Skatteetaten

Rekord for petroleumsskatten

Del

Petroleumsskatten for 2021 blir oppjustert fra 114 milliarder kroner til rekordhøye 295 milliarder kroner. – Den store økningen kan særlig tilskrives de svært høye gassprisene i andre halvår, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark.
Skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Petroleumsskatten for 2021 ventes å bli 295 milliarder kroner. Beløpet består av positiv petroleumsskatt på 302 milliarder kroner og negativ petroleumsskatt (refusjon av skatteverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt) på 7 milliarder kroner. Det viser nye og reviderte tall fra Oljeskattekontoret i Skatteetaten.

Etter å ha innhentet oppdaterte tall fra oljeselskapene, er petroleumsskatten for fjoråret oppjustert fra 114 milliarder kroner til 295 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 159 prosent.

 – Den store økningen kan særlig tilskrives de svært høye gassprisene i andre halvår 2021. Petroleumsskatten har aldri tidligere vært så høy som den nå ser ut til å bli, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skatteinntektene fra ikke-fornybare olje- og gassressurser går inn i Statens pensjonsfond utland, slik at inntektene kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode.

Basert på innrapporterte tall fra oljeselskapene
Skattedirektøren forteller at forrige rekord var tilbake i inntektsåret 2008 da positiv petroleumsskatt var 253 milliarder kroner og negativ petroleumsskatt (leterefusjon) 6 milliarder kroner.

Oljeselskapene som driver utvinning og rørledningstransport på norsk sokkel betaler skatt på forskudd gjennom såkalt terminskatt. Terminskatten betales i seks terminer – tre i inntektsåret og tre i året etter inntektsåret. I fjor sommer ble det utskrevet terminskatt for inntektsåret 2021 med 114 milliarder kroner netto. Beløpet består av positiv terminskatt på 125 milliarder kroner og negativ terminskatt (refusjon av skatteverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt) på 11 milliarder kroner. Utskrivningen var basert på innrapporterte tall fra oljeselskapene.

Det gjøres en revisjon av terminskatten i januar året etter inntektsåret før forfall for fjerde termin. Oljeskattekontoret har nå revidert terminskatten for 2021. Det er i den forbindelse innhentet oppdaterte tall fra selskapene og terminskatten er oppjustert til 295 milliarder kroner netto. Beløpet består av positiv terminskatt på 302 milliarder kroner og negativ terminskatt på 7 milliarder kroner.

Gjenstår 201 milliarder
Oljeselskapene har allerede betalt 94 milliarder kroner netto av beløpet på 295 milliarder kroner. Det gjenstår derfor 201 milliarder kroner å betale av petroleumsskatten for inntektsåret 2021. Denne skal betales i tre terminer i første halvår 2022. I tillegg må det betales renter på 400 millioner kroner.

Terminbeløp inkludert renter til innbetaling i 4.–6. termin innbetaling er fastsatt av Oljeskattekontoret som følger:

1. februar 2022

66,6

1. april 2022

67,4*

1. juni 2022

67,4

 

*Selskapene har anledning til å betale inn tillegg til utskrevet terminskatt ved 5. termin. Faktisk innbetaling kan derfor bli høyere.

Les også: Negativ petroleumsskatt på netto 21,4 milliarder for 2020

Skatteetaten vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at alle beløp er i nominelle kroner. Dersom man regner om alle tall til samme prisnivå (konsumprisindeksjustering), vil beløpet i 2008 være noe høyere.

Fakta om terminskatt

  • Petroleumsskatteloven har en egen forhåndsskatteordning som kalles terminskatt, jf. petroleumsskatteloven § 7.
  • Terminskatt fastsettes av Oljeskattekontoret for hvert inntektsår og betales over seks terminer, tre i inntektsåret og tre i året etter inntektsåret.
  • Terminskatten for inntektsåret skrives ut i juni/juli i inntektsåret. Utskrivingen er basert på opplysninger innhentet fra selskapene og består av faktiske tall for deler av første halvår og estimater for resten av året.
  • Oljeskattekontoret kan revidere terminskatten før fjerde termin forfaller til betaling. Denne revisjonen er basert på faktiske tall for det meste av inntektsåret.
  • Terminskatten forfaller til betaling henholdsvis 1. august, 1. oktober og 1. desember i inntektsåret, og 1. februar, 1. april og 1. juni i året etter inntektsåret.
  • Selskapene har anledning til å betale inn ekstra terminskatt ved andre og femte termin hvis man ser at estimatene er for lave.
  • Det beregnes rente når terminskatten for de tre første og de tre siste terminene avviker fra hverandre.
  • For inntektsårene 2020 og 2021 er det gjennom de midlertidige endringene i petroleumsskatteloven innført negativ terminskatt, slik at skatteverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt betales ut på forhånd. Se petroleumsskatteloven § 11 (7).
  • Skatteoppgjøret for inntektsåret er klart ca. 1. desember året etter inntektsåret. Det skjer da en avregning mellom fastsatt skatt/refusjon og positiv/negativ terminskatt.
  • Eventuell leterefusjon eller opphørsrefusjon blir først utbetalt i forbindelse med skatteoppgjøret i desember 2022.

Her finner du mer informasjon om petroleumsskatten og leterefusjonsordningen

Kontakter

Bilder

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark.
Skattedirektør Nina Schanke Funnemark.
Last ned bilde

Om Skatteetaten

Skatteetaten
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

800 80 000http://www.skatteetaten.no

I Skatteetaten jobber vel 7000 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Følg pressemeldinger fra Skatteetaten

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom