REITAN

Reitan Eiendom med sterk vekst og store bærekraftsambisjoner

Del

2021 ble for Reitan Eiendom nok et år med sterk vekst som et resultat av langsiktighet og tålmodighet, samarbeid med kompetente partnere og ikke minst ved hjelp av engasjerte og dyktige medarbeidere. Troen og evnen til å integrere bærekraft i våre forretningsmodeller ble styrket, noe som vil bidra til ytterligere bærekraftig vekst samtidig som det gir verdi for samfunnet.

Jostein Breines, Ingolv Høyland & Jørn Egil Andreassen.
Jostein Breines, Ingolv Høyland & Jørn Egil Andreassen.

- Sterk innsats fra alle våre medarbeidere har bidratt til gode resultater også i 2021, og vi har et svært godt fundament for å bygge virksomheten videre. Alle våre forretningsområder har spennende utviklingsprosjekter, solide resultater og god underliggende drift, og koronapandemien har hatt begrenset påvirkning, sier adm. direktør Ingolv Høyland.

Reitan Eiendom legger i dag fram Årsrapporten for 2021, og publiserer samtidig sin første Bærekraftsrapport. Rapportene viser hele virksomhetens bredde, god drift og lønnsomhet, sterk soliditet og den langsiktighet som ligger bak aktiviteten i Reitan Eiendom. Våre ambisjoner for bærekraftsarbeidet fremover er store, men det viktigste arbeidet skjer i hvert enkelt prosjekt og i driften av hver eiendom.

Reitan Eiendom har tre satsingsområder: Sentrumseiendom i Trondheim, Bergen og Oslo, Logistikk- og industrieiendom i Skandinavia og Handelseiendom i Skandinavia.

E C Dahls Eiendom arbeider for en åpen og levende Midtby i Trondheim og har i 2021 sammen med sine eiere jobbet med planleggingen av prosjektene Posten Moderne og Hjorten Nye Teater.

- Sist uke ble entreprisekontrakter inngått med Skanska, og over sommeren starter arbeidet med rehabilitering og ombygging av Trondheim Postgård til kunstmuseum. I bakgården skal Nye Hjorten Teater bygges, og dermed vil et nytt kulturkvartal realiseres sommeren 2024. Vår ambisjon med prosjektet er å forsterke Midtbyens attraktivitet for trøndere og tilreisende gjester, sier adm. direktør Svein Erik Nordbotten.

VestenFjeldske Eiendom investerer i eiendommer i Bergen sentrum, og eier også en portefølje av gode handelseiendommer.

- I Bergen har VestenFjeldske Eiendom store planer om å rehabilitere flere av sine eiendommer i Vaskerelven. I Vestre Torggaten skal Castberg-kvartalet det neste året rehabiliteres til Bergens mest attraktive kontorarbeidsplasser, med høye miljøambisjoner i bunn. Vårt mål her er BREEAM-sertifisering, sier adm. direktør Petter Hjortland. Vi har i tillegg kommet langt i våre planer omkring oppussing og utvikling av Eldoradogården og naboeiendommen Foreningsgaten 1. Her ønsker vi å legge til rette for en samling av ulike helserelaterte tjenester, og vi har valgt å kalle dette for Helse-Eldorado. Vi søker nå aktuelle leietakere som vil bli en del av dette spennende miljøet.

Vår eiendomsaktivitet i Oslo er under oppbygging, og Reitan Eiendom har nylig investert i en kombinasjonseiendom med hotell og kontorer på Hasle. Tidligere har vi ervervet flere eiendommer i nærheten av Oslo S. Både hel- og deleid eiendomsmasse i Oslo kan være av interesse for oss.

Vårt datterselskap RELOG AS utvikler logistikk- og industrieiendom i Skandinavia. Innen logistikk- og industrieiendom har utviklingen vært positiv de siste årene. Markedets interesse for moderne eiendommer med god beliggenhet langs kommunikasjonsaksene har vært stor.

- Prisingen av eiendom i dette segmentet har lenge vært økende blant annet ved at yielden har vært fallende. Selv i en tid der rentene er på vei oppover, ser det ut til at yielden holder seg relativt stabil. Når vi i tillegg har et stort volum av utviklingsprosjekter i vår portefølje med jevnt over god fremdrift, ser vi positivt på tiden fremover, sier adm. direktør Christian Wist i en kommentar.

Reitan Eiendom sin forretningsidé er blitt justert etter hvert som vi selv har utviklet oss og omverdenen har endret seg. I dag preger bærekraft vår daglige drift og tenkning.

Vi har i en årrekke hatt tydelig fokus på bærekraft i utvikling og forvaltning av eiendom. Rapporten viser hvordan bærekraftsarbeidet er organisert, hva vi gjør i prosjekter og eiendommer og hvordan selskapene våre drives. I desember ble bærekraftstrategien vedtatt av styret som en rettesnor for det videre arbeidet.

- Den første bærekraftsrapporten gjør det enklere å måle fremdrift i årene som kommer. Den tillater oss også med stolthet å vise frem et utvalg av det vi allerede har gjort. Bærekraft er et komplekst og omfattende fagfelt, og rapporten har krevd et bredt samarbeid av en rekke engasjerte mennesker som virkelig brenner for selskapet, samfunnet og kloden. Vi ser frem til de kommende årenes strukturerte arbeid for å bidra til å nå målene, sier Bærekraftsdirektør Jostein Breines.

Reitan Eiendom har, samlet sett, investert nærmere 3,4 mrd. i 2021, ca. 0,5 mrd. mer enn i 2020. Husleieinntekten økte med nesten 15% til 1,3 mrd. i 2021, og med solide verdiendringer og god kostnadskontroll ble driftsresultatet for første gang over 3 mrd. Det lave rentenivået samt positiv verdiutvikling på våre renteforretninger bidro til et resultat før skatt på nesten 2,9 mrd. Resultatet i 2020 var også godt; rett i overkant av 2 milliarder.

- Stor innsats fra alle våre ansatte, god fremdrift på våre prosjekter og et marked der mye gikk vår vei har gitt oss vårt beste år noensinne, sier Høyland og fortsetter,

- Vi er ydmyke over den tilliten våre eiere viser oss, og har store ambisjoner om videre vekst og verdiskapning de kommende årene.

Kontakter

Bilder

Jostein Breines, Ingolv Høyland & Jørn Egil Andreassen.
Jostein Breines, Ingolv Høyland & Jørn Egil Andreassen.
Last ned bilde
Vinterbro Næringspark
Vinterbro Næringspark
Last ned bilde
Castbergkvartalet
Castbergkvartalet
Last ned bilde
Foreningsgaten 1 i Bergen, VestenFjeldske Eiendom
Foreningsgaten 1 i Bergen, VestenFjeldske Eiendom
Last ned bilde
Skisse, Posten Moderne og Nye Hjorten Teater i Trondheim
Skisse, Posten Moderne og Nye Hjorten Teater i Trondheim
Last ned bilde
Ingolv Høyland, Administrerende direktør  Reitan Eiendom
Ingolv Høyland, Administrerende direktør Reitan Eiendom
Last ned bilde
Jørn Egil Andreassen, Økonomidirektør Reitan Eiendom
Jørn Egil Andreassen, Økonomidirektør Reitan Eiendom
Last ned bilde
Jostein Breines, Direktør for bærekraft Reitan Eiendom
Jostein Breines, Direktør for bærekraft Reitan Eiendom
Last ned bilde
Odd Reitan, Administrerende direktør REITAN AS
Odd Reitan, Administrerende direktør REITAN AS
Last ned bilde

Lenker

Om REITAN

REITAN
REITAN
Lade Gaard, Lade Alle 40
7041 Trondheim

73 89 10 00http://www.reitan.no

Reitan Eiendom er en del av REITAN AS og har sitt hovedsete på Lade Gaard i Trondheim. Virksomheten har en totalbalanse på nesten 35 mrd. og er involvert i over 1,5 mill. kvadratmeter eiendom. Målt etter eierandel er porteføljen på ca. 817.000 kvm.

Reitan Eiendom har tre satsingsområder: Sentrumseiendom i Trondheim, Bergen og Oslo, Logistikk- og Industrieiendom i Skandinavia og Handelseiendom i Skandinavia.

Eiendomsvirksomheten i Trondheim sentrum drives av E C Dahls Eiendom, og visjonen uttrykkes som AiE – «Alt innenfor Elva», i betydningen av at det kun investeres innenfor elveslyngen i Trondheim. Vårt selskap i Bergen er VestenFjeldske Eiendom, hvor vi har en eierandel på 71 %. Eiendomssatsingen i Oslo er nå samlet under Christiania Areal. Investeringene i logistikk- og industrieiendom er organisert gjennom RELOG AS, som eies sammen med flere partnere.

Satsingen på handelseiendom i Skandinavia skjer gjennom REBUS Handelseiendom i Norge og Danmark.

Følg pressemeldinger fra REITAN

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra REITAN på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra REITAN

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom