Samferdselsdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett 2020: Avinor styrkes med fem milliarder kroner

Del

- Luftfartsbransjen og Avinor er spesielt hardt rammet av koronakrisen. Når alt ble stengt, mistet både flyselskap og tilknyttede virksomheter inntekter. Avinor står nå i en svært kritisk situasjon. Gjennom revidert nasjonalbudsjett foreslår vi å styrke Avinor med fem milliarder kroner for de utfordringene de allerede har, og fortsatt kommer til å ha i tiden framover, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen foreslår å styrke Avinor med fem milliarder kroner. Midlene skal fordeles gjennom et tilskudd, avdragsfrihet på lån til staten og at staten ikke tar utbytte. Foto: Avinor
Regjeringen foreslår å styrke Avinor med fem milliarder kroner. Midlene skal fordeles gjennom et tilskudd, avdragsfrihet på lån til staten og at staten ikke tar utbytte. Foto: Avinor

I revidert nasjonalbudsjett 2020 styrkes Avinor med fem milliarder kroner. Bevilgningen er fordelt på tilskudd, avdragsfrihet på lån og at staten ikke tar utbytte.

- Formålet med bevilgningene er å sette Avinor i stand til å gjennomføre igangsatte investeringsprosjekter, og prosjekter som har betydelige kostnader eller gevinsttap ved å bli utsatt. Vi har ikke lagt føringer for hvordan bevilgningene skal brukes. I et aksjeselskap som Avinor, er det selskapet som bestemmer hvor mye og hvor de skal investeres, sier Hareide.

En del av bevilgningene skal gå til merkostnader for videre drift av Haugesund lufthavn. Lufthavnen leies i dag ut av Avinor til et lokalt driftsselskap.

Tilskudd, avdragsfrihet og utbyttefritak

Regjeringen foreslår et tilskudd til Avinor på 4,27 milliarder kroner. Videre foreslås det avdragsfrihet på lån til staten. Dette tilsvarer 444,4 millioner kroner. I tillegg skal det ikke tas ut utbytte fra Avinor for 2019. Det tilsvarer 351 millioner kroner i lette for Avinor.

- Totalt foreslår vi altså å styrke Avinor med fem milliarder kroner. På den måten ruster vi Avinor, og fly-Norge, til en hverdag når koronaviruset er borte, sier Hareide.

For mer informasjon, se samlesiden om revidert nasjonalbudsjett 2020.

Nøkkelord

Bilder

Regjeringen foreslår å styrke Avinor med fem milliarder kroner. Midlene skal fordeles gjennom et tilskudd, avdragsfrihet på lån til staten og at staten ikke tar utbytte. Foto: Avinor
Regjeringen foreslår å styrke Avinor med fem milliarder kroner. Midlene skal fordeles gjennom et tilskudd, avdragsfrihet på lån til staten og at staten ikke tar utbytte. Foto: Avinor
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Koronapandemien: Mer til kollektivtransport, Sandefjord Lufthavn og fortsatt kjøp av togtransport21.9.2020 11:50:33 CESTPressemelding

- Smitteverntiltak og nedgang i billettinntekter har rammet mange transportvirksomheter i Norge hardt. Samtidig er vi avhengige av et godt persontransporttilbud for å holde hjulene i gang. De fylkeskommunale kollektivselskapene og Sandefjord Lufthavn står overfor store økonomiske utfordringer, og regjeringen foreslår derfor å dekke forventede tap som følge av koronapandemien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Signerte belønningsavtale på 300 millioner for Nedre Glomma18.9.2020 13:41:56 CESTPressemelding

Statssekretær Ingelin Noresjø besøkte i dag Fredrikstad- og Sarpsborgområdet for å få bedre innsikt i sentrale veiprosjekter og planer, samt transportutfordringer i Nedre Glomma. I forbindelse med besøket signerte statssekretæren en belønningsavtale på 300 millioner med Viken fylkeskommune, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner. Pengene skal gå til å styrke kollektivtransport, sykkel og gange i Nedre Glomma.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom