Sbanken ASA

Rekordhøy vekst innen fondssparing for Sbanken i 2020

Del

Sbanken fikk et resultat før skatt på 282,7 millioner kroner i fjerde kvartal 2020, sammenlignet med 214,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2019. Netto renteinntekter ble redusert med 21,7 millioner kroner, mens netto provisjonsinntekter ble redusert med 4,0 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen i kvartalet ble 12,5 prosent.

Ved utgangen av kvartalet utgjorde totale utlån 83,4 milliarder kroner, tilsvarende en årlig utlånsvekst på 2,4 prosent. Volumet av utlån til bolig var uendret fra forrige kvartal da god tilstrømming av nye kunder ble motvirket av et høyere enn normalt avgangsnivå for utlån med lav margin. Fondssparing økte til 23,2 milliarder kroner, i hovedsak drevet av rekordhøy fondstegning blant kunder. Engangseffekter relatert til salg av Visa-aksjer eiet av VN Norge og restruktureringskostnader relatert til sluttvederlag hadde en netto positiv effekt på 13,0 millioner kroner.

Hovedpunkter:

  • Resultat per aksje opp 10,4 prosent i 2020
  • Fondssparing økt til 23,2 milliarder – markedsandel 8,1 prosent
  • Reduserte tap på utlån – tapsgrad 0,02 prosent
  • Utbytte for 2019: utdeling av 3,15 kroner per aksje
  • Utbytte for 2020: forslag om utbyttefullmakt på inntil 4,40 kroner per aksje
  • Signifikant overkapitalisering – 1,0 milliarder kroner over kapitalmål etter utbytteforslag

- Med offentliggjøring av våre resultater for fjerde kvartal, kan vi lukke kapittelet for 2020. Dette har vært et år som har påvirket både banken og samfunnet på uventede måter, men det er også et år hvor Sbanken har hatt en bunnlinjevekst på over 10 prosent. I dette kvartalet leverer vi god lønnsomhet, kjennetegnet av kostnadskontroll og lave tap. Innen fondssparing har vi rekordhøy volumvekst. Vi gjentar vårt finansielle hovedmål om å levere en egenkapitalavkastning på 14 prosent, men spisser våre effektivitetsambisjoner ved å senke målet for kostnadsgrad til 30 prosent, sier Øyvind Thomassen, CEO i Sbanken.

Netto renteinntekter ble 407,3 (429,1) millioner kroner. Rentemarginen i kvartalet var 1,60 prosent, ned 6 basispunkter fra forrige kvartal.

Driftskostnadene var 189,8 (219,8) millioner kroner, hvorav 14,9 millioner kroner er for sluttvederlag tilknyttet bankens kostnadsprogram. Netto tap utgjorde 4,6 millioner kroner, tilsvarende en tapsgrad på 0,02 prosent.

Styret i Sbanken har besluttet å benytte den tildelte fullmakten for 2019 til å utdele 3,15 kroner per aksje i utbytte. Utbyttet tilsvarer 26,6 prosent av kumulativt resultat etter skatt for Sbanken ASA i 2019 og 2020, og er således innenfor Finansdepartementets kommuniserte forventing om utdeling innenfor 30 prosent. Hensyntatt utbyttet for 2019 og den foreslåtte utbyttefullmakten for 2020, hadde Sbanken en ren kjernekapitaldekning på 15,5 prosent. Dette var 3,0 prosentpoeng over bankens regulatoriske kapitalkrav på 12,5 prosent.

- De kortsiktige utsiktene til norsk økonomi er fortsatt usikre, men ser vi mot slutten av året er det grunn til optimisme. Vi i Sbanken fortsetter våre målrettede initiativ for å kunne levere markedets mest automatiserte og skalerbare banktjenester. Dette vil, i kombinasjon med sterk vekst innen fondssparing, gi banken et sterkt fundament for å levere attraktiv avkastning i tiden fremover, avslutter Thomassen.

Fullstendig kvartalsrapport finnes også på https://sbanken.no/ir.

Kontaktdetaljer:

Investor Relations
Jesper M. Hatletveit, IR-ansvarlig, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Mediekontakt
Kristian K. Fredheim, Kommunikasjonssjef, Sbanken ASA, +47 924 47 407

 --

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Kontakter

Bilder

Om Sbanken ASA

Sbanken ASA
Sbanken ASA
Postboks 7077
5020 Bergen

55 26 00 00https://www.sbanken.no

Sbanken er norske kunders favorittbank. Hver dag utfordrer og innoverer banken på vegne av alle norske bankkunder, og nøler ikke med å ta en kamp. Banken er heldigital, uten filialer og holder til i Bergen. Sbanken tilbyr et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner, husstander og småbedrifter, og har i dag over 465 000 kunder og cirka 375 medarbeidere. Sbanken inspirerer til smarte økonomiske valg for fremtiden og bankens verdier er: Åpen, Enkel, Skvær og Vennlig Rebell. Per 31. desember 2019 hadde Sbanken en forvaltningskapital på 93,0 milliarder kroner.

For mer informasjon, se sbanken.no/ir.

Følg pressemeldinger fra Sbanken ASA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sbanken ASA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sbanken ASA

Godt underliggende resultat i et unikt kvartal for Sbanken16.7.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

Sbanken fikk et resultat før skatt på 253,2 millioner kroner i andre kvartal 2021, sammenlignet med 210,9 millioner kroner i andre kvartal 2020. Netto renteinntekter økte med 8,4 millioner kroner, mens netto provisjonsinntekter økte med 4,1 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen (ROE) ble 11,1 prosent i kvartalet. Justert for overskuddskapital over kapitalmål var egenkapitalavkastningen 14,9 prosent.

Sbankens Q1-resultater kjennetegnet av lave tap og overkapitalisering11.5.2021 07:03:50 CEST | Pressemelding

Sbanken fikk et resultat før skatt på 242,9 millioner kroner i første kvartal 2021, sammenlignet med 239,0 millioner kroner i første kvartal 2020. Netto renteinntekter ble redusert med 45,9 millioner kroner, mens netto provisjonsinntekter økte med 0,2 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen i kvartalet ble 10,7 prosent. Justert for overskuddskapital over kapitalmål var egenkapitalavkastningen 14,3 prosent.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom