Enova

Removr skal fjerne CO₂ direkte fra lufta

Del
Det norske selskapet Removr skal utvikle og teste en miljøvennlig teknologi som skal fjerne CO₂ direkte fra lufta. Piloten blir den første av sitt slag på Technology Centre Mongstad. Enova går inn med 36,3 millioner kroner i støtte.
Removr planlegger et større DAC-anlegg på Island. Grafisk ill: Oxivisuals
Removr planlegger et større DAC-anlegg på Island. Grafisk ill: Oxivisuals

- Brorparten av alle scenarier som beskriver veien til 1,5-gradersmålet, krever karbonfjerning. Det betyr at vi må utvikle teknologi som i stadig større grad fanger CO2 direkte fra lufta. Denne teknologiutviklingen må starte tidligst mulig for å gjøre teknologien klar og effektiv nok for oppskalering, sier Astrid Lilliestråle, markedsdirektør i Enova.

Bærekraftig fjerning av CO2

DAC, eller Direct Air Capture er å fange CO₂ direkte fra atmosfæren. Removr gjør det ved å blåse store mengder luft gjennom et mikroporøst mineral som kalles zeolitt. Når zeolitten er mettet med CO₂, varmes den opp og klimagassen frigjøres deretter slik at den kan hentes ut som en separat CO₂-strøm. Fordelen ved å bruke zeolitt er at fangsten ikke involverer utslipp av kjemikalier. Removr benytter og videreutvikler en zeolitt-teknologi med partner Greencap Solutions i Stavanger. Det spesielle med teknologien er at den både fanger CO2 fra lufta og fra lav-konsentrasjons utslipp.

Vi må både redusere utslipp og fjerne CO₂

For å redusere den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 grad, må utslippene reduseres raskt. For å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grad må både redusere utslippene og fjerne CO₂ fra atmosfæren. DAC er ikke et alternativ til å kutte CO₂, men nødvendig dersom vi skal klare å bli et netto nullutslippssamfunn.

-Selv med maksimal innsats for å få utslippene ned, har vi allerede fylt atmosfæren med så store mengder klimagasser at drivhuseffekten vil fortsette å varme opp kloden selv om utslippene går til netto null. Det kan bli nødvendig også å sørge for å hente karbon ned fra lufta igjen. Vi trenger aktører som går foran og tester ut løsninger. Jeg berømmer Removr for deres initiativ som kan spille en viktig rolle i utviklingen av teknologi for karbonfjerning, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Pilot skal testes på Mongstad

Removr skal sammenstille og teste en pilot på Technology Centre Mongstad (TCM) som er planlagt i 2024. Selskapet gjennomgår nå den formelle kvalifikasjonsprosessen hos TCM, som en forberedelse til en avtaleinngåelse. Testenheten kan fange 300 tonn CO2 årlig. I neste trinn skal Removr installere en større fangstenhet på 2000 tonn CO2 per år på Island med permanent lagring av klimagassen. 2000 tonn CO2 tilsvarer det årlige utslippet fra 1000 bensindrevne personbiler. Dette blir et kommersielt anlegg der Removrs storskalakonsept for DAC skal kvalifiseres med mål om å sikre kapital til å bygge flere storskalaanlegg.

Vil fjerne en million tonn CO₂ årlig i 2030

- Støtten fra Enova er en anerkjennelse av Removr og teknologien og et viktig skritt videre i arbeidet med å fjerne CO₂ i stor skala fra luften. Norge har omfattende erfaring fra karbonfangst og har nå muligheten til å ta en ledende posisjon innenfor karbonfjerning fra luft. Dette arbeidet haster og vi må skalere karbonfjerning raskt for å bidra til å nå 1,5-gradersmålet. Etter testing på Mongstad bygger vi vår første kommersielle pilot med oppstart i 2025. Målsettingen vår er å fjerne en million tonn CO₂ årlig i 2030, sier Einar Tyssen, CEO i Removr.

- Vi synes det er svært gledelig at Enova har valgt å støtte Removr for å gjøre en slik testkampanje mulig på TCM. Demonstrasjon av teknologier og bidra til å modne de til et nivå hvor de kan lanseres i markedet er formålet til TCM, og her ligger forholdene til rette for DAC- testing med infrastruktur og kompetanse på karbonfangst som er unik i verdenssammenheng. Dette vil være vår første testkampanje med DAC og vi ser frem til å kunne samarbeide med nok en teknologileverandør som søker klimaløsninger med banebrytende teknologi, sier Muhammad Ismail Shah, administrerende direktør ved TCM.

Kan være et alternativ for å kutte CO₂

- Vi tror at Removr vil kunne bli en sentral og foretrukket teknologipartner for strømmer med lave CO2-konsentrasjoner, både for fangst fra omgivelsesluft og prosessgass for eksempel fra aluminiumsverk. Enova støtter de som går foran og Removr sitt prosjekt er svært lovende i denne sammenhengen, avslutter Lilliestråle i Enova.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Removr planlegger et større DAC-anlegg på Island. Grafisk ill: Oxivisuals
Removr planlegger et større DAC-anlegg på Island. Grafisk ill: Oxivisuals
Last ned bilde

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

90% av havnene med mest utslipp har fått landstrøm med Enovastøtte - nå tar markedet over22.5.2023 06:15:00 CEST | Pressemelding

Enova legger ned dagens støtteordning til landstrømanlegg fra midten av desember 2023 og siste søknadsfrist er 6.desember i år. Årsaken er at tilstrekkelig mange profesjonelle aktører i dag tilbyr landstrøm og at det ikke lenger er nødvendig med investeringsstøtte. Siden programmet startet opp i 2016 har Enova støttet 193 anlegg med 867 millioner kroner. Det vil fortsatt være mulig å søke støtte til å installere landstrømsystem i fartøy.

Three Enova-supported ships will reduce emissions by 90%11.5.2023 18:39:56 CEST | Pressemelding

Skarv Shipping Solutions AS receives NOK 130 million in support from Enova for the acquisition of three cargo ships that will run emission-free along the Norwegian coast. The vessels will potentially have a 90 per cent reduction in emissions compared to similar traditional ships. The company will achieve this through the use of technology such as batteries, ammonia engines, rotor sails and energy-saving hull design.

Enova dreier støtten i retning av nullutslippsfartøy5.5.2023 06:30:00 CEST | Pressemelding

Enova har siden 2020 støttet ulike batteriløsninger gjennom programmet Batteri i fartøy med 1700 millioner kroner. Hybride løsninger er tilgjengelige i alle fartøyssegmenter og mange markedsaktører velger nå batteriløsninger. Enova ønsker nå å sette større ambisjoner og vil jobbe med å utvikle nye virkemidler. I den forbindelse avvikler Enova støtteprogrammet Batteri i fartøy med umiddelbar virkning.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom