Olav Thon Eiendomsselskap

Resultat for 1. halvår 2019

Del

Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde et godt operativt resultat i 1. halvår. Resultatet før skatter og verdiendringer økte med 6 % til 996 millioner kroner - sammenlignet med fjoråret.

STOROTUNET: Utviklingsprosjektet i Vitaminveien i Oslo består av bl.a. Thon Hotel Storo, utleieleiligheter, næringseiendom og Norges største kinosenter, ODEON Oslo. Foto: Kristoffer Myhre
STOROTUNET: Utviklingsprosjektet i Vitaminveien i Oslo består av bl.a. Thon Hotel Storo, utleieleiligheter, næringseiendom og Norges største kinosenter, ODEON Oslo. Foto: Kristoffer Myhre

Resultat før skatter beløp seg til 628 millioner, mot 1,476 millioner i 1. halvår 2018. Forskjellen fra i fjor forklares av at det i år var en verdinedgang på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler på 368 millioner kroner, mens det i 2018 var en verdiøkning på 535 millioner kroner.

– Vi er godt fornøyd med det operative resultatet i konsernet, og resultatet før verdiendringer i 1. halvår er det høyeste noensinne. Solid vekst i leieinntektene og moderat økning av finanskostnadene bidrar til dette, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre. 

– Betydelig fall i den langsiktige renten reduserte verdien på konsernets fastrenteavtaler, mens verdien av konsernets eiendomsportefølje ble noe redusert som følge av usikkerhet knyttet til handelseiendommer. Verdiendringene påvirker ikke konsernets kontantstrøm, som i første halvår økte med 7 % fra samme periode i fjor, sier Sperre.

Omsetningsvekst i Norges ledende kjøpesenterselskap
Olav Thon Eiendomsselskap har i dag 80 kjøpesentre i eie og forvaltning, og er Norges største og ledende kjøpesenterselskap. Markedsposisjonen er solid og i kjøpesenterporteføljen inngår blant andre 7 av landets 9 største kjøpesentre i 2019.

Butikkomsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 22,6 milliarder, en økning fra 22,1 milliarder ved de samme sentrene i 2018. Kjøpesentrenes besøkstall hadde også en økende tendens.

Næringseiendommer i Oslo
Sentrale næringseiendommer i Oslo består av både kontoreiendommer og boliger for utleie, og utgjør rundt 25 % av konsernets eiendomsportefølje. Etterspørselen etter eiendommer i dette eiendomssegmentet er høy, og verdiene i dette segmentet ble oppjustert i 1. halvår.

Fremtidsutsikter
– Norsk økonomi utvikler seg godt, og renten økes i moderat tempo. Vi styrker kjøpesentrenes posisjon som sentrale møteplasser for handel og opplevelse. Sentrene viser vekst i både i butikkomsetning og i besøkstall. I kontormarkedet i Oslo-området faller ledigheten og leieprisene viser en positiv utvikling. Totalt sett mener vi at forholdene ligger til rette for at konsernet skal kunne presentere gode operative resultater også i tiden fremover, sier Sperre.

LES HELE RAPPORTEN HER 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

STOROTUNET: Utviklingsprosjektet i Vitaminveien i Oslo består av bl.a. Thon Hotel Storo, utleieleiligheter, næringseiendom og Norges største kinosenter, ODEON Oslo. Foto: Kristoffer Myhre
STOROTUNET: Utviklingsprosjektet i Vitaminveien i Oslo består av bl.a. Thon Hotel Storo, utleieleiligheter, næringseiendom og Norges største kinosenter, ODEON Oslo. Foto: Kristoffer Myhre
Last ned bilde

Om Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap
Stenersgata 2A
0184 Oslo

23 08 00 00http://www.olt.no

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og selskapets aksjer ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden starten har selskapet vokst betydelig, og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 millioner kroner til 3.215 millioner kroner ved inngangen til 2020. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 17,9 milliarder kroner.

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Eiendomsselskap på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom