Samferdselsdepartementet

Reguleringsplanen for Arna-Stanghelle sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet til godkjenning

Del

- Utbyggingen av E16 og Vossebanen mellom Arna og Stanghelle er et viktig prosjekt for oss. Derfor har vi prioritert det i første seksårsperiode i Nasjonal transportplan 2022-2033. Det er staten som er øverste planmyndighet. Nå sender Samferdselsdepartementet Statens vegvesens forslag til reguleringsplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for videre behandling og en offentlig høring, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I og med at prosjektet gjennomføres som statlig plan vil det nå være Kommunal- og moderniseringsdepartementet som godkjenner at reguleringsplanen legges ut på offentlig høring. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
I og med at prosjektet gjennomføres som statlig plan vil det nå være Kommunal- og moderniseringsdepartementet som godkjenner at reguleringsplanen legges ut på offentlig høring. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Vossebanen og E16 Arna–Stanghelle er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Bane NOR.

Slik planene foreligger i dag vil veien i all hovedsak gå i tunnel, fordelt på tre lange tunnelstrekninger på 9–10 km. For jernbanen innebærer løsningen dobbeltspor og tunneler med rømming til veitunnel eller tverrslag til friluft. Dette vil gjøre veien og jernbanen mye mer sikret mot ras, gi rundt 15 minutter redusert reisetid og betydelig økt kapasitet for både gods- og persontog. 

Unike rømningstunneler

Ny vei og bane vil til dels få felles rømnings-system. Løsningen hvor jernbane- og veitunnelen er gjensidige rømningstunneler for hverandre er unik, og gir vesentlig bedre bruk av areal og sparer kostnader.  Kostnadsanslag for fellesprosjektet er 26,4 milliarder kroner, hvorav 12,7 milliarder kroner til jernbanedelen av prosjektet og 13,7 milliarder kroner til veidelen.  

- Vi er opptatt av å få mer samferdsel igjen for fellesskapets midler. Dette gjelder også fellesprosjektet Vossebanen og E16 Arna-Stanghelle. Vi legger derfor til grunn at fellesprosjektet skal optimaliseres i det videre arbeidet, sier Hareide.

I og med at prosjektet gjennomføres som statlig plan vil det nå være Kommunal- og moderniseringsdepartementet som godkjenner at reguleringsplanen legges ut på offentlig høring.

Nøkkelord

Bilder

I og med at prosjektet gjennomføres som statlig plan vil det nå være Kommunal- og moderniseringsdepartementet som godkjenner at reguleringsplanen legges ut på offentlig høring. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
I og med at prosjektet gjennomføres som statlig plan vil det nå være Kommunal- og moderniseringsdepartementet som godkjenner at reguleringsplanen legges ut på offentlig høring. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Norge gjennomfører reglene i EUs fjerde jernbanepakke11.6.2021 11:59:14 CEST | Pressemelding

– Nå har vi endelig fått etablert det lovmessige rammeverket for videre satsing på en moderne jernbane. Dette gjør det mulig å samarbeide enda bedre med Europa for å gjøre jernbanen mer attraktiv for både reisende og vareeiere. Samtidig skal vi selvsagt selv bestemme hvordan vi vil utvikle norsk jernbane for å gi passasjerer og næringsliv et bedre togtilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Høring: Snart kan du midlertidig avregistrere bilen uten å levere inn skiltet9.6.2021 07:08:41 CEST | Pressemelding

– Av og til kan det være nyttig å avregistrere et kjøretøy midlertidig. Spesielt kan dette være aktuelt for kjøretøy som bare brukes deler av året, som motorsykler og veteranbiler. Derfor ønsker vi å innføre en ordning med avregistrering av kjøretøy uten innlevering av kjennemerker på trafikkstasjonen. Det vil gjøre av- og påregistrering både enklere og billigere for bileierne, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Vegpakke Harstad: Revidert finansieringsopplegg28.5.2021 11:49:33 CEST | Pressemelding

Regjeringen la i dag fram forslag om et revidert finansieringsopplegg for den igangsatte Vegpakke Harstad (Harstadpakken). Bakgrunnen er lavere bompengeinntekter og høyere kostnader enn forventet. – Dette er viktige prosjekter som er sterkt forankret lokalt, og jeg er glad for at vi nå i tråd med lokale ønsker kan sikre en god gjennomføring. Bilistene får økte kostnader, men staten øker også sitt bidrag, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Mer effektiv håndheving av brudd på kabotasjereglene25.5.2021 11:17:52 CEST | Pressemelding

– Regjeringen er opptatt av like konkurransevilkår i veitransporten. Dette gjelder både norske og utenlandske transportører. Likevel ser vi at disse reglene ikke blir overholdt. Vi ønsker derfor en mer effektiv håndheving av kabotasjereglene gjennom økt bruk av overtredelsesgebyr og at Statens vegvesen kan ilegge gebyr på stedet i større grad enn i dag. Vi mener dette vil føre til at flere etterlever regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom