Innovasjon Norge

Reve Kompost vinner Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Rogaland

Del

Ved å gjøre avfall om til verdifulle ressurser bidrar Reve Kompost til et mer sirkulært matfat på Jæren. I tillegg til å være gode miljøtiltak har organisk avfallshåndtering og kompostproduksjon vist seg å være god butikk.

Reve Kompost er vinner av bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Rogaland 2020. F.v: Thor Refve - daglig leder, Gunnvor Refve og Thore Refve Junior. Foto: Innovasjon Norge
Reve Kompost er vinner av bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Rogaland 2020. F.v: Thor Refve - daglig leder, Gunnvor Refve og Thore Refve Junior. Foto: Innovasjon Norge

Vinneren har en unik forretningsmodell der de tar imot organisk avfall fra mange ulike kilder, alt fra park og hageavfall til slakteriavfall, marint restråstoff og gjødsel. Ved å kombinere så mange naturlige råstoff kan en skreddersy det optimale næringsinnholdet i sluttproduktet uten å tilføre kunstige næringsstoffer, og kun la mark, varme og luft gjøre komposteringsjobben. Resultatet er frisk og levende organisk og kortreist jord.

De har investert og satset stort for å kunne ta imot enda mere overskuddsmateriale og da særlig gjødsel, som det er overproduksjon av på Jæren. Bedriften bidrar dermed til å finne en løsning på en stor utfordring i landbruksregionen.

Nyskaping

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket er en pris til aktører som har vist god evne til nyskaping og næringsutvikling innen landbruket, og utnyttelse av landbrukets og gårdens totale ressurser på en innovativ, bærekraftig og lønnsom måte. Dette leverer Reve Kompost på, der de kan ta imot og lage et ettertraktet produkt av det som for andre bare er overskuddsavfall.

Det unike er at Reve Kompost har fått løyve av myndighetene til å ta imot veldig mange forskjellige råstoff. Kombinert med egen biokjemisk kompetanse og samarbeid med forskningsmiljø utvikler de nye produkt med innhold og næringsstoff som er spesialtilpasset de ulike bruksområdene. Dette til glede for mange kommuner, hagesenter og private kunder. De videreutvikler og spesialtilpasser også utstyret som er i bruk, i samarbeid med lokale leverandører. Og prosjektet gir god økonomi - siden oppstart av selskapet har de hatt en jevn økonomisk vekst.

- Å vinne en slik pris betyr mye for oss. Siden anleggets oppstart i 2004 har vi opplevd en stigende etterspørsel fra aktører om å levere organisk avfall, og økt etterspørsel etter ferdig kompost. Det er mye organisk som havner utenfor næringskjeden og ender opp som et problem i stedet for en ressurs. Denne prisen er en bekreftelse på at vi har satset riktig ved å gi Rogaland et modernisert anlegg for kompostering av organiske fraksjoner, og som tilbyr kunder resirkulert fornybar kompost, sier daglig leder i Reve Kompost, Thor Refve.

Tro på komposten

Kandidatene til årets pris har blitt vurdert ut fra innovasjon/nyskaping, økonomi og sosial- og miljømessig bærekraft. Juryleder og regiondirektør i Innovasjon Norge Rogaland, Kari Holmefjord Vervik ønsker å vektlegge at juryen er imponert over hvordan Reve Kompost AS har bygget opp sin virksomhet rundt sirkulærøkonomi og miljømessig bærekraft.  

- Mye tid og arbeid ligger bak, og en annerkjennelse i form av denne prisen gir oss ekstra motivasjon til videre satsing. Flere år med konstruktiv dialog og samarbeid med myndighetene vil jeg si er blant de viktigste årsakene til utviklingen av Reve kompostanlegg. Mattilsynet og Fylkesmannen fortjener en særlig takk for veiledning opp gjennom åra. Reve kompostanlegg hadde heller ikke vært det det er i dag uten stabile leverandører og kunder helt fra starten av, som har brukt og trodd på komposten vi lager, sier daglig leder Thor Refve.

Forbedre jordkvalitet

I dag er Reve Kompost en bedrift hvor hele familien trår til i ulike stillinger. Det hele startet med et tiltak for å forbedre jordkvaliteten på gården. Selve gården ligger langs Nordsjøen og mesteparten av jorden var sandjord. Det var vanskelig å få gode avlinger, da jorden holdt dårlig på vann og vinden flyttet på store sandmasser. Dette førte til kreative prosesser og har gjort at Reve Kompost i dag er en ledende aktør innen kompostering. Anlegget de har i dag er et av de mest moderne i landet.

- Målet med det nye anlegget er å kunne omdanne mer av regionens avfall til fornybare gjødselprodukter. Reve kompostanlegg er også bygget for å ta imot overskudd av husdyrgjødsel fra bøndene. Fokuset fremover vil være å utvikle flere kortreiste og bærekraftige jordforbedringsprodukter med høyt organisk innhold, som vi tror vil være fremtidens gjødsel, sier Thor Refve.

Miljømessig effekt

Det var i år mange gode kandidater fra Rogaland, hvorav Reve Kompost AS scoret høyest innen de ulike kategoriene for vurderingen.

- Vinneren kan vise til en sterk og jevn økonomisk vekst siden oppstarten. Det å gjenvinne så mange ulike fraksjoner på naturens vis, rett og slett via marken, er virkelig fremtidsrettet i et samfunn der det stilles stadig sterkere krav til bærekraftige produkt og mindre avfall. Hele familien og mange lokale leverandører og kunder bidrar her til sirkulærøkonomi i praksis, sier juryleder og leder av Innovasjon Norge i Rogaland, Kari Holmefjord Vervik.

Juryen

- Reve Kompost scorer meget høyt på alle kriteriene som ligger til grunn for BU-prisen, men juryen har lagt særskilt vekt på sirkulærøkonomi og den miljømessige effekten, sier jurylederen.

Årets jury har bestått av juryleder og regiondirektør i Innovasjon Norge Rogaland, Kari Holmefjord Vervik, Sigurd Ur fra NHO Rogaland, Heidi Skifjell fra Rogaland fylkeskommune, Marit Epletveit, leder i Rogaland Bondelag og Fylkesmannen i Rogaland ved Geir Skadberg.

Fakta om Bedriftsutviklingsprisen i landbruket:

Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.

Hvert år blir det kåret en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner.

De fylkesvise vinnerne kjemper deretter om den nasjonale prisen på 250 000 kroner. På grunn av koronapandemien er det usikkerhet om hvordan den nasjonale prisutdelingen vil foregå.

Prisutdeling

Utdeling av prisen vil foregå på Fylkestinget 8. desember, kl 11.

Rogaland fylkeskommune vil streame sendingen, som kan følges her: https://rogfk.kommunetv.no/no/broadcast/39

Se også: Fylkestinget (digitalt) - Rogaland fylkeskommune (rogfk.no)

Nøkkelord

Kontakter

Kari Holmefjord Vervik
Regiondirektør Innovasjon Norge Rogaland
Tlf. 22002500, mobil 95858545

Thor Refve
Daglig leder, mottak, produksjon og salg
Mobil: 907 95 390
post@revekompost.no

Bilder

Reve Kompost er vinner av bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Rogaland 2020. F.v: Thor Refve - daglig leder, Gunnvor Refve og Thore Refve Junior. Foto: Innovasjon Norge
Reve Kompost er vinner av bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Rogaland 2020. F.v: Thor Refve - daglig leder, Gunnvor Refve og Thore Refve Junior. Foto: Innovasjon Norge
Last ned bilde

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom