Virke

RETTELSE: Grensehandelen er snart tilbake for fullt

Del

OPPDATERT TABELL I BUNNEN AV PRESSEMELDINGEN. Gjenåpning av samfunnet har ført til økt grensehandel og høyere omsetning av klær, sko og kosmetikk. Nå som vi kjøper mer mat og drikke i Sverige, samt tilbringer mindre tid hjemme, er det midlertidige oppsvinget i dagligvarebransjen i ferd med å reverseres.

Norsk økonomi er på vei tilbake til normalen, sammenlignet med unntaksåret 2020. Etter at grensene åpnet igjen har grensehandelen tatt seg gradvis opp, og trafikkdata peker i retning av at grensehandelen vil komme tilbake på 2019-nivå i fjerde kvartal. Det utgjør nærmere fire milliarder kroner.

– Dette er ikke overraskende, men viser behovet for å gjøre noe med den enorme handelslekkasjen til våre naboland, og særlig Sverige. Pandemien har vist at store verdier og mange arbeidsplasser kunne vært flyttet over på norsk side av grensa med lavere grensehandel, men det krever politisk vilje, sier Jarle Hammerstad, leder for handelspolitikk i Virke.

Lavere avgifter og mer kunnskap

I fjorårets statsbudsjett ble avgiftene på typiske lokkevarer senket med 3,7 milliarder kroner, men i årets budsjett foreslo den avtroppende regjeringen tvert imot å øke avgiften på snus. Virke mener harmoniseringen av avgifter mot svensk nivå må fortsette, og at det må innhentes mer kunnskap om konsekvensene av grensehandel.

– Vi forventer at regjeringen følger opp disse punktene raskt, sier Hammerstad.

Fortsatt sterk netthandelsvekst

Omsetningen for klær og sko fortsetter å ta seg opp, og kosmetikk opplever også gode tall. Møbelsalg, som har ligget høyt under pandemien, går tilbake. Totalt sett er en verdivekst på 1,4 prosent bra. Netthandelen fortsetter å vokse sterkt, men ikke så mye som under pandemien. Dette kan også tolkes som en konsekvens av at samfunnet åpner opp igjen, men pandemien har likevel flyttet utviklingen på dette området flere år frem i tid.

Vi kjøpte varer for 20 milliarder kroner i utenlandske nettbutikker i fjor. Det er en dobling siden 2014.

– Den sterke veksten i handel i utenlandske nettbutikker viser behovet for å gi norske virksomheter like vilkår raskt. I dag får utenlandske nettbutikker tollfritak, mens norske tekstilbutikker betaler opptil 10,7 prosent i toll. Dessuten frykter vi mye momsunndragelse og manglende overholdelse av miljøkrav og andre produktkrav ved netthandel utenfor Norge og Europa, sier Jarle Hammerstad.

Tabellen i den opprinnelige pressemeldingen inneholdt feil. Se oppdatert tabell her:

.

Vekst sept 21 mot 20

Vekst sept 21 mot 19

Akk sept 21 mot 20

Akk sept 21 mot 19

Kosmetikk

34,4

24,6

9,9

-3,6

Netthandel i norske nettbutikker

20,7

57,8

37,1

80,1

IKT-utstyr i spesialforretninger

18,6

11,4

3,8

7,4

Klær

17,8

22,3

7,4

-2,7

Bensinstasjoner

12,9

1,9

5,7

-3,8

Apotek

8,6

21,8

5,5

15,6

Byggevare

7,7

30,9

9,2

29,1

Detaljhandel eksklusive biler og bensin

1,4

19,5

5,5

18,5

Drikkevarer

-2,2

28,1

9,8

36,9

Tekstiler og utstyrsvarer

-2,8

17,8

7,5

15,5

Bredt vareutvalg

-3,2

21,6

-0,3

17,3

Bøker

-4,1

3,2

-13,7

-13,8

Dagligvare

-4,5

15,1

1,8

17,5

Sport

-5,9

8,8

5,3

16,0

Ur, gull- og sølvvarer

-6,2

13,8

-2,5

-9,8

Elektronikk

-7,9

4,8

-5,5

9,2

Møbler

-11,0

13,2

-2,9

10,0

Kontakter

Bilder

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 24 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer. 

Følg pressemeldinger fra Virke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Virke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Virke

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom