Petoro AS

Resultat 1. kvartal SDØE - Solid 1. kvartal i en krevende markedssituasjon

Del

Petoro leverte en kontantstrøm på 27 milliarder kroner i første kvartal 2020. Dette er en nedgang på 18 prosent sammenlignet med første kvartal 2019. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere priser, mens den underliggende driften har vært god gjennom hele kvartalet.

- Kontantstrømmen på 27 milliarder i første kvartal er solid, men forventes å bli betydelig svakere for resten av året. Covid-19-pandmien har rammet olje- og gassindustrien kraftig, særlig fra slutten av første kvartal, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro fra hjemmekontoret.
- Kontantstrømmen på 27 milliarder i første kvartal er solid, men forventes å bli betydelig svakere for resten av året. Covid-19-pandmien har rammet olje- og gassindustrien kraftig, særlig fra slutten av første kvartal, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro fra hjemmekontoret.

Selv om kontantstrømmen på 27 milliarder i første kvartal er solid, forventes den å bli betydelig svakere for resten av året. - Covid-19-pandemien har rammet store deler av verdensøkonomien hardt. Pandemien har også påvirket olje- og gassindustrien kraftig, særlig fra slutten av første kvartal, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro.

Et stort tilbudsoverskudd som følge av svekket etterspørsel har gjort at prisene på olje og gass har falt til historisk lave nivåer. De ekstraordinære tiltakene som er gjort for å begrense Covid-19-smitten vil ha negativ påvirkning på prisene også i kommende kvartal, og det er svært usikkert i hvor lang tid dette vil påvirke markedet.

Det er kort tid siden oljeindustrien opplevde den forrige krisen i 2014 og 2015. Under og i etterkant av denne satte industrien i verk en rekke effektiviseringstiltak som har gjort oss mer robuste mot lave priser, men ikke tilstrekkelig til å unngå at den ekstreme situasjonen bransjen opplever nå får betydelige konsekvenser.

Ryggraden i industrien
- Spesielt gjelder dette for leverandørindustrien, som på mange måter er ryggraden i olje- og gassindustrien i Norge da det er her de fleste arbeidsplassene i industrien er. Leverandørindustrien har vært svært omstillingsdyktig i etterkant av det forrige oljeprisfallet, blant annet ved å få større bredde i kundegrunnlaget. Men det hadde naturligvis vært optimalt om de hadde fått mulighet til å konsolidere sin stilling i større grad, sier Moen.

Regjeringen meldte 29. april at det vil bli iverksatt myndighetsbestemte kutt i oljeproduksjonen for å bidra til en raskere stabilisering av oljemarkedet. Produksjonsbegrensningen blir på 250 000 fat per dag i juni og 134 000 fat per dag for andre halvår. Det ligger også noen unntak i bestemmelsene, blant annet er gassfelt skjermet. - Det jobbes nå med å identifisere hvordan dette vil påvirke produksjonen fra SDØE-porteføljen, sier Moen.

I et kortsiktig perspektiv er det mest sentrale nå å komme gjennom krisen samt støtte opp under industriens initiativ for å håndtere denne krevende situasjonen. – Det er viktig at vi klarer å håndtere det nye risikobildet som har oppstått, uten å undergrave mulighetene for langsiktig verdiskaping. Dette gjelder spesielt viktigheten av ferdigstillelse av pågående prosjekter, utvikling av nye robuste prosjekter samt opprettholde produksjonsboring. Det er også viktig at industrien verken slipper tak i arbeidet med å redusere klimautslipp eller arbeidet som er satt i gang for ytterligere effektivisering, for eksempel digitalisering av arbeidsprosesser og datadeling på tvers av industrien, understreker Moen.

Langsiktighet på norsk sokkel
Det langsiktige perspektivet ser vi heldigvis gjenspeiles i flere prosjekter dette kvartalet. Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, som startet produksjonen i oktober 2019, forventer å nå platåproduksjon for første fase raskere enn forventet. Kapasiteten i anlegget er utvidet slik at man nå forventer at platåproduksjon øker fra tidligere 440 000 til 470 000 fat per dag. Når fase 2 ferdigstilles forventes det at feltet vil produsere rundt 690 000 fat per dag, og ha en estimert levetid på nær 50 år.

8. april 2020 godkjente Olje- og energidepartementet utbyggingsplanen for havvindprosjektet Hywind Tampen i Nordsjøen, verdens største og Norges første anlegg for flytende havvind. Prosjektet innebærer en omlegging av kraftforsyningen på Snorre- og Gullfaksinstallasjonene og vil redusere CO2-utslippene fra norsk sokkel med 200 000 tonn per år fra 2022 til 2030.

HMS
HMS-resultatene er noe bedre enn for samme periode i fjor. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens i SDØE-porteføljen på 0,7 per første kvartal. Industrien har vist en god evne til håndtering av pandemisituasjonen, slik også Petroleumstilsynet har uttrykt.

Økonomiske resultater
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var per første kvartal på 27 milliarder kroner, en reduksjon på 6 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i all hovedsak lavere priser. Total produksjon var 1 092 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), på nivå med samme periode i fjor.

Gassproduksjonen var på 110 millioner Sm3 per dag, en nedgang på 6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittlig realisert gasspris var 1,46 mot 2,22 NOK per Sm3 i samme periode i fjor. Gassprisen i spotmarkedet falt betydelig i løpet av 1. kvartal i hovedsak grunnet overforsynt marked som følge av økt LNG-import og historisk høye lagernivå.

Væskeproduksjonen var 398 kboed, 10 prosent høyere enn samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak oppstart av Johan Sverdrup i oktober 2019. Realisert oljepris i 1. kvartal var 450 mot 547 NOK per fat i samme periode i fjor.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Kontantstrømmen på 27 milliarder i første kvartal er solid, men forventes å bli betydelig svakere for resten av året. Covid-19-pandmien har rammet olje- og gassindustrien kraftig, særlig fra slutten av første kvartal, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro fra hjemmekontoret.
- Kontantstrømmen på 27 milliarder i første kvartal er solid, men forventes å bli betydelig svakere for resten av året. Covid-19-pandmien har rammet olje- og gassindustrien kraftig, særlig fra slutten av første kvartal, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro fra hjemmekontoret.
Last ned bilde

Lenker

Om Petoro AS

Petoro AS
Petoro AS
Postboks 300 Sentrum
4002 Stavanger

51 50 20 00https://www.petoro.no

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg.

Følg saker fra Petoro AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Petoro AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Petoro AS

Resultat 2. kvartal SDØE - Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal5.8.2020 10:00:00 CESTPressemelding

Petoro leverte en kontantstrøm til staten på 34 milliarder kroner per første halvår 2020. Dette er en nedgang på 43 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. Som tidligere varslet er kontantstrømmen for andre kvartal kraftig redusert og endte på 7 milliarder kroner, den laveste siden opprettelsen av Petoro i 2001. Fallet i prisene på olje og gass skyldes først og fremst en sterk reduksjon i etterspørselen som følge av covid-19-pandemien og de betydelige konsekvensene dette har fått for verdensøkonomien.

59 milliarder til oljefondet fra Petoro første halvår 20198.8.2019 10:00:00 CESTPressemelding

Norske kontinentalsokkel står fortsatt sterkt. Stabil produksjon bidro til at Petoro i første halvår 2019 overførte 59 milliarder kroner til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet), tre milliarder mer enn i første halvår 2018. Inntektene fra Petoro utgjør en sentral del av statens inntekter fra olje- og gassindustrien. - Det er svært gledelig å konstatere at inntektene fra statens portefølje fortsatt er høye, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro. - Dette viser at våre produserende felt er lønnsomme også i et marked der olje- og gassprisene svinger.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom