Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Reguleringsmyndigheten for energi styrker forbrukernes rettigheter ved langvarige strømbrudd

Del

Forskriftsendringer gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd.

Nettkunder har krav på kompensasjon ved strømbrudd over 12 timer

Når en nettkunde opplever strømbrudd som har vart i minst 12 timer, har han krav på kompensasjon fra sitt nettselskap. Etter dagens regelverk må nettkunden selv fremme krav om utbetaling mot sitt nettselskap for å kunne motta kompensasjon. Med det nye regelverket skal nettkunden automatisk få kompensasjonen utbetalt, uten at han må fremme krav om dette. 

Automatisk utbetaling av kompensasjon fra 2021

Kravet om at nettselskapene automatisk skal kompensere sine nettkunder trer først i kraft fra 2021. Det vil si at norske nettkunder fortsatt må huske på å fremme krav om kompensasjon mot sitt nettselskap i 2020. Nettselskapene har informasjon om kompensasjonsordningen på nettsidene sine, i tillegg til et skjema som nettkundene kan fylle ut for å kreve kompensasjon. 

- Vi antar at rundt en tredel av nettkunder som har krav på kompensasjon, fremmer krav om dette. Vi ser det derfor som en fordel for nettkundene at de etter 2021 automatisk får den kompensasjonen de har krav på, sier direktør Ove Flataker i Reguleringsmyndigheten for energi. Han legger til at informasjon fra AMS-målere er med på å gjøre dette enklere. 

Smarte strømmålere gjør automatisk utbetaling enklere

Nå har de fleste nettkunder i Norge fått installert smart strømmåler i sin bolig. Med disse får nettselskapene mer og bedre informasjon om blant annet strømbrudd. Denne informasjonen kan nettselskapet bruke i arbeidet med å identifisere hvilke nettkunder som har opplevd avbrudd over 12 timer, og som dermed skal få kompensasjon. Informasjon fra AMS vil altså gjøre det enklere for nettselskapene å gjennomføre de automatiske utbetalingene. 

Vi vedtar også andre endringer i kompensasjonsordningen fra 2021:

  • Dagens ordning gir kun en kompensasjon per nettkunde for ett avbrudd, uavhengig av hvor mange målepunkt kunden eier. Fra 2021 vil nettkunden bli kompensert for alle sine berørte målepunkter.
  • Satsene for kompensasjonsbeløp i dagens ordning øker hver 24. time. Fra 2021 vil kompensasjonsbeløpene øke hver time.
  • Dagens ordning gjelder alle kundegrupper, men fra 2021 skal den kun gjelde for husholdninger og fritidsboliger. 

Reguleringsmyndigheten i NVE jobber med å regulere strømnettselskapene. Vi legger til rette for at nettselskapene stadig skal jobbe for å bli mer kostnadseffektive, samtidig som det ikke skal gå ut over leveringspåliteligheten. Nettkundene skal få riktig kvalitet til lavest mulig kostnad. 

Endringene i kompensasjonsordningen er en av endringene i inntektsreguleringen som RME har vedtatt i høst. 

Dokumenter 

(9.12.2019: får du feilmelding eller ikke får åpnet lenkene? Vi har serverproblemer og jobber med å løse problemet)

Du kan lese mer om endringen i kompensasjonsordningen, og de andre endringene i RME rapport 1/2019.

Høringsdokumentet og høringsinnspillene finner du her.

Om Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME)

Reguleringsmyndigheten for energi er en enhet i NVE. RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. RME har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser, engrosmarkeder og systemdrift, vilkår for bruk av mellomlandsforbindelser, regulering av leveringskvalitet, tariffer og omsetning av kraft og gass til sluttbrukere. Les mer om RME her

(+47) 22 95 95 95

www.reguleringsmyndigheten.no 

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Isforholdene i juleferien 2019 – store variasjoner i lavlandet23.12.2019 13:09:02 CETPressemelding

De siste dagene har vært preget av mildvær i lavlandet helt opp til Troms. I Rogaland har isen blåst bort på vann helt opp til 400 moh. Snøsmelting gir høy vannføring i lavlandet, og smelting av isen fra undersiden. Det ventes forbigående kaldere vær i romjula, med ny islegging på isfrie vann i lavlandet. Vær tålmodig til isen er tykk nok! I fjellet og i det meste av Troms og Finnmark er isen stort sett farbar, men de største og dypeste sjøene er enten isfrie eller nylig islagt. På varsom.no finner man isvarsler og aktuelle ferdselstips.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom