Petoro AS

Resultat 2. kvartal SDØE - Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal

Del

Petoro leverte en kontantstrøm til staten på 34 milliarder kroner per første halvår 2020. Dette er en nedgang på 43 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. Som tidligere varslet er kontantstrømmen for andre kvartal kraftig redusert og endte på 7 milliarder kroner, den laveste siden opprettelsen av Petoro i 2001. Fallet i prisene på olje og gass skyldes først og fremst en sterk reduksjon i etterspørselen som følge av covid-19-pandemien og de betydelige konsekvensene dette har fått for verdensøkonomien.

Det er viktig å holde aktiviteten på norsk sokkel i gang, ikke minst for å beholde kompetansen i norsk leverandørindustri. - Dette er nødvendig for å sikre teknologisk utvikling, realisere gjenværende ressurser og sikre høykompetente arbeidsplasser, sier administrerende direktør i Petoro Grethe Moen.
Det er viktig å holde aktiviteten på norsk sokkel i gang, ikke minst for å beholde kompetansen i norsk leverandørindustri. - Dette er nødvendig for å sikre teknologisk utvikling, realisere gjenværende ressurser og sikre høykompetente arbeidsplasser, sier administrerende direktør i Petoro Grethe Moen.

- Nedgangen i kontantstrømmen er en direkte konsekvens av de globale utfordringene for olje- og gassindustrien, sier administrerende direktør i Petoro Grethe Moen. – På kort sikt får dette umiddelbar virkning på inntektene til staten fra vår portefølje. Selv om olje- og gasselskapene var bedre rustet til å møte krisen nå enn ved forrige prisfall i 2014, skaper dagens situasjon stor usikkerhet om hvilke langsiktige konsekvenser pandemien vil få for industrien. Å styrke attraktiviteten til norsk sokkel har derfor aldri vært viktigere, sier Moen og understreker betydningen av myndighetenes tiltakspakke både på kort og lang sikt.

Tiltakspakken til oljeindustrien gir betydelige insentiver til bransjen for å igangsette lønnsomme utbygginger som vil bidra med inntekter til staten. Ifølge Rystad Energy kan tiltakspakken bidra til at 15-20 nye prosjekter vil bli realisert de neste to til tre årene. Petoro beregner lønnsomhet i prosjekter før skatt og våre lønnsomhetsvurderinger blir derfor ikke direkte påvirket av tiltakspakken. Et av de store prosjektene som nå planlegges realisert, er videreutviklingen i Grane-området, kalt Breidablikk, der Petoro har betydelige deltakerandeler. – Dette er et omfattende prosjekt som gjennom å benytte eksisterende infrastruktur gjør det mulig å utvinne ytterligere lønnsomme ressurser i dette området, sier Moen.

Lønnsom drift er avgjørende
SDØE-porteføljen er blant de mest modne porteføljene på norsk sokkel, og Petoros mål er å sørge for å realisere høyest mulig verdi fra denne. Da blir tid en viktig faktor, hvor forhold som teknisk levetid, trykkutvikling i reservoarene og kostnadsnivå påvirker lønnsomheten til gjenværende ressurser. Reserver nær eksisterende felt er avhengig av at vertsplattformene er i drift, og vertsfeltene er avhengig av ny produksjon for å kunne opprettholde lønnsom drift. - Derfor er vi opptatt av å øke produksjonen på alle felt innenfor de muligheter som finnes på og nær feltene i dag, sier Moen. Det viktigste virkemidlet er stadig påfyll av nye produksjonsbrønner, noe som forutsetter en kontinuerlig forbedring av boreeffektiviteten. Samtidig er en fortsatt høy leteaktivitet sentralt for å sikre at eventuelle funn kan komme i produksjon mens infrastrukturen fremdeles er i drift.

Det er viktig å holde aktiviteten på norsk sokkel i gang, ikke minst for å beholde og videreutvikle kompetansen i norsk leverandørindustri. - Dette er nødvendig for å sikre teknologisk utvikling, realisere gjenværende ressurser og sikre høykompetente arbeidsplasser i industrien. Over 200.000 arbeidstakere har sitt daglige virke i tilknytning til den norske leverandørindustrien. Mange av disse bedriftene er per i dag uerstattelige for lokalsamfunnene. Dette representerer kunnskap og kompetanse som er helt sentral i videreutvikling av olje- og gassnæringen, samtidig som denne kunnskapen skal sikre Norges fremtid som karbonnøytral industrinasjon, poengterer Grethe Moen.

Helse, miljø og sikkerhet
HMS-resultatene er noe forbedret sammenlignet med samme periode i fjor, men fortsatt inntreffer for mange uønskede hendelser. Alvorlig hendelsesfrekvens er 0,7 per første halvår 2020. Som rettighetshaver er Petoro forpliktet til å bidra til god HMS i lisensporteføljen og påse at operatørene utøver sin rolle i tråd med de krav som stilles.

- Vi har valgt å ha særlig oppmerksomhet mot håndtering av storulykkerisiko, hvor eksempelvis covid-19-situasjonens effekt på vedlikeholdet i porteføljen er en faktor som kan påvirke risikobildet og følges tett også av oss. Så langt er vår vurdering at dette er godt håndtert av operatørene, sier Moen.

Resultat SDØE 1. halvår 2020
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var per første halvår 34 milliarder kroner, en reduksjon på 25 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i all hovedsak lavere priser som følge av covid-19-pandemien. Total produksjon var 979 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), en nedgang på 43 kboed sammenlignet med samme periode i fjor.

- Det er svært positivt at covid-19 situasjonen ikke har ført til produksjonsstans og at man har klart å opprettholde driften igjennom en svært krevende periode, understreker Moen.

Gassproduksjonen var 95 millioner standard kubikkmeter per dag, en nedgang på 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes i stor grad bruk av fleksibelt gassuttak for prisoptimalisering på Troll og Oseberg.

Væskeproduksjonen var 379 kboed, 34 kboed høyere enn samme periode i fjor. Økningen skyldes oppstart av Johan Sverdrup i oktober 2019. Eksklusiv produksjonen fra Johan Sverdrup falt produksjonen med 35 kboed. Dette skyldes naturlig produksjonsfall på flere felt, samt ytterligere reduksjon for oljeproduksjonen i juni for de feltene som er omfattet av myndighetenes reviderte produksjonstillatelser.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det er viktig å holde aktiviteten på norsk sokkel i gang, ikke minst for å beholde kompetansen i norsk leverandørindustri. - Dette er nødvendig for å sikre teknologisk utvikling, realisere gjenværende ressurser og sikre høykompetente arbeidsplasser, sier administrerende direktør i Petoro Grethe Moen.
Det er viktig å holde aktiviteten på norsk sokkel i gang, ikke minst for å beholde kompetansen i norsk leverandørindustri. - Dette er nødvendig for å sikre teknologisk utvikling, realisere gjenværende ressurser og sikre høykompetente arbeidsplasser, sier administrerende direktør i Petoro Grethe Moen.
Last ned bilde

Lenker

Om Petoro AS

Petoro AS
Petoro AS
Postboks 300 Sentrum
4002 Stavanger

51 50 20 00https://www.petoro.no

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg.

Følg saker fra Petoro AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Petoro AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Petoro AS

59 milliarder til oljefondet fra Petoro første halvår 20198.8.2019 10:00:00 CESTPressemelding

Norske kontinentalsokkel står fortsatt sterkt. Stabil produksjon bidro til at Petoro i første halvår 2019 overførte 59 milliarder kroner til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet), tre milliarder mer enn i første halvår 2018. Inntektene fra Petoro utgjør en sentral del av statens inntekter fra olje- og gassindustrien. - Det er svært gledelig å konstatere at inntektene fra statens portefølje fortsatt er høye, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro. - Dette viser at våre produserende felt er lønnsomme også i et marked der olje- og gassprisene svinger.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom