Utdanningsdirektoratet

Resultater fra skolevalget 2021: Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet, men går også mest tilbake

Del

Fremskrittspartiet, Venstre og SV går mest fram i årets skolevalg. Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet, men har også gått mest tilbake sammenlignet med skolevalget i 2017.

Fremskrittspartiet, Venstre og SV går fremmed henholdsvis 3.7, 3.2 og 2.7 prosentpoeng sammenlignet med 2017. Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet, men har gått tilbake med 4.4 prosentpoeng 

Rødt, Høyre og Miljøpartiet De Grønne har også hatt tilbakegang, men i mindre grad. Senterpartiet har en framgang på 1 prosentpoeng, mens KrF nå er nede i 2.0oppslutning i skolevalget etter en nedgang fra 3.2% i 2017. 

Se alle tallene fra årets og tidligere skolevalg på skolevalg.nsd.no.

Om tallene  

Sammenligninger av resultat tar utgangspunkt i partienes resultat ved skolevalget i 2017, i forbindelse med stortingsvalget som ble avholdt da. 

Både valgresultatene og data fra valgundersøkelsene er fritt tilgjengelige på nsd.no/skolevalg. Data fra valgundersøkelsene for 2021 blir klare i oktober/november. 

Det er “den gamle fylkesinndelingen” (før 2019) som gjelder som valgdistrikt for valget. På nettsiden til NSD blir resultatene publisert både i gamle og nye fylker: skolevalg.nsd.no/fylke. 

Muligheten for å registrere resultater fra skolene ble stengt tirsdag 7. september klokken 16.30. Da hadde 381 av 393 påmeldte skoler registrert sine resultater. Ny oppdatering med endelig resultat fra de siste skolene blir publisert fredag 10. september. 

32 år med demokratiopplæring og datainnsamling 

  • Rekordmange skoler har valgt å gjennomføre valget elektronisk i år. Av 393 påmeldte skoler, har 237 (ca. 60 %) valgt å gjennomføre det som elektronisk valg. Ved forrige skolevalg, i 2019, valgte om lag 25 % denne løsningen. 
  • 393 skoler var påmeldt til skolevalget 2021. Av disse hadde 237 valgt å gjennomføre elektronisk valg (Dvs. 60 % av skolene, mot ca. 25 % i 2019). 
  • Ordningen med å arrangere skolevalg har eksistert siden 1989. Siden den gang har det blitt gjennomført skolevalg annethvert år i forbindelse med de ordinære valgene. 
  • Årets valg er det 17. valget i rekken. I 1994 ble det i tillegg gjennomført skolevalg i forbindelse med EU-avstemmingen. 
  • Skolevalgene er en del av demokratiopplæringen i norsk skole. Nærmere 2 millioner stemmer har blitt avgitt i skolevalget siden starten. 
  • Skolevalgene arrangeres av NSD – Norsk senter for forskningsdata på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. 
  • NSD gjennomfører også spørreundersøkelser om norske ungdommer holdninger og kunnskaper om politikk og samfunn i forbindelse med valgene 
  • Tilsvarende spørreundersøkelser blir gjennomført i et representativt utvalg av befolkningen, slik at man har sammenlignbare data.

Kontakter

Henvendelser om resultater og datagrunnlaget kan rettes til NSD, som gjennomfører skolevalget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Pressekontakt i NSD
Marianne Mathiesen
marianne.mathiesen@nsd.no | 91738 475

Pressekontakt i Utdanningsdirektoratet
Are Tågvold Flaten
atf@udir.no | 45 66 77 84

Bilder

Om Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 Oslo

23 30 12 00http://www.udir.no

Utdanningsdirektoratet er Kunnskapsdepartementets utøvende organ for barnehage, skole og fagopplæring og skal sette opplæringspolitikken ut i praksis.

Følg pressemeldinger fra Utdanningsdirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Utdanningsdirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Utdanningsdirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom