stort på kollektivtransport, syklende og gående i de største byområdene. Det skal vi fortsette med. I revidert nasjonalbudsjett foreslår vi å bevilge 60 millioner kroner til byområdene. Dette bidrar til at vi kan inngå belønnings- og byvekstavtaler i 2020, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til bytiltak i de største byområdene. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til bytiltak i de største byområdene. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Fornebubanen er et stort T-baneprosjekt mellom Fornebu og Majorstuen. Prosjektet er forsinket. Derfor foreslår regjeringen å redusere bevilgningen med 200 millioner kroner i 2020. Pengene vil i stedet bli betalt ut et annet år.

Staten har forpliktet seg til å betale 50 prosent av kostnadene til Fornebubanen. Det er en del av bymiljøavtalen med Oslo og tidligere Akershus fra 2017, og er også omtalt i den fremforhandlede byvekstavtalen fra i fjor sommer. Det er de statlige midlene som nå foreslås redusert for 2020.

- Reduksjonen for 2020 hindrer ikke utbyggingen av Fornebubanen. Det er hvordan prosjektet er koblet til E18 Lysaker–Ramstadsletta som gjør at banen er forsinket. Regjeringen har fortsatt en ambisjon om å bidra til utbyggingen av Fornebubanen, så snart det er mulig, sier samferdselsministeren.

Fornebubanen og E18 Lysaker–Ramstadsletta henger politisk sammen gjennom Oslopakke 3-enigheten - også fysisk på grunn av at det ligger inne en adkomst til Fornebu som en del av E18-prosjektet. Det pågår nå samtaler rundt E18-prosjektet med og mellom lokale myndigheter.

60 millioner kroner mer til byområdene

- På grunn av reduksjonen i midlene til Fornebubanen, foreslår vi å bruke 60 millioner kroner til nye belønningsavtaler og byvekstavtaler. Med det styrker vi grunnlaget for å inngå nye avtaler i 2020. Det er viktig for at flere skal ta kollektivtransport, sykle eller gå i de store byene i årene som kommer, sier Hareide.

Med bakgrunn i de foreslåtte midlene har Kristiansand, Nedre Glomma og Tromsø allerede fått tilbud om nye belønningsavtaler. Det er fremforhandlet nye byvekstavtaler for Bergensområdet og Nord-Jæren, og en tilleggsavtale for Trondheimsområdet. Når det gjelder Osloområdet er det en kobling mellom byvekstavtalen og de pågående avklaringene om E18 Lysaker - Ramstadsletta og Oslopakke 3.

Grenland og Buskerudbyen har allerede belønningsavtaler.

For mer informasjon, se samlesiden om revidert nasjonalbudsjett 2020.

Nøkkelord

Bilder

Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til bytiltak i de største byområdene. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til bytiltak i de største byområdene. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

En milliard til flyruter over hele landet29.5.2020 12:10:43 CESTPressemelding

– Fly er viktig for næringslivet og for folk i et langstrakt land som Norge. Mange er avhengig av å fly for å komme seg til sykehus eller andre viktige avtaler, og det har derfor vært viktig for regjeringen å sikre et grunntilbud av flyruter i den situasjonen vi har vært i de siste månedene. Det er usikkert hvor lenge denne situasjonen vil vare i tid. Derfor tar regjeringen nå høyde for at vi i tiden framover skal kjøpe flyruter over hele landet, og foreslår å øke bevilgningen til kjøp av innenlandske flyruter med minst 1 milliard kroner. Sammen skal vi ta Norge ut av krisen og fremover, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foreslår ytterlegare 1 milliard kroner til togselskapa for å sikre rutetilbod29.5.2020 12:09:39 CESTPressemelding

- Sjølv om talet på reisande framleis er mykje lågare enn før koronautbrotet, har togselskapa byrja å køyre eit normalt rutetilbod rundt dei store byene. Dette gjer at toga kan køyre med tilstrekkeleg avstand mellom passasjerane, i tråd med tilrådingane om smittevern. Færre reisande betyr inntektstap for togselskapa. No trappar vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. Dette gjer det naudsynt å løyve ytterlegare 1 milliard kroner til togoperatørane for å sikre eit tilstrekkeleg togtilbod, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foreslår ytterligere 35 millioner kroner til ferjesambandene på riksveinettet29.5.2020 12:08:18 CESTPressemelding

- Ferjesambandene er viktige for å få hverdagen til å gå i hop for folk og næringsliv. Koronapandemien har ikke overraskende ført til nedgang i trafikk og dermed i billettinntektene. Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. For å unngå reduksjon i rutetilbudet i løpet dette året foreslår regjeringen å bevilge ytterligere 35 millioner kroner til statlig kjøp av tjenester på riksveinettet i 2020, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen foreslår 100 millioner kroner til kommersielle buss- og båtruter29.5.2020 12:05:00 CESTPressemelding

– Transport er en kritisk samfunnsfunksjon, og i store deler av landet er de kommersielle rutene viktige bidragsytere. Vi står nå også foran sommersesongen, og ekspressbussene er bindeledd mellom mange byer og turistdestinasjoner. Som følge av den situasjonen vi nå står i, melder næringen om en betydelig tæring på egenkapitalen og fare for nedleggelser. Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. Sammen skal vi ta Norge ut av krisen og fremover. Derfor foreslår vi nå å bevilge 100 millioner kroner til kommersielle buss- og båtruter, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nå får Avinor oppdraget med å ta over prosessen med bygging av ny lufthavn i Mo i Rana28.5.2020 06:00:00 CESTPressemelding

– Ny lufthavn i Mo i Rana vil gi folk og næringsliv et bedre transporttilbud og legge til rette for utvikling av reiseliv og annen næringsvirksomhet i regionen. Derfor gir vi i dag Avinor i oppdrag å ta over prosessen med å bygge flyplassen. Det første som skal på plass er en fremdriftsplan for byggingen av den nye lufthavnen, og Avinor får en stram frist på å komme tilbake til departementet med en slik plan, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom