Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Rekordvekst i Tekna

Del

Tekna vokser i rekordfart. I koronaåret 2020 hadde fagforeningen en vekst på 6,9 prosent blant yrkesaktive medlemmer, viser nye tall fra SSB.

Gjennom flere år har Tekna hatt sterk medlemsvekst, og også i koronaåret har rekordmange høyutdannete teknologer og realister valgt å organisere seg. Ved nyttår hadde Tekna 86 868 medlemmer, og av disse var 69 000 yrkesaktive, viser tall fra SSB.

- 2020 var et krevende år for mange Tekna-medlemmer, og flere fikk kjenne på usikkerhet ved permitteringer og nedbemanninger. Samtidig var det et godt år for oss, både som faglig forening og som fagforening, der vi virkelig fikk vise vår relevans. 2020 var også året der ny teknologi virkelig var med å endre måten vi kommuniserer og jobber på overfor medlemmer, tillitsvalgte og eksterne, en utvikling drevet frem av våre medlemmer, sier generalsekretær Line Henriette Holten i Tekna.

Med sine 69 000 yrkesaktive har Tekna nå for første gang i nyere tid passert NITO i antall yrkesaktive medlemmer, ifølge SSB.

- Har tilpasset oss det nye arbeidslivet

Holten mener veksten er et resultat av grep Tekna har tatt over mange år for å være relevante for den moderne arbeidstaker, og også et resultat av samfunnsutviklingen, der kompetanse og teknologi stadig blir viktigere.

- Det er stadig flere som jobber i yrker der høy teknologisk kompetanse er nødvendig. Dette viser også NHOs kompeansebarometer, der bedriftene selv trekker fram realfag og teknologi som områdene hvor vi som land må øke rekruteringen framover. Jeg mener også vi har vært flinke til å tilpasse oss et arbeidsmarked som stadig endrer seg, sier hun.

Hun peker på flere områder der Tekna har måttet tilpasse seg for å være relevante for medlemmene.

- Vi skal for det første ha det beste juridiske tilbudet for våre medlemmer og tillitsvalgte. Dette er spesielt viktig i et kriseår som 2020, der mange har møtt utfordringer på arbeidsplassen. Vi har også vært faglig relevante for medlemmene våre, som viser seg gjennom rekorddeltakelse på faglige arrangementer. Vi har også vært en tydelig politisk aktør, og har påvirket samfunnsutviklingen på områder som er viktige for Tekna-medlemmer, sier Holten.

Hun trekker også fram viktigheten av å ha markedsledende bank- og forsikringstjenester, og gode studenttilbud.

- Sosiale og faglige møteplasser kombinert med karriere- og kompetanseutvikling for studentmedlemmene er viktig. Studentene våre har også bidratt sterkt til å sette utfordringer knyttet til studenters psykiske helse på dagsorden, og har løftet dette til øverste politiske nivå. Studentene bidrar også til fornyelse ved å utfordre Tekna til å tilpasse seg fremtidens arbeidsmarked. Vi har nå hele 13 000 studenter, og er blant de største studentorganisasjonene i landet, sier hun.

Flere tar master

Tekna er med sine 38 prosent av medlemsmassen den største fagforeningen i hovedsammenslutningen Akademikerne.

- I flere år har vi sett at stadig flere velger å ta en mastergrad, noe som gjenspeiler samfunnets behov for høykompetanse. Den moderne organiserte arbeidstakeren har i stadig større grad høyere utdanning. Akademikerne vokser mer enn de andre hovedsammenslutningene, og har flere yrkesaktive enn YS, sier Holten.

Hun forventer fortsatt vekst i Tekna, og tror høy kompetanse framover blir stadig viktigere.

- Skal vi som land og verden møte utfordringene vi står ovenfor innen helse, klima, energi og samferdsel blir våre medlemmer avgjørende. Dette skal Tekna være med å legge til rette for, sier Holten.

Medlemstall fagforeninger, SSB: https://www.ssb.no/statbank/table/03546/

 

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Dronning Mauds gate 15
0201 Oslo

22 94 75 00https://www.tekna.no/

Tekna organiserer medlemmer som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap. Våre 88 000 medlemmer jobber hver dag med å løse samfunnets utfordringer gjennom innovasjon og ny teknologi. Tekna er den største masterforeningen i Norge, og den største fagforeningen i Akademikerne.

Følg pressemeldinger fra Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom