Petoro AS

Resultat 2. kvartal SDØE: 54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles

Del

Petoro leverte en kontantstrøm på 54 milliarder kroner per andre kvartal 2021. Dette er en økning på 20 milliarder i forhold til samme periode i fjor. - Kontantstrømmen fra Petoro i første halvår er nå nesten like høy som for hele 2020 til sammen, sier administrerende direktør Kristin Kragseth. - Dette skyldes kraftig økning i priser, økt etterspørsel samt god operasjonell og sikker drift.

Nylig tiltrådt administrerende direktør i Petoro Kristin Kragseth: – Jeg mener at Norge skal videreutvikle løsninger som vil bidra til å redusere våre utslipp både fra produksjonen og bruken av denne typen energi.
Nylig tiltrådt administrerende direktør i Petoro Kristin Kragseth: – Jeg mener at Norge skal videreutvikle løsninger som vil bidra til å redusere våre utslipp både fra produksjonen og bruken av denne typen energi.

Kontantstrømmen fra Petoro bidrar vesentlig til det norske velferdssamfunnet. - Det store antallet prosjekter som nå modnes fram er viktig både for å opprettholde aktiviteten hos leverandørene samt å sikre realisering av verdifulle ressurser, sier Kragseth. Hun minner samtidig om at bransjen må være sitt ansvar bevisst og unngå en kostnadsspiral slik vi har erfart tidligere. - Petoro har en stor portefølje på nesten 200 lisenser og rekordmange små og store prosjekter. Vi skal bidra til å sikre gode løsninger og kvalitet når beslutninger skal tas.

Petoro forvalter en omfattende portefølje med flere store, modne felt. - Vi må ikke glemme at de største verdiene ligger samlet her. Felt og rørledninger kan brukes lenge. Dette må vi utnytte ved å avdekke og utbygge flere ressurser i nærområdene. Dette krever stor innsats fra oss alle, påpeker Kragseth.

Norsk olje og gass – en viktig del av omstillingen
I mai presenterte det internasjonale energibyrået IEA en rapport der det fremheves én mulig vei mot netto nullutslipp i energisektoren. Selv om rapporten fremskriver en kraftig reduksjon i etterspørselen etter olje- og gass fram mot 2050 viser den også at det vil være behov for petroleumsprodukter i årene fremover. - Scenariet fra IEA gir en av flere ulike muligheter for å nå målene i Paris-avtalen. Den oljen og gassen som vil bli produsert i fremtiden vil være den som er mest kostnadseffektiv og med lavest mulig produksjonsutslipp, understreker Kragseth. – Norge må videreutvikle løsninger som vil bidra til å redusere våre utslipp både fra produksjonen og bruken av denne typen energi. Eksempler er hydrogen, ammoniakk og CO2-fangst og -lagring. Vi i Norge har kompetanse, erfaring og midler til å få dette til.

I juni la regjeringen fram sin stortingsmelding «Energi til arbeid» der regjeringen viderefører hovedlinjene i norsk olje- og gasspolitikk. Meldingen viser at ressursene på norsk sokkel kan bidra med betydelige verdier og arbeidsplasser også i fremtiden. Regjeringen framhever blant annet at elektrifisering av plattformer med kraft fra land er en av hovedløsningene for å redusere utslipp.

Markedsutsikter
Etter å ha vært stabil innenfor 60-70 dollar per fat har oljeprisen steget mot 75 dollar fatet i slutten av kvartalet - over dobbelt så høy som andre kvartal i fjor. - Vi ser effekten av at samfunnet åpner mer opp sammen med en ekspansiv finanspolitikk i form av store offentlige tiltakspakker, sier Kragseth. - Forutsatt videre åpning av samfunnet ser vi tegn til at veksten vil fortsette inn i tredje kvartal.

Petoro har også en stor gassportefølje og de europeiske gassprisene har i løpet av andre kvartal steget til rekordhøye nivå. En kald vinter i Europa ledet til tømming av gasslager som nå må fylles. Sterk etterspørselsvekst i Kina har også gitt økt konkurranse om de globale LNG-forsyningene og trukket opp prisene i Europa, og markedet forventer sterke priser resten av 2021 og starten av 2022.

Resultat per andre kvartal
Det ble i SDØE-porteføljen registrert tre alvorlige hendelser sammenlignet mot 12 i samme periode i fjor. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens på 0,61 siste 12 måneder, som er en nedgang fra 0,9 ved årsskiftet.

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var per andre kvartal på 54 milliarder kroner, en økning på 20 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Dette skyldes kraftig økning i priser, økt etterspørsel samt god operasjonell og sikker drift.

Samlet olje- og gassproduksjon var 996 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), 17 kboed høyere enn for samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak høyere gassuttak på Troll og Oseberg, delvis motvirket av stans i produksjonen fra Snøhvit etter brannen på Melkøya og planlagt revisjonsstans på Åsgard.

Les mer i styrets kvartalsrapport for ytterligere detaljer.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nylig tiltrådt administrerende direktør i Petoro Kristin Kragseth: – Jeg mener at Norge skal videreutvikle løsninger som vil bidra til å redusere våre utslipp både fra produksjonen og bruken av denne typen energi.
Nylig tiltrådt administrerende direktør i Petoro Kristin Kragseth: – Jeg mener at Norge skal videreutvikle løsninger som vil bidra til å redusere våre utslipp både fra produksjonen og bruken av denne typen energi.
Last ned bilde

Lenker

Om Petoro AS

Petoro AS
Petoro AS
Postboks 300 Sentrum
4002 Stavanger

51 50 20 00https://www.petoro.no

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg.

Følg pressemeldinger fra Petoro AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Petoro AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Petoro AS

Årsresultat Petoro/SDØE - Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten9.3.2021 09:30:00 CET | Pressemelding

Petoro leverte 59 milliarder kroner til staten i 2020. Dette er en nedgang på 37 milliarder fra 2019. Hovedårsaken er kraftig prisfall på olje og gass grunnet covid-19. - I et svært spesielt år preget av nedstengning og sterke mobilitetsbegrensninger, viser SDØE-porteføljen sin styrke. Dette bidrar til store inntekter og understreker hvor viktig vår industri er for samfunnet, sier konstituert administrerende direktør Kjell Morisbak Lund.

Resultat 3. kvartal SDØE - Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå30.10.2020 10:00:00 CET | Pressemelding

Petoro leverte en kontantstrøm til staten på 45 milliarder kroner per tredje kvartal. Dette er en nedgang på 42 prosent i forhold til samme periode i 2019. Kontantstrømmen for tredje kvartal var på 12 milliarder, dette gir en bedring i kontantstrømmen på fem milliarder sammenlignet med andre kvartal. Økningen skyldes en midlertidig lettelse av smitteverntiltakene globalt som førte til etterspørselsvekst og en økning i prisene på olje- og gass.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom