Petoro AS

Resultat 3. kvartal SDØE - Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå

Del

Petoro leverte en kontantstrøm til staten på 45 milliarder kroner per tredje kvartal. Dette er en nedgang på 42 prosent i forhold til samme periode i 2019. Kontantstrømmen for tredje kvartal var på 12 milliarder, dette gir en bedring i kontantstrømmen på fem milliarder sammenlignet med andre kvartal. Økningen skyldes en midlertidig lettelse av smitteverntiltakene globalt som førte til etterspørselsvekst og en økning i prisene på olje- og gass.

- Selv i et turbulent marked gir fortsatt SDØE-porteføljen betydelige inntekter til fellesskapet, sier konstituert administrerende direktør i Petoro Kjell Morisbak Lund. Foto: Troll A-plattformen
- Selv i et turbulent marked gir fortsatt SDØE-porteføljen betydelige inntekter til fellesskapet, sier konstituert administrerende direktør i Petoro Kjell Morisbak Lund. Foto: Troll A-plattformen

- Nedgangen i forhold til fjoråret skyldes primært det store etterspørselsfallet som covid-19-pandemien har forårsaket, sier konstituert administrerende direktør i Petoro, Kjell Morisbak Lund. Det internasjonale energibyrået IEA publiserte sin årlige rapport World Energy Outlook 2020 den 13. oktober. IEA venter at den globale energibruken vil falle med fem prosent året sett under ett. Rapporten fremholder at krisen vi er inne i har skapt større forstyrrelser i energisektoren enn noen annen hendelse i nyere historie. IEA anslår at etterspørselen tidligst vil være tilbake på pre-covid-19 nivå i 2023.

Store inntekter til fellesskapet
- Selv i et så turbulent marked gir fortsatt SDØE-porteføljen betydelige inntekter til fellesskapet, sier Morisbak Lund. Petoro forvalter Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) som representerer et stort og langsiktig inntekstgrunnlag for Norge. SDØE-porteføljen ble per 1. januar 2020 verdsatt til 1044 milliarder kroner i Rystad Energys verdivurdering utført for Olje- og energidepartementet, der Rystad Energy også viser til at bidraget fra Petoros virksomhet er betydelig. I 2018 var verdivurderingen av porteføljen 1093 milliarder kroner, og Petoro har siden da levert en kontantstrøm på 216 milliarder kroner.

- Petoros viktigste oppgave er å sørge for at verdiene i porteføljen blir realisert. I tillegg er målet å skape ytterligere verdier gjennom et aktivt og strategisk arbeid i interessentskapene, fremhever Morisbak Lund. - Rystad-rapporten viser hvilke enorme verdier porteføljen representerer for den norske stat.

Høy aktivitet i porteføljen
Operatørene på norsk sokkel skal roses for å ha opprettholdt et høyt produksjonsnivå i perioden til tross for utfordringer knyttet til covid-19. Det er i dag et stort antall prosjekter og et høyt aktivitetsnivå i SDØE-porteføljen, både innenfor prosjekter som skal bidra til å redusere klimagassutslipp, nye utbygginger og videreutvikling. - De modne store feltene utgjør fortsatt grunnstammen i vår portefølje. Videre utvikling av disse feltene er avgjørende for å opprettholde produksjonsnivået, sier Morisbak Lund og viser til to av de største som er Troll fase 3 og Snorre Expansion Project.

Det jobbes også med å ferdigstille flere nye utbygginger som blant annet Johan Sverdrup fase 2 og Martin Linge.  - Det er en kjent sak at sistnevnte prosjekt ikke har hatt den utviklingen vi skulle ønsket oss, påpeker Morisbak Lund. - Vår prioritet er å få feltet i gang på en sikker måte, med en produksjon som raskt kan realisere de store verdiene som ligger der. Petoro har i den forbindelse engasjert seg tungt i vurderingene av brønnsituasjonen på Martin Linge, som eksempel på Petoros utøvelse av påse-plikt som rettighetshaver.

28. september leverte partnerskapet i Breidablikk, plan for utbygging og drift (PUD) til olje- og energiministeren. Breidablikk er et av de største oljefunnene på norsk sokkel som ikke er utbygd og vil gi betydelige verdier til samfunnet og eierne. Utbyggingen understøtter Petoros strategi for utvikling av felt ved å benytte eksisterende infrastruktur, i dette tilfelle via Grane-plattformen.

HMS
28. september brøt det ut en alvorlig brann i en turbin på LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest. Ingen kom til skade. Equinor arbeider med å få oversikt over skadeomfang, hendelsesforløp og årsakene til brannen.  Anlegget vil sannsynligvis være nedstengt i inntil 12 måneder for utbedringer. Hendelsen har bidratt til den negative utviklingen av alvorlig hendelsesfrekvens i porteføljen, som nå er på 1,0 siste 12 måneder. – Vi er ikke fornøyde med denne utviklingen, og vil opprettholde vår oppfølging av operatørenes HMS-arbeid i lisensene, med særskilt oppmerksomhet på storulykkerisiko, understreker Morisbak Lund.

Resultat SDØE per 3. kvartal
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var per tredje kvartal 45 milliarder kroner, en reduksjon på 42 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i all hovedsak lavere priser som følge av covid-19-pandemien. Total produksjon var 980.000 fat oljeekvivalenter per dag (boed), en oppgang på 41.000 boed sammenlignet med samme periode i fjor.

Gassproduksjonen var 96 millioner standard kubikkmeter per dag. Væskeproduksjonen var 374.000 boed, 34.000 boed høyere enn samme periode i fjor. Økningen skyldes oppstart av Johan Sverdrup i slutten 2019. Eksklusiv produksjonen fra Johan Sverdrup falt væskeproduksjonen med 11 prosent. Dette skyldes naturlig produksjonsfall på modne felt, samt reduksjon fra de feltene som er omfattet av myndighetenes reviderte produksjonstillatelser.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Selv i et turbulent marked gir fortsatt SDØE-porteføljen betydelige inntekter til fellesskapet, sier konstituert administrerende direktør i Petoro Kjell Morisbak Lund. Foto: Troll A-plattformen
- Selv i et turbulent marked gir fortsatt SDØE-porteføljen betydelige inntekter til fellesskapet, sier konstituert administrerende direktør i Petoro Kjell Morisbak Lund. Foto: Troll A-plattformen
Last ned bilde

Lenker

Om Petoro AS

Petoro AS
Petoro AS
Postboks 300 Sentrum
4002 Stavanger

51 50 20 00https://www.petoro.no

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg.

Følg pressemeldinger fra Petoro AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Petoro AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Petoro AS

Resultat 2. kvartal SDØE: 54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles30.7.2021 10:00:00 CEST | Pressemelding

Petoro leverte en kontantstrøm på 54 milliarder kroner per andre kvartal 2021. Dette er en økning på 20 milliarder i forhold til samme periode i fjor. - Kontantstrømmen fra Petoro i første halvår er nå nesten like høy som for hele 2020 til sammen, sier administrerende direktør Kristin Kragseth. - Dette skyldes kraftig økning i priser, økt etterspørsel samt god operasjonell og sikker drift.

Årsresultat Petoro/SDØE - Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten9.3.2021 09:30:00 CET | Pressemelding

Petoro leverte 59 milliarder kroner til staten i 2020. Dette er en nedgang på 37 milliarder fra 2019. Hovedårsaken er kraftig prisfall på olje og gass grunnet covid-19. - I et svært spesielt år preget av nedstengning og sterke mobilitetsbegrensninger, viser SDØE-porteføljen sin styrke. Dette bidrar til store inntekter og understreker hvor viktig vår industri er for samfunnet, sier konstituert administrerende direktør Kjell Morisbak Lund.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom