Nord universitet

Resultater fra Studiebarometeret 2022

Del
Studiehverdagen for studentene ved Nord universitet bedres etter to år med koronarestriksjoner. Tettere samarbeid med faglig ansatte og studenter påvirker det faglige og sosiale miljøet positivt.
Nord universitetet. Foto: Nord universitet
Nord universitetet. Foto: Nord universitet

1373 studenter ved Nord universitet har svart på Studiebarometerets undersøkelse om hvordan de opplevde studiekvaliteten i 2022. Deltakerne i undersøkelsen var studenter på andreåret ved bachelor- og masterprogram, samt studenter på femte studieår i integrerte masterprogram.

Studentene ble bedt om å evaluere hvor ofte og godt de får tilbakemeldinger på arbeidet sitt fra fagansatte og medstudenter. Resultatene fra 2022 viser tydelig forbedring på dette området.
- Det er svært gledelig at studentene er mer fornøyd med tilbakemelding og veiledning i 2022 enn de foregående årene. Vi vet at godt funderte tilbakemeldinger underveis i studieløpet er viktig for studentene og deres faglige utvikling, sier prorektor for utdanning ved Nord universitet, Levi Gårseth-Nesbakk. 

Mange studenter har svart

Tradisjonelt har universitetene hatt en svarprosent på om lag 40. For Studiebarometeret 2022 har Nord universitet fått svar fra hele 52 prosent av de spurte, en oppgang fra 39 prosent i 2021.
- Det er viktig for oss at så mange som mulig svarer på Studiebarometeret. Dette bidrar til at undersøkelsen blir robust og gjør oss i stand til å iverksette tiltak på områder som krever det. Gjennom 2022 iverksatte vi systematiske tiltak for å legge til rette for at studentene gjennomførte undersøkelsen. Vi er fornøyde med at dette ser ut til å ha hatt god effekt og gitt høy svarprosent, sier Levi Gårseth-Nesbakk.

Nord ønsker videreutvikling

I Studiebarometeret får studentene et eget spørsmål der de blir bedt om å gi en totalvurdering av hvor fornøyd de er med studieprogrammet de går på. Her gir studentene Nord universitet en score på 3,7 på en skala fra én til fem, noe under gjennomsnittet for Norge på 3,8.
- Den høye svarprosenten gir oss et godt grunnlag for å jobbe konkret og målrettet videre med studiekvaliteten ved universitetet, både gjennom å opprettholde positive element og forsterke områder som krever forbedring. Vi kommer til å gjennomføre nærmere analyser og iverksette tiltak for å forbedre hvordan studieprogrammene organiseres og tilrettelegges for studentene, sier Gårseth-Nesbakk.

Et viktig ledd i videreutviklingen av Nord universitet finner prorektoren i samarbeidet med åtte andre europeiske universitet.
- Universitetsalliansen Sea-EU, som vi nylig ble en del av, skal være med på å heve kvaliteten på utdanningen og forskningen vår. Denne alliansen gir oss en rekke muligheter, og flere samarbeidsprosjekter er allerede i gang.

Om Studiebarometeret

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse om studentenes opplevde studiekvalitet.

Studiebarometeret er initiert av Kunnskapsdepartementet og utføres av NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

Kontakter

Bilder

Nord universitetet. Foto: Nord universitet
Nord universitetet. Foto: Nord universitet
Last ned bilde
Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor utdanning ved Nord universitet. Foto: Roger Grostad / Nord universitet
Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor utdanning ved Nord universitet. Foto: Roger Grostad / Nord universitet
Last ned bilde

Om Nord universitet

Nord universitet
Nord universitet
Universitetsalléen 11
8026 Bodø

755 17 000https://www.nord.no

Følg pressemeldinger fra Nord universitet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nord universitet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nord universitet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom