Petoro AS

Resultat 1. kvartal SDØE: 26 milliarder til staten – kraftig resultatforbedring fra Petoro

Del

Petoro leverte en kontantstrøm til staten på 26 milliarder kroner i første kvartal 2021. Dette tilsvarer kontantstrømmen for de to siste kvartalene i 2020. Prisene på olje og gass styrket seg betydelig fra slutten av fjoråret og bidro til denne forbedringen. Kontantstrømmen er nå på nivå med perioden før pandemien.

23. april leverte partnerskapet i Troll plan for utbygging og drift (PUD) for elektrifisering av Troll Vest. - Som største rettighetshaver med 56 prosent andel i Troll-lisensen er Petoro svært fornøyd med å ha bidratt til beslutningen om å gjennomføre elektrifisering av Troll Vest, sier konstituert administrerende direktør Kjell Morisbak Lund.
23. april leverte partnerskapet i Troll plan for utbygging og drift (PUD) for elektrifisering av Troll Vest. - Som største rettighetshaver med 56 prosent andel i Troll-lisensen er Petoro svært fornøyd med å ha bidratt til beslutningen om å gjennomføre elektrifisering av Troll Vest, sier konstituert administrerende direktør Kjell Morisbak Lund.

- Olje- og gassprisene som ble oppnådd for Petoro i første kvartal er henholdsvis 15 og 48 prosent høyere enn i første kvartal 2020 og er et tegn på at energimarkedene synes å ha stabilisert seg i denne fasen av korona-pandemien, sier konstituert administrerende direktør i Petoro, Kjell Morisbak Lund.

Styrket etterspørsel og begrensninger i oljeproduksjonen gjennom det siste året har ført til at oljeprisen holder seg på et nivå over 60 USD per fat, noe som er rundt tre ganger høyere enn på samme tid i fjor. Samtidig har de europeiske gassprisene gradvis økt til et prisnivå som er rundt fire ganger høyere enn for ett år siden.

Elektrifisering av Troll
23. april leverte partnerskapet i Troll plan for utbygging og drift (PUD) for elektrifisering av Troll Vest. - Som største rettighetshaver med 56 prosent andel i Troll-lisensen er Petoro svært fornøyd med å ha bidratt til beslutningen om å gjennomføre elektrifisering av Troll Vest, sier Morisbak Lund.

- Reisen fra da Petoro i 2016 foreslo å studere en delvis elektrifisering av Troll Vest og fram til i dag har vært omfattende. Gjennom strategisk videreutvikling vil Troll fortsette å være juvelen i Petoros portefølje, sier Morisbak Lund. Selv i et så krevende år som 2020 ga Troll alene Petoro en netto kontantstrøm på over 20 milliarder kroner som går rett til vår eier, staten.

Elektrifisering av Troll B og Troll C vil sannsynligvis bli blant de største tiltakene for reduksjon av CO2-utslipp i Petoros feltportefølje, og bidrar betydelig til totalen av målsatte reduksjoner fra bransjen. - Regjeringens klimamelding beskriver en kraftig økning i CO2-kostnadene fremover, og vi ser også en betydelig prisstigning på europeiske CO2-utslippskvoter, sier Morisbak Lund. – For norsk gass betyr dette økt konkurransekraft i forhold til kull, og da har det stor verdi å posisjonere Troll med svært lave utslipp for en lavkarbonframtid.

To kommersielle funn i første kvartal
I løpet av 1. kvartal ble det gjort to kommersielle funn, PL 532 Isflak og PL923 Røver Nord. Foreløpig beregning av funnstørrelse viser mellom 5 og 8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter for Isflak og mellom 7 og 11 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter for Røver Nord.

HMS
Det har vært en god start på året med forbedringer i HMS-resultatene. Det ble registrert to alvorlige hendelser sammenlignet mot fire i samme periode i fjor. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens på 0,8 siste 12 måneder, en nedgang fra 0,9 ved årsskiftet. Samtidig viser Petroleumstilsynets årlige kartlegging av risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) at det på noen områder er en negativ utvikling. Dette gjelder særlig for landanleggene. Det er et økt omfang av utestående vedlikehold i porteføljen som følge av korona-pandemien. Petoro er særlig opptatt av at dette blir redusert for å begrense den påvirkning på risikobildet dette har.

Økonomiske resultater
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var per første kvartal på 26 milliarder kroner. Total produksjon var 1.046 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), en reduksjon på 46 kboed sammenlignet med samme periode i fjor.

Gassproduksjonen var på 104 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag, en reduksjon på seks prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak stans i produksjonen fra Snøhvit etter brannen på Melkøya. Gjennomsnittlig realisert gasspris var 2,16 mot 1,46 NOK per Sm3 i samme periode i fjor. Årsaken til økte gasspriser skyldes i hovedsak økt etterspørsel grunnet en relativt kald vinter, samt at LNG-leveransene i Europa har vært mye lavere sammenlignet med fjoråret.

Væskeproduksjonen var 393 kboed, 5kboed lavere enn samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes naturlig produksjonsfall på flere felt, men motvirkes av økt produksjonskapasitet og akselerert produksjon fra Johan Sverdrup som konsekvens, samt produksjon fra Snorre SEP som ble satt i drift desember 2020. Gjennomsnittlig realisert oljepris var 61 mot 50 USD per fat i tilsvarende periode i fjor. Prisøkningen i USD ble imidlertid noe motvirket av styrket kronekurs slik at oppnådd oljepris målt i norske kroner var 518 mot 450 NOK per fat i tilsvarende periode i fjor.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

23. april leverte partnerskapet i Troll plan for utbygging og drift (PUD) for elektrifisering av Troll Vest. - Som største rettighetshaver med 56 prosent andel i Troll-lisensen er Petoro svært fornøyd med å ha bidratt til beslutningen om å gjennomføre elektrifisering av Troll Vest, sier konstituert administrerende direktør Kjell Morisbak Lund.
23. april leverte partnerskapet i Troll plan for utbygging og drift (PUD) for elektrifisering av Troll Vest. - Som største rettighetshaver med 56 prosent andel i Troll-lisensen er Petoro svært fornøyd med å ha bidratt til beslutningen om å gjennomføre elektrifisering av Troll Vest, sier konstituert administrerende direktør Kjell Morisbak Lund.
Last ned bilde

Lenker

Om Petoro AS

Petoro AS
Petoro AS
Postboks 300 Sentrum
4002 Stavanger

51 50 20 00https://www.petoro.no

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg.

Følg pressemeldinger fra Petoro AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Petoro AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Petoro AS

Årsresultat Petoro/SDØE - Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten9.3.2021 09:30:00 CET | Pressemelding

Petoro leverte 59 milliarder kroner til staten i 2020. Dette er en nedgang på 37 milliarder fra 2019. Hovedårsaken er kraftig prisfall på olje og gass grunnet covid-19. - I et svært spesielt år preget av nedstengning og sterke mobilitetsbegrensninger, viser SDØE-porteføljen sin styrke. Dette bidrar til store inntekter og understreker hvor viktig vår industri er for samfunnet, sier konstituert administrerende direktør Kjell Morisbak Lund.

Resultat 3. kvartal SDØE - Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå30.10.2020 10:00:00 CET | Pressemelding

Petoro leverte en kontantstrøm til staten på 45 milliarder kroner per tredje kvartal. Dette er en nedgang på 42 prosent i forhold til samme periode i 2019. Kontantstrømmen for tredje kvartal var på 12 milliarder, dette gir en bedring i kontantstrømmen på fem milliarder sammenlignet med andre kvartal. Økningen skyldes en midlertidig lettelse av smitteverntiltakene globalt som førte til etterspørselsvekst og en økning i prisene på olje- og gass.

Resultat 2. kvartal SDØE - Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal5.8.2020 10:00:00 CEST | Pressemelding

Petoro leverte en kontantstrøm til staten på 34 milliarder kroner per første halvår 2020. Dette er en nedgang på 43 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. Som tidligere varslet er kontantstrømmen for andre kvartal kraftig redusert og endte på 7 milliarder kroner, den laveste siden opprettelsen av Petoro i 2001. Fallet i prisene på olje og gass skyldes først og fremst en sterk reduksjon i etterspørselen som følge av covid-19-pandemien og de betydelige konsekvensene dette har fått for verdensøkonomien.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom