Olav Thon Eiendomsselskap

Resultat for 1. halvår 2019

Del

Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde et godt operativt resultat i 1. halvår. Resultatet før skatter og verdiendringer økte med 6 % til 996 millioner kroner - sammenlignet med fjoråret.

STOROTUNET: Utviklingsprosjektet i Vitaminveien i Oslo består av bl.a. Thon Hotel Storo, utleieleiligheter, næringseiendom og Norges største kinosenter, ODEON Oslo. Foto: Kristoffer Myhre
STOROTUNET: Utviklingsprosjektet i Vitaminveien i Oslo består av bl.a. Thon Hotel Storo, utleieleiligheter, næringseiendom og Norges største kinosenter, ODEON Oslo. Foto: Kristoffer Myhre

Resultat før skatter beløp seg til 628 millioner, mot 1,476 millioner i 1. halvår 2018. Forskjellen fra i fjor forklares av at det i år var en verdinedgang på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler på 368 millioner kroner, mens det i 2018 var en verdiøkning på 535 millioner kroner.

– Vi er godt fornøyd med det operative resultatet i konsernet, og resultatet før verdiendringer i 1. halvår er det høyeste noensinne. Solid vekst i leieinntektene og moderat økning av finanskostnadene bidrar til dette, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre. 

– Betydelig fall i den langsiktige renten reduserte verdien på konsernets fastrenteavtaler, mens verdien av konsernets eiendomsportefølje ble noe redusert som følge av usikkerhet knyttet til handelseiendommer. Verdiendringene påvirker ikke konsernets kontantstrøm, som i første halvår økte med 7 % fra samme periode i fjor, sier Sperre.

Omsetningsvekst i Norges ledende kjøpesenterselskap
Olav Thon Eiendomsselskap har i dag 80 kjøpesentre i eie og forvaltning, og er Norges største og ledende kjøpesenterselskap. Markedsposisjonen er solid og i kjøpesenterporteføljen inngår blant andre 7 av landets 9 største kjøpesentre i 2019.

Butikkomsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 22,6 milliarder, en økning fra 22,1 milliarder ved de samme sentrene i 2018. Kjøpesentrenes besøkstall hadde også en økende tendens.

Næringseiendommer i Oslo
Sentrale næringseiendommer i Oslo består av både kontoreiendommer og boliger for utleie, og utgjør rundt 25 % av konsernets eiendomsportefølje. Etterspørselen etter eiendommer i dette eiendomssegmentet er høy, og verdiene i dette segmentet ble oppjustert i 1. halvår.

Fremtidsutsikter
– Norsk økonomi utvikler seg godt, og renten økes i moderat tempo. Vi styrker kjøpesentrenes posisjon som sentrale møteplasser for handel og opplevelse. Sentrene viser vekst i både i butikkomsetning og i besøkstall. I kontormarkedet i Oslo-området faller ledigheten og leieprisene viser en positiv utvikling. Totalt sett mener vi at forholdene ligger til rette for at konsernet skal kunne presentere gode operative resultater også i tiden fremover, sier Sperre.

LES HELE RAPPORTEN HER 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

STOROTUNET: Utviklingsprosjektet i Vitaminveien i Oslo består av bl.a. Thon Hotel Storo, utleieleiligheter, næringseiendom og Norges største kinosenter, ODEON Oslo. Foto: Kristoffer Myhre
STOROTUNET: Utviklingsprosjektet i Vitaminveien i Oslo består av bl.a. Thon Hotel Storo, utleieleiligheter, næringseiendom og Norges største kinosenter, ODEON Oslo. Foto: Kristoffer Myhre
Last ned bilde

Om Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap
Stenersgata 2A
0184 Oslo

23 08 00 00http://www.olt.no

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og selskapets aksjer ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden starten har selskapet vokst betydelig, og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 millioner kroner til 3.270 millioner kroner ved inngangen til 2022. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 20 milliarder kroner.

Fra tidlig på 1990-tallet har det viktigste satsingsområde vært kjøpesentereiendom, og Olav Thon Eiendomsselskap er i dag Norges ledende kjøpesenteraktør og en betydelig aktør også i det svenske kjøpesentermarkedet.

Selskapet inngår i Olav Thon Gruppen, som er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotelloperatører (Thon Hotels). Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen.

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Eiendomsselskap på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom