Petoro AS

Resultat 3. kvartal SDØE: Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm

Del

Petoro leverte en kontantstrøm på 98 milliarder per tredje kvartal. Kontantstrømmen for tredjekvartalet isolert er på 44 milliarder, noe som er den høyeste for et kvartal i Petoros historie.

Langsiktig næring: - Det er fort gjort å ta disse inntektene for gitt, men det er viktig å huske på at vi hver dag høster av beslutninger og investeringer som i mange tilfeller er gjort flere år tilbake i tid, sier administrerende direktør i Petoro Kristin Kragseth.
Langsiktig næring: - Det er fort gjort å ta disse inntektene for gitt, men det er viktig å huske på at vi hver dag høster av beslutninger og investeringer som i mange tilfeller er gjort flere år tilbake i tid, sier administrerende direktør i Petoro Kristin Kragseth.

- Vi har opplevd et kraftig oppsving i energiprisene særlig i det siste halvåret. Prisene er nå så høye at dette ikke er bærekraftig på sikt, sier administrerende direktør i Petoro Kristin Kragseth. - Årsakene til dette er sammensatt. Både tørt og rolige værforhold som begrenser strømproduksjon samt en økt etterspørsel etter at pandemien begynte å slippe taket har gitt store prisutslag.

- Det er fort gjort å ta disse inntektene for gitt, men det er viktig å huske på at vi hver dag høster av beslutninger og investeringer som i mange tilfeller er gjort flere år tilbake i tid, sier Kragseth. Dette underbygger et av Petoros mål om langsiktig verdiskaping fra norsk sokkel. – Vi jobber aktivt i partnerskapene hver dag for å få realisert de prosjektene som ligger i vår portefølje på best mulig måte slik at vi sikrer verdier til fellesskapet, sier Kragseth.

Viktige bidragsytere er naturligvis nye storfelt som Johan Sverdrup, men minst like viktig er videreutviklingen av modne felt som eksempelvis Snorre Expansion Project som kom i produksjon rundt årsskiftet. – Særlig viktig er utbyggingen av Troll fase 3 som nettopp ble satt i produksjon og som skal fortsette å produsere i flere ti-år, understreker Kragseth.

Trollfeltet i en klasse for seg
Petoro har en andel på 56 prosent i Troll, og feltet står i en egen klasse i norsk og europeisk sammenheng. Feltet produserte litt over 35 milliarder kubikkmeter gass i 2020, nesten en tredjedel av den totale norske gassproduksjonen og 8% av gassen som brukes i Europa. Det er også tre ganger så mye som det nest største gassproduserende feltet, Ormen Lange – der det nylig ble besluttet å investere i havbunnskompresjon for å øke produksjonen ytterligere.

Gassprisene har steget gjennom hele 2021, og særlig har økningen vært sterk i tredje kvartal hvor gassprisen mer enn doblet seg. Ved utgangen av kvartalet ble gass omsatt på priser 4-5 ganger høyere enn normalt prisnivå. Med disse prisene er gassen nå rundt dobbelt så dyr som olje målt i energiinnhold.

- Vi har den siste tiden opplevd ekstreme energipriser, særlig når det gjelder gass og elektrisitet, sier Kragseth. - Selv om høye energipriser gir svært store inntekter til Norge ser vi også at det gir utslag i form av global uro for forutsigbar og rimelig tilgang på energi. - I tillegg er store deler av den fornybare elektrisitetsproduksjonen i Europa avhengig av vind. Når vinden ikke blåser produseres det heller ikke strøm. Dette understreker hvor sårbart energisystemet er, og ikke minst hvor avhengige vi fortsatt er av stabiliserende energikilder som eksempelvis gass, poengterer Kragseth.

I Storbritannia har situasjonen blitt kritisk. Det er blant annet blitt startet opp igjen kullkraftverk, mens kraftdistributører ber om krisehjelp fra regjeringen. – Når vi alle vet hvor avgjørende det er å kutte utslipp for å nå målene i Paris-avtalen understreker denne utviklingen kompleksiteten i energisystemet, sier Kragseth. – Vi skal fortsette å jobbe for å kutte mest mulig av våre egne utslipp, samtidig som vi sikrer stabil leveranse av energi.

Petoro har flere prosjekter i porteføljen som skal bidra til at vi når de nasjonale målene om utslippskutt. Et avgjørende bidrag er å kutte utslipp i produksjonsleddet slik at vi framover har mulighet til å utvikle utslippsfrie og av-karboniserte verdikjeder. – Et viktig felt for oss i denne sammenhengen er Snøhvit i Barentshavet, sier Kragseth. – Melkøya, som er landanlegget til Snøhvit, representerer et av de største utslippspunktene i Norge. Anlegget har planlagt levetid helt til 2050, og Petoro vil bidra aktivt i å få modnet full elektrifisering til investeringsbeslutning i 2022. Dette vil være et tiltak som bidrar betydelig til de nasjonale reduksjonene i CO2- utslipp samtidig som det posisjonerer Snøhvit for en lavkarbonframtid.

Resultat per tredje kvartal
Det ble i SDØE-porteføljen registrert 12 alvorlige hendelser hittil i år sammenlignet mot 21 i samme periode i fjor. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens på 0,58 siste 12 måneder, som er en nedgang fra 0,9 ved årsskiftet.

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var per tredje kvartal på 98 milliarder kroner, en økning på 53 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Dette skyldes kraftig økning i priser, økt etterspørsel samt god operasjonell og sikker drift.

Samlet olje- og gassproduksjon var 1002 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), 22 kboed høyere enn for samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak høyere gassuttak på Troll og Oseberg, samt høyere oljeproduksjon fra Johan Sverdrup som følge av økt produksjonskapasitet

Les mer i styrets kvartalsrapport for ytterligere detaljer.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Langsiktig næring: - Det er fort gjort å ta disse inntektene for gitt, men det er viktig å huske på at vi hver dag høster av beslutninger og investeringer som i mange tilfeller er gjort flere år tilbake i tid, sier administrerende direktør i Petoro Kristin Kragseth.
Langsiktig næring: - Det er fort gjort å ta disse inntektene for gitt, men det er viktig å huske på at vi hver dag høster av beslutninger og investeringer som i mange tilfeller er gjort flere år tilbake i tid, sier administrerende direktør i Petoro Kristin Kragseth.
Last ned bilde

Lenker

Om Petoro AS

Petoro AS
Petoro AS
Postboks 300 Sentrum
4002 Stavanger

51 50 20 00https://www.petoro.no

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg.

Følg pressemeldinger fra Petoro AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Petoro AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Petoro AS

Resultat 2. kvartal SDØE: 54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles30.7.2021 10:00:00 CEST | Pressemelding

Petoro leverte en kontantstrøm på 54 milliarder kroner per andre kvartal 2021. Dette er en økning på 20 milliarder i forhold til samme periode i fjor. - Kontantstrømmen fra Petoro i første halvår er nå nesten like høy som for hele 2020 til sammen, sier administrerende direktør Kristin Kragseth. - Dette skyldes kraftig økning i priser, økt etterspørsel samt god operasjonell og sikker drift.

Årsresultat Petoro/SDØE - Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten9.3.2021 09:30:00 CET | Pressemelding

Petoro leverte 59 milliarder kroner til staten i 2020. Dette er en nedgang på 37 milliarder fra 2019. Hovedårsaken er kraftig prisfall på olje og gass grunnet covid-19. - I et svært spesielt år preget av nedstengning og sterke mobilitetsbegrensninger, viser SDØE-porteføljen sin styrke. Dette bidrar til store inntekter og understreker hvor viktig vår industri er for samfunnet, sier konstituert administrerende direktør Kjell Morisbak Lund.

Resultat 3. kvartal SDØE - Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå30.10.2020 10:00:00 CET | Pressemelding

Petoro leverte en kontantstrøm til staten på 45 milliarder kroner per tredje kvartal. Dette er en nedgang på 42 prosent i forhold til samme periode i 2019. Kontantstrømmen for tredje kvartal var på 12 milliarder, dette gir en bedring i kontantstrømmen på fem milliarder sammenlignet med andre kvartal. Økningen skyldes en midlertidig lettelse av smitteverntiltakene globalt som førte til etterspørselsvekst og en økning i prisene på olje- og gass.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom