Virke

Reguleringer hindrer bensinstasjoner å bygge ut ladetilbudet

Del

En fersk undersøkelse viser at 77 prosent av norske bensinstasjonsforhandlere forventer økt etterspørsel etter hurtiglading de neste 6 månedene, samtidig vil kun 9 prosent etablere hurtigladetilbud på kort sikt. Årsaken er for dårlige rammevilkår for utbygging av ladestasjoner.

Iman Winkelman, leder Virke Servicehandel.
Iman Winkelman, leder Virke Servicehandel.

− Spørreundersøkelsen avdekker et stort gap mellom alle som oppgir at de forventer økt etterspørsel etter hurtiglading, og de som faktisk har planer om å imøtekomme etterspørselen gjennom å etablere nye hurtigladetilbud, sier Iman Winkelman, leder av Virke Servicehandel.

Virke Servicehandel har gjennomført en spørreundersøkelse blant sine medlemmer for å kartlegge hvordan den norske bensinstasjonsbransjen er rustet i møte med veksten i antall elbiler. Innen 2025 vil det være 800.000 elbiler på norske veier. Elbilforeningen og NAF har beregnet at det må bygges mellom 5.000 og 8.000 hurtigladere de nærmeste årene for å unngå kapasitetsproblemer og lange ladekøer.

− Overgangen fra bensinstasjoner til energistasjoner med tilbud om hurtiglading er avgjørende for å kunne tilby bilister et godt servicetilbud langs norske veier i fremtiden, forteller Winkelman.

Mange steder er det ikke tilstrekkelig el-infrastruktur for etablering av hurtigladetilbud for elbiler. Ved etablering fører dette til at bensinstasjonsforhandlere må betale for graving, kabling og eventuelt nye nettstasjoner.

− For å få fart på utbyggingen av ladetilbudene langs norske veier må det først sørges for bedre tilgang på grunnleggende infrastruktur, slik at etablering av ladestasjoner blir enklere, sier Winkelman.

Dagens prismodell på elektrisitet innebærer at de som tilbyr hurtiglading må betale nettleie som inkluderer et effektledd. Denne prismodellen medfører høye faste kostnader for ladetilbud der etterspørselen varierer mye fra dag til dag, og gjør tilbudet mer begrenset sammenlignet med hva som er tilfellet i bynære områder.

− Effekttariffen bør tilrettelegges slik at det blir mer lønnsomt å bygge ut flere ladestasjoner, og myndighetene bør få fortgang i arbeidet slik at tilbudet kan bli bedre i distriktene. Mange medlemmer rapporterer også at kommunenes saksbehandlingstid varierer stort, og at dette i enkelte tilfeller medfører betydelige forsinkelser i planer om etablering av ladetilbud, avslutter Winkelman.

Om spørreundersøkelsen

Spørreundersøkelsen ble gjennomført elektronisk blant medlemmer av Virke Servicehandel. 210 respondenter besvarte undersøkelsen i perioden 11. til 23. desember 2019.   

Nøkkelord

Kontakter

Iman Winkelman
Leder Virke Servicehandel
Tlf: +47 976 77 528
iman.winkelman@virke.no

Bilder

Iman Winkelman, leder Virke Servicehandel.
Iman Winkelman, leder Virke Servicehandel.
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen i Norge, og representerer over 22.000 virksomheter. Vi jobber for bedre rammevilkår for våre medlemmer, og et Norge som verdsetter og satser på de som driver virksomhet.

Følg saker fra Virke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Virke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Virke

Virke: Regjeringen berger norsk næringsliv fra sikker død2.4.2020 18:12:08 CESTPressemelding

Torsdag kveld la regjeringen fram planen for hvordan kompensasjonsordningen for koronarammede virksomheter skal utformes. Virke har samarbeidet tett med regjeringen frem til fremleggelsen. – Regjeringen har lyttet til våre innspill og redder nå store deler av norsk næringsliv fra en sikker død, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, som sto sammen med representanter fra regjeringen, LO, NHO, Finans Norge og SMB Norge da ordningen ble presentert.

Regjeringen har lyttet til Virke: Nødhjelp til kriserammet næringsliv27.3.2020 08:00:00 CETPressemelding

Fredag la regjeringen, sammen med Virke, LO, NHO og Finans Norge frem en ordning som sikrer kompensasjon for tapte inntekter på grunn av direkte eller indirekte koronastenging. Kompensasjonsordningen bygger på Virkes forslag. – Regjeringen har lyttet, og viser at de står bak ordene om at de stiller opp med det som trengs, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Virke: Lån og utsatte betalinger er ikke nok når grunnlaget for en halv million arbeidsplasser forsvinner24.3.2020 15:28:01 CETPressemelding

Virkes ferske medlemsundersøkelse viser at 490 000 arbeidsplasser står i fare for å gå tapt i bransjer som enten er stengt av myndighetene eller lider under at myndighetene har bedt kundene om å holde seg borte. Virke mener regjeringen må komme med en kompensasjonsordning utover lån og utsetting av utgifter og skatter, slik at de utsatte virksomhetene holder seg i live gjennom koronakrisen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom